Mark Twain

Americký spisovatel, humorista, povídkář, žurnalista, řečník, přednašeč a společenský kritik.

Vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens se narodil 30.11. 1835 v městečku Hannibal na břehu Mississippi. Po smrti otce se vyučil sazečem a 10 let pracoval jako tiskárenský dělník. Poté se vyučil pilotem parníků na Mississippi. Po vypuknutí války Severu proti Jihu odešel na Západ do Nevady, kde si přivydělával novinářskou prací. Osvědčil se nejen jako žurnalista, povídkář a redaktor lokálních periodik, ale i jako zábavný přednašeč. Roku 1869 napsal cestopis „Našinci na cestách" o zážitcích z výletu do Evropy, Palestiny a Egypta, který mu vynesl obrovskou popularitu. To už se pod své články podepisoval jménem Mark Twain, což původně bylo volání mississippským lodníků označující hloubku dvou sáhů. Poprvé toho jména užil v roce 1863, ale proslavil se až později, svou povídku „Jim Smiley a jeho skákavý žabák." Mark Twain prohlašoval, že důležitější, než CO psát, je JAK psát, přičemž toto JAK znamenalo poutavě a nadsazeně. Svého vyprávěčského umění Twain dokonale využil v mnoha svých povídkách a črtách, což byly útvary, kterým zůstal věrný celý život. Inspiraci čerpal z drobných zážitků, nápadů, situací a vlastních zkušeností. K jeho oblíbeným námětům patřilo i znevažování ustálených představ o výchovném působení zářných příkladů až již historických nebo smyšlených postav. Jeho humor se vyznačuje svěžestí, životností, přeháněním, štiplavou ironií, směšnou nadsázkou pronášenou s vážnou tváří a absurdní logikou. Jednou z jeho silných zbraní ideových i uměleckých byla satira, často nenápadně ukrytá v humorných povídkách. Hlavní přínos Marka Twaina nespočíval jen v pobavení širokého okruhu čtenářů, ale také v tom, že svému humoru dokázal vtiskovat i hodnoty, přesahující rámec pouhé humornosti. Ve všech podobách a po celý průběh jeho spisovatelské kariéry byla jeho tvorba umělecky i lidsky odpovědná a cílevědomě programovaná. Roku 1901 po návratu z Evropy se Mark Twain zapojil do protiimperialistické kampaně a napsal jednu z vrcholných ukázek jeho umění v oblasti politického traktátu, článek „Tomu, který setrvává v temnotách." Vzbudil velký rozruch, ukázala se tak i druhá strana Twainova umění – z humoristy se stal vedle společenského satirika i politický polemik velkého formátu. Napsal i svou podrobnou Autobiografii, která však dodnes nebyla publikována v celém rozsahu.
Zemřel 21.4. 1910.

Světovou proslulost získal romány Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna, známý je také Princ a chuďas nebo Yankee na dvoře krále Artuše.

Z jeho obsáhlé povídkářské tvorby jmenujme ty nejznámější povídky: Proslulý skákavý žabák z okresu Calaveras, Miliónová bankovka, Ukradený bílý slon a další, např.: Výňatky z Adamova deníku, Kapitolská Venuše, Třicetitisícový odkat, Moje hodinky, Nový zločin a mnoho dalších.

román:

