Tahák - Česká moderna

r. 1895 – Manifest Č.mod.=
prohlášení o svobodném a novém druhu psaní
autor : J.S.Machar, básníci: A.Sova,
O. Březina, dramatik: V.Mrštík,
kritik: F.X. Šalda
program: 1) bez jednotného uměl. programu
2) nonkonformismus
3) proti lumírovcům a realistům, návaznost na Nerudu a Havlíčka
4) individualismus
JOSEF SVATOPLUK MACHAR
-básník, 1.skepse, kritika 2. hledání východiska
-d.: Confiteor I. a II., Čtyři knihy sonetů,
Tristium vindobona
ANTONÍN SOVA
-impresionista, symbolista, prozaik,
básník
-d.: próza – Ivův román, Pankrác
Budecius kantor
poezie – Údolí nového království,
Z mého rodného kraje
OTOKAR BŔEZINA resp. Václav Jebavý
-symbolismus
-d.: 5 básn. sbírek =Tajemné dálky,
Svítání na západě, Větry od pólů,
Stavitelé chrámu, Ruce
FRANTIŠEK XAVER ŠALDA
-zakladatel novodobé lit. kritiky, novinář
-d.: novin. - Šaldův zápisník (kritika,
beletrie)
Duše a dílo, Boje o zítřek

SECESE
= nový směr ve výtv. umění přelomu
století
Cizí názvy : něm. = Jugendstil, angloamer. = Modern Style, rom.= styl Mucha, Art Nouveau
Barvy : bílá, zelená, zlatá
Jevy :páv, bažant, leknín, lilie, chryzantéma, kapraď, kentaur, satir, ornamenty
Architektura : Hl. nádraží – J. Fanta,
Obecní dům, Prům. palác, most Legií,
Most Sv. Čecha
Malířství : Alfons Maria Mucha
Sochařství : Ladislav Šaloun – J. Hus
Hudba :kabaretní písně, opereta –
Oskar Nedbal (Polská krev)
Richard Strauss, Jackves Offenbach
Literatura :návaznost na orient – v lyrice
neobvyklé výrazy,
-J. Karásek ze Lvovic, A. Sova

Růst protikladů
Rozvoj techniky-růst dělníků – anarchismus – společenské probl. – nebezpečí války- pesimismus (nový světový názor) – něm. filosofové :
ARTHUR SCHOPENHAUER
FRIEDRICH NIETZE
náprava v návratu člověka k přírodě –
LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
= rus. pedagog, filosof, spisov.

ČEŠTÍ BUŘIČI
- pobuřovali stylem života (bohém.)
VIKTOR DYK
-básník, prozaik, dramatik, novinář, dekad., anarchismus
-d.: Krysař – novela, Zmoudření Dona
Quijota
FRANTIŠEK GELLNER
-karikaturista, kabaretní písně, novinář, anarchista
-d.: Po nás ať přijde potopa, Radosti
života
KAREL TOMAN resp. Ant. Bernášek
-impres., anarch., dekad. básník
-d.:Měsíce, Sluneční hodiny
PETR BEZRUČ resp. Vladimír Vašek
-d.: Slezské písně, Stužkonoska modrá
STANISLAV KOSTKA NEUMANN
-od dekad. k social. realismu
-básník, prozaik, publicista, překl., politik
-d..:novin. – časopis Kult, Červen
dekad.+ symbol. – Jsem apoštol
nového žití
anarch.- Kniha mládí a vzdoru
vitalismus . Láska, Zlatý oblak (próza)
civilis.- Nové zpěvy
prolet. poezie – Rudé zpěvy
protifašist. – Bezedný rok
popul. odbor. – Francouzská revoluce

