Řecká literatura

Patří pod literaturu Antickou. Dělí se na období archaické, obd. attické, obd. helénistické.
Obd.archaické:
Do 6.st.př.n.l. v této době žil Homér- slepí básník, o jeho životě není nic známo vycházel z ústního podání námět hledá z okruhu pověstí, o trojských válkách-souboj Achyla s Hektor, Paridův soud, únos krásné Heleny. Napsal eposy Ilias a Odysea. Ilias- vypráví o válce a Odysea- motivem se stává hledání cesty domů do Itálie.Znaky Homérova eposu: rozsáhlá veršovaná skladba v níž se prolíná více linií, vystupuje mnoho osob, autor člení děj do kapitol. Forma- veršovaná skladba- časový hexametr. Lyrika(řecká poezie) se dělí na(vznikají elegie) monodická lyrika-pro sólový zpěv za doprovodu liry (Sapfó-milostná lyrika, modlitba k Afroditě) anakreonská lyrika-básník Anakreon, téma radosti života (žena, víno, zpěv). Epigramy-oslavný verš-původně pak nápis na hrobě nebo na dárku pak útočná satirická báseň. Bajka(alegorické viprávění) dílo Ezop.
Obd.attické:
5-4.st.př.n.l. vrchol řecké otrokářské demokracie, rozkvět Athén. V této době se rozvijí drama.
Tragédie:
Aischylos-Oresteia-třídílná tragédie z okruhu trojských válek, kdy bohové určili každému osud (hl.postava Klytaimnístra v první části vraždí manžela v druhé je zabita synem a ve třetí burcuje bohyni pomsty k odplatě na synovi.
Sofoklés-Antigona(Antigona plní mravní příkaz-pohřbí svého bratra, odsouzena ke kruté smrti)
Král Oidipus (hl.hrdina trestán za skutky, které se dopustil nevědomky)
Eurípidés-téma lásky, psychologie žen-Médea, Élektra
Znaky antické tragédie:
Čerpá z mytologie
Hrdinové odvážní, stateční nebo krutí a samolibí a v konfliktu se silnějším podléhají
Psaná ve verši
Jednota času,místa,děje
Děj se nečlení na dějství
Spojení mluveného slova zpěvu a tance
Komedie:
Aristofanes-autor veseloher: Žáby, Jezdci, Mír. Řeší aktuální politické otázky, názory, kritika přetvářek
Znaky komedie:
Veselohra, komický účinek
Zesměšňuje jevy života, šťastný ,smírný konec
Útok na politické poměry
Nevázaný žert
Dialog
V této době vzniká i jiné odvětví jako Historická próza-psaná ve verších a v dialogu, žerty jsou nevázané. Zakladatel Hérodotos psal o řecko-perských válkách další Thukydides psal o peloponézké válce.
Řečnictví-Démothes
Filozofická próza-Platón-Ústava,Aristoteles-vychovával Alexandra Makedónského
Obd.helénistické:
4-1.st.př.n.l. vzniká propojením kultur řecké (helenské) s kulturami orientálními. Vědecké dílo-Archimédés, Eukleidés

Hodnocení referátu Řecká literatura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. květen 2008
  8 261×
  361 slov

Komentáře k referátu Řecká literatura

123
ahojte lidicky... ja sem taman a je tady semnou kamos ferda mravenec a miluje vas veschny
Tweety
Odmaturuj.cz a je tu hrubek jak v diktátě ve 3tí třídě u dislektika..
koko
ok ale je to nepřehledný
pan neznámý
Jen bych si dovolil podotknout, že v eposu Ilias a Odysea se hlavní hrdina navrací do Ittaky a nikoli do Itálie