Nejvýraznější osobnosti české exilové a samizdatové literatury

1. vlna po r. 1948:
- autoři splynuli s novým prostředím, někteří navázali na pobyt v době války, někteří svůj pobyt v exilu chápali jako dočasný, snažili se přispět k pádu komunismu
- EGON HOSTOVSKÝ (USA), VIKTOR FISCHL (Izrael)
- SVOBODNÁ EVROPA – americká rozhlasová stanice se sídlem v Mnichově, redaktoři –
FERDINAND PEROUTKA, JAN ČEP (pravidelné promluvy)

2. vlna po r. 1968:
- snaha autorů vytvořit podmínky pro původní tvorbu českých autorů, poslední hodnotná díla u nás vznikla r. 1969, více než 120 autorů nesmělo publikovat, jejich dřívější knihy byly staženy z knihoven, došlo ke zrušení většiny literárních a kulturních novin a časopisů
- mezníky – 21. 8. 1968, 17. 11. 1989

Od 70. let existovaly tři proudy:
OFICIÁLNÍ – poplatná vládnoucí ideologii, hodnotná díla jen zřídka
SAMIZDATOVÝ – vzniká na našem území, nelze ji vydat tiskem, šíření v opisech, strojopisné časopisy: ZEBRA, VOKNO, SPEKTRUM, PROSTOR, VÁHY
- edice: PETLICE (L. Vaculík), EXPEDICE (Havlovi), KVART (poezie – Jan Vladislav), KDE DOMOV MŮJ (poezie)
EXILOVÝ – mimo naše území, svobodná tvorba, trpí nedostatkem autentického ohlasu českého čtenáře, dostatek finančních prostředků, asimilace od cizího prostředí (Aškenazy, Linhartová), Kundera je pokládán za franc. básníka českého původu, Karel Sidon se odmlčel a začal psát až po návratu
- vydavatelství – 68 PUBLISHERS (Toronto), INDEX (Kolín nad Rýnem), KONFRONTACE (Zurych), POEZIE MIMO DOMOV, ARKÝŘ (Mnichov), ROZMLUVY (Londýn)
- periodika – časopisy Čechů vycházející v zahraničí – SVĚDECTVÍ – Paříž, PROMĚNY, LISTY - Řím

JOSEF ŠKVORECKÝ – prozaik, vystudoval filozofickou fakultu, redaktor a spisovatel z povolání, profesor v Torontu, nakladatelství 68 PUBLISHERS, založil Literární akademii
- oficiálně – ZBABĚLCI, LEGENDA EMÖKE, SEDMIRAMENNÝ SVÍCEN
- TANKOVÝ PRAPOR – satirický pohled na vojenský výcvik v ČSR v 50. letech, postava Dannyho, zde vystupuje jako rotný a velitel tanku, zobrazuje tu vojenskou byrokracii, omezenost důstojníků a rozpad kázně u vojáků základní služby
- MIRÁKL – román, politická detektivka, Danny se snaží objasnit politickou vraždu, spíše se tu však jedná o časově nesouvislý popis stalinismu a události 68 roku, kdy jsou skutečné postavy zastoupeny průhlednými pseudonymy popis Pražského jara, Stalinský teror, okupace
- PRIMA SEZÓNA – dospívání gymnazistů z období okupace (zfilmováno)
- PŘÍBĚH INŽENÝRA LIDSKÝCH DUŠÍ – život Danny Smiřického od mládí až po exil

ZDENA SALIVAROVÁ – manželka J. Škvoreckého
- HONZLOVÁ – román o kádrově nespolehlivé člence uměleckého souboru
- NEBE, PEKLO, RÁJ

MILAN KUNDERA – prozaik, dramatik a básník, filmová fakulta na AMU, filozofii nedostudoval, své první verš zavrhl, od roku 1975 žil ve Francii – „franc. básník českého původu“
- oficiálně: MAJITELÉ KLÍČŮ, SMĚŠNÉ LÁSKY, ŽERT
- ŽIVOT JE JINDE – nejprve v samizdatu, poté v Torontu popisuje osudy mladého básníka
Jaromila, který je vychováván matkou a v únoru 1948 se nechá zlákat propagandou a stává se udavačem, líčí si tím komplexy
- VALČÍK NA ROZLOUČENOU – zamýšlí se nad životem inteligence za komunismu, lázeňská
sestra Růžena, chce získat slavného trumpetistu Klímu tím, že mu přiřkne otcovství  očekávaného dítěte, ten ji přemlouvá k interrupci, mezitím přijíždí do městečka intelektuál Jakub rozloučit se s přáteli před odchodem do emigrace, potkává se s Růženou a nešťastnou náhodou (záměna tablety v tubě léků) zaviní její smrt
- NESNESITELNÁ LEHKOST BYTÍ - chirurg Tomáš odjíždí se svou ženou Terezou do Švýcarska, na její žádost se vrací zpět a Tomáš odmítá odvolat protikomunistické názory, které otiskl ve svém článku, přichází o místo, pokusí usadit na venkově, oba však zahynou při autonehodě.
- NESMRTELNOST - na pozadí několika příběhů uvažuje nad složitostí současného světa, objevují se tu ve fiktivních setkáních významné postavy dějin
- od r. 1990 vychází i u nás, zařadil se do kontextu světových spisovatelů