Dobrodružství Toma Sawyera
Příběh se odehrává ve 40. letech 19. století a zavádí čtenáře do malého městečka na břehu Mississippi, kde se setkává s hlavním hrdinou, Tomem Sawyerem.
Tom je sirotek a žije u své tety Polly. Se svými kamarády zažívá mnohá typicky klučičí dobrodružství. Při jednom z půlnočních rituálů se stanou svědky vraždy na hřbitově a později pomohou odhalení pravého vraha, ten ale uprchne. Jindy Tom spolu se svými dvěma nejlepšími kamarády uteče z domu a týden si na nedalekém ostrově hrají na piráty. Později se chtějí stát hledači pokladů a najít nějaký poklad, a tak se podle pověry vydají do strašidelného domu. Zde se stanou svědky rozhovoru dvou podivných mužů (v jednom z nich poznají vraha ze hřbitova, Joea Indiána), kteří plánují nějaký zločin a v podlaze domu objeví bedničku s obrovským množstvím peněz. Chlapci je po několik dní sledují, ale bezvýsledně. Jedné noci se ale Tomův kamarád Huckleberry dočká a jejich zločinecké plány jim překazí. V téže době Tom se svou kamarádkou Becky zabloudí v jeskyni při školním výletu. Díky své odvaze a rozhodnosti zde dokáže po několik dní přežít a nakonec zachránit sebe i Becky. Objeví přitom, že se v jeskyni skrývá uprchlý Joe Indián a že tam má pravděpodobně schovanou bedničku s penězi. Několik týdnů po tomto dobrodružství společně s Huckem jeskyni prozkoumají a peníze skutečně najdou. Joe Indián mezitím v jeskyni zemře. Tom a Huck se stanou bohatými a slavnými.
Román líčí život malého amerického městečka v tehdejší době. Popisuje podrobně především dobrodružství malých kluků z jejich pohledu, místy autor dosahuje velkého napětí. S dlouhými a detailními popisnými pasážemi se setkáváme i v popisu prostředí - jeden ze znaků realismu. Dokazuje také, že i úplně obyčejný chlapec může dokázat něco odvážného a výjimečného.

povídky a črty:
Miliónová bankovka
Mladý Američan se dostane do Anglie, kde si ho za cíl sázky vyberou dva vážení pánové. Dají mu na dobu jednoho měsíce bankovku v hodnotě milión liber. Všude, kde ji ukáže a chce rozměnit nebo vrátit drobné, ho hned považují za nesmírně bohatého člověka, přestože nic jiného nemá. Postupně se stává slavným, je pozván dokonce na jednu významnou večeři, kde se seznámí s krásnou Porcií. Postupně si vydělává vlastní peníze a miliónovou bankovku může vrátit pánům, že kterých se vyklubou příbuzní Porcie. Protože jednomu z nich pomohl jejich sázku vyhrát, jediné, o co žádá, je Porciina ruka.

Proslulý skákavý žabák z okresu Calaveras
Na začátku dochází k záměně dvou osob, autor se totiž vyptává starého Wheelera na jistého pana Leonidase Smileyho, jenže ten mu začne vyprávět o vášnivém sázkaži Jimu Smileym, který rád sázel téměř na vše. Vypráví mu o jeho jankovité kobyle, která oproti všem předpokladům dokázala vyhrát každý závod, o buldočím štěněti, které pomocí speciálního chvatu za zadní nohy přepralo každého psa, až je jednou postavili před psa, který neměl zadní nohy, až se dostane k vyprávění o žabákovi. Jim Smiley měl žabáka, který doskočil dál než kterýkoliv jiný žabák z okresu Calaveras. Jednou se o to vsadil s cizincem, který žabákovi nepozorovaně nacpal tlamu broky, takže pak prohrál. Wheeler by byl pokračoval dál líčením příhod pobudy Jima Smileyho, ale to by těžko autorovi poskytlo nějaké informace o ctihodném panu Leonidasu Smileym, takže uprostřed vyprávění odchází.

 

UKÁZKA
Ukázka z románu Dobrodružství Toma Sawyera zachycuje Toma a Becky ztracené v jeskyni v situaci, kdy jim dohoří poslední svíčka. V naprosté tmě a bez jídla přežijí v jeskyni další tři dny.

