Tahák - Rokoko

-mušle (fr. Rokai) – znak na mnoha předmětech nebo výzdobách doby
-titěrné baroko
-věnuje se výzdobě barokních staveb –interiéry.
-vznik ve Francii , pozď. Německo
Antonin Watteau
-obr. Zahradní slavnost
-zlaté časy šlechty, bezstar.
radov. 1. pol. 17.st.
-připojení detailního popisu skutečn. s dekorat. Stilizací
Znaky: štuková výzdoba, malovaný orn., z baroka převzalo esovitou křivku – více spirálovitá
:střídání přír. a abstrakt. ornamentů
:symbol mušle (hroty, ostny)
Stavby v ČR Loreta – kostel naroz. Páně
Norbert Grund
-miniatury (star. Čes. Umění- Jiřský klášter)
-prodával své obr. na poutích

KLASICISMUS
Jacques Louis David
1748-1825
obr.: Přísaha Horátiů
-antic. Řecko, Řím-symboly demokracie a republiky (rod. Hor. , jejíž synové se vydávají do boje za ideály vlasti)
Jeán Dominique Ingrese
-žák Davida, dokonalá kresba
-znaky obr. postavy, ladnost, jistota
čeští kl. Umělci :
Václav Prachner - sochař, alegorie Vltavy – obr. Terezka
Fr. Tkadlík – 1. Ředitel praž. akademie
Rodina mánesů- Antonin, josef, Quido, Amálie
Klasicismus = protiklad hýřivého rokoka , rozum, osvícenství Voltaire, Rousseau
1) Ve výtv. Um. I jiné než nábož. Nám. , návrat k přírodě, zátiší
2) Návrat k Antice – námšty z dějin Řecka a Říma
Znaky výtv. Um. : věčnost, strohost, promyšlený řád, přísnost, v 18. St. zakládání uměl. Škol- akademií
Náměty obrazů:oslava revoluce =obr. Zavraždění Marata, politické události, portréty Napoleona
Architektura: Kapitol (Washington)
Stavovské divadlo

ROMANTISMUS
Kritika vytýkala, že si pletou skutečnost s románem = romantici
-celkový pocit společnosti (ne jen sloh)
-důraz na city, vášně, dobrodr., fantazii, silné zážitky
-člověk svobodnou individualitou
-romantici odmítali prům. výr. , rozvoj měst, šlechetný život, vysmívali se ideálům klasicismu
náměty obr.:nespoutaná příroda, opuštěná místa se zříceninami, láska, smrt, boje za svobodu
Théodore Géricault
-fr., zemřel po pádu z koně
-obr.: Důstojník gardy dává povel k útoku
-kůň opačný směr než jezdec- zvláštní naléhavost
Eugene Delacroix
-fr. Obr.: Vraždění na ostrově Chiu
-boj Řeků proti Turkům
: Svoboda vedoucí lid
-červencová rev. R. 1830
-osvobodil barvu od popisu skutečnosti, dočkal se ofic. Zakázek a uznání i pocty za života
Francisco de Goya
-španěl. Dvorní malíř
- maloval portréty král. Rod., děsivé snové vize,zrůdnost války (karikatury), nestvůrnost inkvizice
John Constabl
-angl. , zakladatel moderní krajinomalby
-19. Stol. – oslava prostého venkovského života
William Turner
- angl, předchůdce impresionistů

 

Hodnocení referátu Tahák - Rokoko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. srpen 2008
  6 950×
  341 slov

Komentáře k referátu Tahák - Rokoko