ALEXANDR KLIMENT – NUDA V ČECHÁCH - rozhodování architekta mezi komfortním způsobem života nebo emigraci a možnosti seberealizace
- BEZÚHONNÍ

PAVEL KOHOUT – bylo mu zabráněno vrátit se do vlasti, nepustili ho zpět do ČSR, dramatik
- Z DENÍKU KONTRAREVOLUCIONÁŘE – nejprve vyšlo, poté bylo zakázáno, popisuje zážitky
od konce války do Pražského jara
- KDE JE ZAKOPÁN PES - kritizuje události související s Chartou 77
- KATYNĚ - příběh dívky studující "střední katovské učiliště" je zároveň satirou na praktiky StB

LUDVÍK VACULÍK – v 70. letech edice PETLICE, manifest 2000 SLOV
- oficiálně – SEKYRA - protiklad oficiálních vizí na soudobé vesnici
- MORČATA – strojopisné vydání
- ČESKÝ SNÁŘ – psaný formou deníku s úvahovými prvky, vzpomíná na lidi, se kterými se potkal (osobnosti), obrovský čtenářský ohlas

EVA KANTŮRKOVÁ – PŘÍTELKYNĚ Z DOMU SMUTKU – téma lidí na okraji

IVAN KLÍMA – jeho vila se stala půjčovnou samizdatové literatury, zákaz publikace
- oficiálně - MILENCI NA JEDNU NOC - vztahy mezi mužem a ženou, HODINA TICHA
- MOJE PRVNÍ LÁSKY
- MOJE ZLATÁ ŘEMESLA
- LÁSKA A SMETÍ

POEZIE - KAREL KRYL – symboly poezie v době normalizace, emigrace (Mnichov), Svobodná Evropa
- BRATŘÍČKU ZAVÍREJ VRÁTKA, KNÍŠKA KARLA KRYLA, POCHYBY
- IVAN DIVIŠ – emigrace (Mnichov), těžko dešifrovatelná poezie blízká skupině Ohnice (Holan)
- NOC VYPOUŠTÍ KRKAVCE
- IVAN WERNISH – překlady, nejprve v opisech – ZASUTÉ ZAHRADY – později v nakladatelství Rozmluvy
- JAROSLAV HUTKA – DVORKY
- JAN SKÁCEL – CHYBA BROSKVÍ – v Torontu
- JAROSLAV SEIFERT – DEŠTNÍK Z PICCADILLY
- MOROVÝ SLOUP
- KAREL ŠIKTANC – ČESKÝ ORLOJ

DRAMA – VÁCLAV HAVEL – jeho hry se nesměly ani hrát, mluvčí Charty 77, odmítl odchod do exilu, vězněn, po r. 89 vůdčí osobnost Občanského fóra
- ZAHRADNÍ SLAVNOST - hrdinou hry je Hugo Pludek, jehož genialita spočívá v tom, že dokáže jakýkoliv systém přivést k dokonalosti a zcela s ním splynout, čímž vlastně ztrácí svoji identitu
- VYROZUMĚNÍ – blíží se k absurdnímu dramatu (S. Becket)
- premiéra v zahraničí – AUDIENCE, VERNISÁŽ, ASANACE, SPIKLENCI
- DOPISY OLZE – sebrané dopisy

PAVEL TIGRID – časopis SVĚDECTVÍ
- KAPESNÍ PRŮVODCE INTELIGENTNÍ ŽENY PO VLASTNÍM OSUDU

Hodnocení referátu Nejvýraznější osobnosti české exilové a samizdatové literatury

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Petra Seitlová
  28. prosinec 2012
  5 468×
  851 slov

Komentáře k referátu Nejvýraznější osobnosti české exilové a samizdatové literatury