...
Vstali a putovali ruku v ruce a beznadějně. Snažili se odhadnout, jak dlouho už jsou v jeskyni, ale jediným jejich pocitem bylo, že zde jsou již dny a týdny, ačkoliv jim bylo jasné, že to je nemožné, protože jejich svíčky ještě nedohořely.
Dlouho poté - jak dlouho, nevěděli - Tom řekl, že musejí jít potichu a naslouchat, kde kape voda, že musejí najít nějaký pramen. Za chvilečku pramen našli a Tom řekl, že je na čase zase si trochu odpočinout. Oba byly ukrutně unaveni, a přece Becky řekla, že by ještě kousek ušla. Byla překvapená, když Tom nesouhlasil. Nerozuměla tomu. Usedli a Tom trochou jílu přilepil svíčku na protější stěnu. Myšlenky záhy začaly těkat, po nějakou chvíli nikdo nepromluvil. Potom Becky přerušila mlčení:
„Tome, já ti mám takový hlad."
Tom vytáhl něco z kapsy.
„Pamatuješ se na to?" řekl.
Becky se málem usmála.
„Je to kus z našeho svatebního dortu, Tome."
„Je - a škoda že není velký jak mlýnské kolo, protože nic jiného nemáme."
„Schovala jsem ho od pikniku, abychom měli nad čím snít, Tome, jak to dělají velcí se svatebním dortem, ale bude to náš - „
Nedomluvila a věta zůstala kusá. Tom kus dortu rozdělil a Becky jedla s chutí, zatímco Tom svoji polovičku jenom ohlodával. Na zapití hostiny tu byla spousta studené vody. Za chvíli Becky navrhla, aby se šlo dál. Tom chvíl mlčel. Pak řekl:
„Becky, vydržíš to, když ti něco řeknu?"
Becky zbledla, ale řekla, že vydrží.
„Tak tedy, Becky, musíme zůstat tady, kde je pitná voda. Tenhle kousek je naše poslední svíčka."
Becky dala průchod slzám a nářkům. Tom ji utěšoval, jak mohl, ale úspěch byl nepatrný. Potom, po dlouhé době, nakonec řekla:
„Tome!"
„Ano, Becky?"
„Budou nás pohřešovat a budou nás hledat."
„Ano, to budou. Určitě budou."
„Možná že už nás hledají teď, Tome?"
„Je to docela možné. Doufám, že nás už hledají."
„Kdy myslíš, že nás pohřešili, Tome?"
„Asi když se vrátili na loď."
„Tome, ale už snad byla tma - všimli si vůbec, že tam nejsme? Co myslíš?"
„Nevím. Ale určitě by tě postrádala tvoje maminka, jakmile se parník vrátil."
Tom se vzpamatoval, když spatřil ulekaný výraz v Beckynčině tváři, a viděl, že se dopustil velké chyby. Becky přece neměla onoho večera jít domů. Děti zmlkly a upadly v zádumčivost. Za chvíli ukázal nový výbuch Beckynčina žalu Tomovi, že dospěla k témuž poznatku jak on - že totiž může uplynout půl nedělního dopoledne, než paní Thatcherová zjistí, že Becky není u paní Harperové. Děti upřely oči na zbyteček svíčky a dívaly se, jak pomalu a nemilosrdně taje a mizí, viděly, jak nakonec ční poslední centimetr holého knotu, viděly chabý plamínek stoupat a klesat, vystupovat po tenkém sloupečeku čmoudu - váhat chvilininku na jeho vrcholku - a pak zavládla hrůza naprosté tmy.
...

 

SHRNUTÍ:

Mark Twain
- vlastním jménem Samuel Clemens
- spisovatel, humorista, novinář, řečník
- dětství prožil u řeky Mississippi, stal se i pilotem parníků
- během války Severu proti Jihu odešel do Nevady, kde začal se spisovatelskou dráhou
- cestoval i po Evropě
- psal hlavně povídky a črty, ale i romány, vzpomínkovou prózu a politické články

dílo:
Dobrodružství Toma Sawyera
- román o dobrodružstvích malého amerického chlapce Toma
- Tom se svými kamarády vymýšlí nejrůznější lumpárny, hrají si na indiány, piráty a jiné
- s kamarádem Huckem se stane svědkem vraždy, ale pravý vrah uprchne, oni ho po čase odhalí a sledují,
- Tom se při školním výletě ztratí s kamarádkou Becky v jeskyni, odkud se nakonec šťastně dostane, a zároveň vypátrá vrahův úkryt v jeskyni, kde nakonec zemře
- Tom a Huck se po nalezení pokladu, který vrah ukrýval, stanou slavnými a bohatými

povídky a črty:
Proslulý skákavý žabák z okresu Calaveras
- povídání o pobudovi Jimu Smileym a jeho podivných zvířátkách
Miliónová bankovka
- povídka o mladém muži, který nemá nic jiného než bankovku v hodnotě milión liber

Hodnocení referátu Mark Twain

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. srpen 2007
  8 189×
  1600 slov

Komentáře k referátu Mark Twain

Dobre
moc dobre. moc mi to pomohlo. ve skole po nas chteli referat a mm ho odsud! jenom jedna vec tu chybi a to je fotka Marka Twaina.. jinak mo dobre!
jana
Vážně mi to pomohlob ... děkuji moc bylo to super ale uplně nej. to teda nebylo