Italská renesance

Italská renesance se zformovala ve 14. století jako životní styl a kultura vyjadřující názory podnikavého severoitalského měšťanstva. Označuje také období uměleckého rozkvětu, jímž prošla severoitalská města od konce 13. století do 16. století. V 1. polovině 16. století vyústila renesance v myšlenkově ne tak převratný manýrismus.

Pojem renesance byl odvozen z italského slova rinascita, který označuje znovuzrození.

Malíři

Leonardo da Vinci
- 15. dubna 1452 Anchiano u Vinci - 2. května 1519 Cloux u Amboise
- byl všestranná renesanční osobnost. Významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér.

Dílo: Poslední večeře (da Vinci), Madona ve skalách

Jacopo Giorgione
- Žák Belliniho a spolupracovník Tiziana. Soustředil se hlavně na portréty a obrazy s mytologickými a církevními náměty.

Paolo Veronese
- Nejvýznačnější představitel pozdní italské renesance. Autor monumentálních maleb s biblickými a mytologickými náměty. Jeho rozměrné obrazy zdobí palácové interiéry v Benátkách.

Spisovatelé

Niccolò Machiavelli
- 3. května 1469 Florencie – 21. června 1527 Florencie

byl italský politik, diplomat, spisovatel, historik a vojenský teoretik.

Dílo: WHITE, Michael. Machiavelli : nepochopený muž.
Istorie Fiorentine = Florentské letopisy

Architektura

Filippo Brunelleschi (1377 – 15.dubna 1446 Florencie)
- významný italský architekt, je považován za průkopníka nového renesančního architektonického stylu. Společně se svými druhy malířem Masacciem a sochařem Donatellem tvoří tak zvanou velkou trojku florentské renesance.
Dílo : Chrám San Spirito, kaple Pazziů v kostele Sta Croce

Giuliano da Sangallo (asi 1445 — 20. října 1516), (vl. jménem Giuliano Giamberti),
- architekt, sochař. Pokračovatel Filippa Brunelleschiho. Autor významných toskánských staveb.

Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi 
- Oblíbeným Cosimovým architektem, vystavěl pro něj nový palác (dnes Palazzo Medici - Riccardi).

Sochařství

Donatello (vl. jménem Donato di Niccolò di Betto Bardi - asi 1386 - 13.12.1466
- florentský sochař a umělec rané renesance. Je považován za jednoho ze zakladatelů individualizovaného sochařského portrétu.

Dílo: Stříbrný oltář sv. Jakuba - Pistoia , Tabernákl - Zvěstování

Michelangelo Buonarroti

Filipo Brunelleschi
- vynálezce, matematik, zlatník, sochař, architekt – Kupole na Santa Marii (stavěla se 13 let)

Sandro Botticelli
- malíř - Zrození Venuše

Hodnocení referátu Italská renesance

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Jitka
  24. únor 2013
  8 595×
  316 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Italská renesance

Štěpán Svoboda
Je to fajn