Romantismus

konec 18.století-1.polovina 19.století

Souběžně s klasicismem se na začátku 19.století setkáváme s
novým uměleckým směrem romantismem.
Romantici projevovali nespokojenost s výsledky Francouzské
revoluce a se situací,do které se Evropa dostala po dlouhých
krvavých napoleonských válkách.Lidé se pokoušeli hledat nové jistoty a vzory pro život.
Romantičtí umělci se často ve svých dílech vraceli k minulosti,
zajímali se o dějiny,obdivovali život středověkých rytířů.
Některé lákal dobrodružný život ve vzdálených zemích.Přitahovalo je vše záhadné a tajemné,jiní hledali životní vzor u prostého lidu na venkově.Obdivovali přírodu,lid.písně a pohádky.Romantičtí revolucionáři hlásali svobodu jedince a národů.Toužili přetvářet svět jako např. Fryderik Chopin,George Gordon Byron,Alexandr Sergejevič Puškin,Karel Hynek Mácha,Alexandr Dumas.
V této době ženy nosily těžké sukně a velmi těsné šněrovačky.
Jejich silueta připomínala písmeno s.
V architektuře začíná romantismem období,kdy jsou napodobovány
dřívější stavitelské slohy(gotika,baroko).Způsob napodobování
středověké architektury se udržel do konce 19.století, př.Lednice.
Zakládaly se tzv. anglické parky,zdobené umělými zříceninami, altány,dřevěné lidovými stavbami,napodobeninami tureckých
věží a dalšími ozdobnými prvky,př. v Praze Stromovka,Klamovka,
Cibulka.
Ve výtvarném umění proud asi od 1820-1860.Všechny rysy romantismu se názorně odrážely v malířství.Umělci hledali náměty v přírodě, rozvíjelo se krajinářství(Josef Mánes,Josef Navrátil).
V obrazech oslavovali malíři hrdinství jednotlivců, revoluci, zápas,ale i národní minulost,národní práva.Často používaná červená barva měla představovat krev prolitou v boji za svobodu.Z francouzských malířů vynikl v tomto směru Delacroix.

Hodnocení referátu Romantismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. srpen 2007
  4 279×
  244 slov

Komentáře k referátu Romantismus

Lucie ludratko(zavináč)seznam.cz
PARÁDIČKA SUPER