Pavel Kohout

*20.7. 1928 Praha

Pavel Kohout patří k nejvýraznějším ale též nejkontroverznějším osobnostem naší poválečné literatury. V jeho životě i díle se velmi příznačně odrážejí proměny společnost i umění posledních padesáti let.Napsal na 40 divadelních her a 10 románů. V posledních letech se kromě své literární práce věnuje i organizaci pražského divadelního festivalu německého jazyka.
Pavel Kohout vyrůstal v rodině ekonoma.Po maturitě r. 1947 studoval na filozofické fakultě UK. V letech 1649-1950 byl kulturním přidělencem v Moskvě.Poté pracoval v Čs.rozhlase a jako redaktor v Dikobrazu-satirický časopis… a Čs. Vojáku. Od r.1956 se výhradně věnoval spisovatelské tvorbě
A spolupracoval s pražskými divadly. Byl veřejně činný a hojně cestoval. Přispíval do Rudého práva, Halo sobota, Zemědělské noviny, Mladé fronty, Tvorby, Večerní Praha, Literární noviny,ad.Spolupracoval s rozhlasem, televizí a zejména filmem, hlavně jako scénárista.V souvislosti s Chartou 77 byl šikanován úřady. Roku 1978 působil rok v Rakousku jako režisér vídeňského Burgtheater,kde mu byla udělena Velká rakouská státní cena za evropskou literaturu. V říjnu 1979 mu bylo zabráněno vrátit se do Československa.Od roku 1989 žije střídavě ve Vídni a v Praze jako spisovatel z povolání.
Pro básníka, prozaika,dramatika, překladatele, filmového scénáristu ( ZÍTRA SE BUDE TANČIT VŠUDE, LETIŠTĚ NEPŘIJÍMÁ,SMYK, SEDM ZABITÝCH,SVATBA S PODMÍNKOU, ZÁPAS S ANDĚLI , scénáristu televizního a adaptátora cizích předloh (mimořádný význam měla Kohoutova úprava Shakespearova Macbetha,inscenovaná v pražských bytech plně platí označení autor časových problémů.
Do české literatury vstoupil v první pol. 50.let jako básník politické a milostné poezie,reflektovala poněkud naivní a později překonané o dokonalém životě v socialismu.Publikační počátky souvisely s jeho aktivitou v mládežnických souborech a v armádě. Vedle didaktických pohádek psal písně a básně proklamující duchu poetiky budovatelské umění,komunistické ideály.
1952 VERŠE A PÍSNĚ-oslavují mládí a lásku
1954 ČAS LÁSKY A BOJE- viz Verše a …

Dílo:
Drama: 1952 DOBRÁ PÍSEN-hra o mladých lidech plných budovatelské entuziasmu, kteří prožívali své první lásky i manželské krize
1956 CHUDÁČEK- o nekompetentním člověku, který udělá snadnou kariéru v instituci byrokraticky,rozhodující o umění
ZÁŘIJOVÉ NOCI- poukazuje na necitlivý přístup k člověku ve vojenském prostředí
1960 ŘÍKALI MI SOUDRUHU- nezdařené drama, rozvíjela na postavě defraudanta a svůdce problém morálky a jejího místa při budování socialismu

60.léta:
dramaturg divadla na Vinohradech
1957 SBOHEM SMUTKU!-tématika manželství a relativnosti milostného citu, podřízeného sobeckým zájmům a zbabělosti
1957 TAKOVÁ LÁSKA- viz sbohem smutku
TŘETÍ SESTRA- čechovsky laděná hra-postihující každodenní spory o profil mládeže
DVANÁCT-hra o věrnosti ideálu přátelství a hereckého poslání
1967 AUGUST AUGUST, AUGUST-podobenství o věčné existenci snu konfrontuje lidský sen

Aktualizované adaptace děl české i světové literatury: VÁLKA S MLOKY, CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ, JOSEF ŠVEJK uvedly autora na zahraniční scény
Později: AMERIKA
UBOHÝ VRAH
Od konce 60.let-prvky absurdního dramatu
AUGUST AUGUST, AUGUST-tragické podobenství o naivitě lidského snu a moci neuznávající a ni vlastní pravidla hry

Jednoaktovky: navázal v nich na postavu Ferdinanda Vaňka, Havlova postava disidentského intelektuála…civilně pojaté postavy jsou buď vtahováni do absurdních situací(často s prvky hororu( a postupně přiváděni k aktivní spoluprací s mocí ( aktovky ze souboru ŽIVOT V TICHÉM DOMĚ), nebo jsou nuceni čelit „přirozeným“ leč nepochopitelným situacím, jaké se nabízejí v „reálném socialismu“ (ATEST, MARAST) či v reálném kapitalismu.(SAFARI)

PRÓZA: věnoval se jí od konce 60.let

1969 Švýcarsko Z DENÍKU KONTRAREVOLUCIONÁŘE aneb Životy od tanku k tanku- léta 1945-1968, koláž deníkových zápisů a dobových materiálů ,zachycujících autobiograficky výseky ze 40.a 50.let…od roku 1969 vyšlo v řadě jazyků,první české vydání v r. 1997
1978 Toronto BÍLÁ KNIHA O KAUZE ADAM JURÁČEK- o soudním procesu s učitelem, který prakticky popřel platnost fyzikálních zákonů,..hlavní hrdina je schopen chodit po stropě, s čímž nemůže souhlasit místní představitel kom.strany
1980 Kolín n. Rýnem KATYNĚ-rozsáhlý černý román o andělské panně Lízince,která studuje nultou třídu právě zřízeného tajného institutu popravních věd, aby se stala první katyní, je nejen bizarní četba, ale také zasvěcená o dějinách, filozofii i technikách trestu smrti, a o potenciálních katech mezi námi.
1981 Toronto NÁPADY SVATÉ KLÁRY- satirický román podle stejnojmenného scénáře Jeleny Kohoutové, příběh patnáctileté dívky,která v malém českém městě začne prorokovat, a protože se její proroctví vyplňují, přivede do krizové situace social. moc i církev.
1987 Kolín n. Rýnem KDE JE ZAKOPÁN PES-„memoárromán“ o počátcích formování disentu, jeho konfliktům s politickou a policejní mocí, vzniku Charty 77
1989 HODINA TANCE A LÁSKY-milostný román odehrávající se v malé pevnosti v Terezíně mezi příslušníky panského národa, zkoumá lidské vlastnosti a soukromé chování nositelů totalitní moci
1993 SNĚŽÍM-problematika odhalování spolupracovníků Státní bezpečnosti v české polistopadové společnosti
1995 HVĚZDNÁ HODINA VRAHŮ-námět z Prahy ve dnech květnového povstání 1945 a varování před tím, jak zrůdné síly, mohou v lidech rozpoutat pocit vítězství.
1996KONEC VELKÝCH PRÁZDNIN-líčí osudy emigrantů,kteří se ocitli v rakouském sběrném táboře
1998 TEN ŽENA TA MUŽ-poslední román

Jako jeden z mála českých autorů je úspěšný v zahraničí, v německy mluvících zemích měl na 600 premiér svých her.
Manželka spisovatelka Jelena Mašínová -1970

Hodnocení referátu Pavel Kohout

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. srpen 2007
  5 611×
  833 slov

Komentáře k referátu Pavel Kohout