LITERATURA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
28. 7. 1914 – atentát na Fr. F. d´Estem =
Fr. Josef I. vyhlašuje Sarajevu válku
FRÁŇA ŠRÁMEK
-impres., anarch., dekad., básník, prozaik,
dramatik, publicista (čas. Červen)
-d.:poezie - Modrý a rudý –básn. Raport
próza - Žasnoucí voják
drama – Měsíc nad řekou
JAROSLAV HAŠEK
-anarch., bohém, kabaret Červená sedma, prozaik
-d.: Dobrý voják Švejk aj. podivné
historky, Dobrý voják Švejk v zajetí,
Osudy dobr. voj. Švejka za sv. války
KAREL NOVÝ resp. Novák
-d.: Sarajevský atentát
KAREL KONRÁD
-d.: Rozchod !

LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA
-cíl zobrazit válku jako hist. událost
-tématika zahraničního odboje
-působení našich vojáků jako zajatců
později jako legionářů od strany odporů říjnové revoluce (1917)
JOSEF KOPTA
-d.: trilogie Třetí rota
RUDOLF MEDEK
-d.: Anabáze ( básn. Lborov)
FRANTIŠEK LANGER
-d.: Železný vlk

ZTRACENÁ GENERACE
-spisovatelé, kteří odešli do války ve věku přibl. 16 let
-označení vymyslela Gertruda Steinová
ERICH MARIA REMARQUE
-něm. spisovatel
-d.: Na západní frontě klid, Cesta zpátky - po 2. Sv. válce = Vítězný oblouk,
Čas žít, čas umírat (romány)
ERNEST HEMINGWAY
-amer. proz., Nobel. cena za Stařec a ..
-d.: Stařec a moře, Zelené pahorky africké, Sbohem armádo
ROMAIN ROLLAND
-fr. prozaik, dramatik, výtv.+hud. kritik, psal životopisy slavných, Nobel. cena
-d.: Petr a Lucie, Jan Kryštof=10 dílný cyklus

NĚMECKY PÍŠÍCÍ AUTOŘI
EGON ERWIN KISCH – žid
-přezd.“Zuřivý reportér“, novinář, proz.
-d.: cestopisy – Americký ráj, Přistání v
Austrálii
praž. tématika – Pražský pitaval,
Tržiště senzací
FRANZ KAFKA - žid
-prozaik, hl. hrdinové bez podr. popisu
-d.: ,Proces, Zámek, Amerika
RAINER MARIA RILKE
-d.: cyk. Kniha hodinek, Orfeovy sonety
GUSTAV MEYRINK
-d.: román Golem

KULTUR. SMĚRY OBDOBÍ 1918-48
VITALISMUS – prosté oslavování života, - Šrámek, Neumann
DADAISMUS – zakl. Tristian Tzara ,
žádná pravidla, náhodnost, nesmyslnost básní, odpor k válce, proti organizaci
-Vančura, Halas, Ježek, V+W
KUBISMUS – kubus = krychle, archit. + mal. geom. tvary, básně v kaligramech
-Vančura, Halas, Seifert
POETISMUS – č. směr založ.V.Nezval
-bez logiky, interpunkce, rytmu, rýmu
-Halas, Holan, Seifert, Biébl, Vančura, Tiege, Nezval
RURALISMUS – ideál venkov, sedlák
-časopis Sever a východ – red. J. Knap
-J. Morávek, A.C. Nor (= Josef Kavan), Vrba, Fr. Křelina, V. Martínek

POJMY
Gnóma = velmi stručné, poučné a moudře vyjádřené rčení n. průpověď ve verších
Rapsód = tvůrce děl s bohatýrskou tématikou
Bard = básník, mluvčí v kolektivu
Redigovat = vykonávat fci redaktora
Novela = drobný prozaický epický útvar sevřenější než povídka, zakončený výraznou pointou
Agitka = drobný uměl. útvar s veřejnost politicky přesvědčujícím obsahem

Hodnocení referátu Tahák - Česká moderna

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. říjen 2007
  5 585×
  703 slov

Komentáře k referátu Tahák - Česká moderna