Rokoko

Rokoko je slohový stupeň v pozdním baroku,který vznikl okolo roku 1710-1715 ve Francii a vyvrcholil v době vlády Ludvíka XV. .Rozšířilo se do Německa,Rakouska,Itálie,Plska,Ruska a do českých zemí kolem roku 1730.Od 70. Let se vyvíjelo společně s klasicismem,který vznikl jako reakce na rokoko.Oproti vrcholnému baroku je pro rokoko typický odvrat od monumentality a dramatičnosti k intimní poetičnosti.
Je charakteristické zdrobněním a hravostí, rokoko bylo všeobecně přijato i měšťanskou kulturou.V rokoku byl objeven význam pro evropskou estetiku,význam asymetrie a inspirace orientem.
Výtvarné umění: architektura:
Pro rokoko je typické malebné kupení
hmot, v nichž se uplatňují mansardové střechy,vikýře a vázy.Hojně byla využívaná rokajová výzdoba.Hojné také bylo užívání typických barokních půdorysů,ale zdrobnělých a často se zaoblenými rohy.
Užívala se stylová výzdoba interiérů a časté využívání štuků.
Na rozdíl od velkých společenských sálů baroka byly stavěny spíše drobné kabinety.
Malířství a sochařství:
Malířství a sochařství převládaly dekorativní motivy,působivé a elegantní postoje a prosazovala se intimita portrétu.V malířství nejčasněji využívaná technika pastelu s jemnými a bledými tóny,oblíbenými tématy byly zahradní scény
Užité umění
Hlavně se vyráběly drobné,porcelánové plastiky,nábytek ze světlého dřeva,šperky,různé miniatury a vzniklo umělecké kovářství.

Hudba: Rokoko je charakterizováno převahou homofonie,užíváním hudebních ozdob,křehkostí zvuku a menšími hudebními formami.
Dělí se zpravidla na galantní sloh a expresivní,citový sloh.

Literatura: rokoko přejímalo žánry z baroka,ale upravovalo je,zejména opouštělo barokní mystiku a přiklánělo se k pozemské smyslovosti. Pěstoval se galantní epos a pastýřská hra.Za vzor byli považováni antičtí autoři milostných veršů jako např. Anakreón,Horatius a Catullus.V českých zemích se rokoko projevilo v tvorbě prvních českých básníků národního obrození

Hodnocení referátu Rokoko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 225×
  280 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Rokoko

Quick
Moc se mi tento referat hodil diky moc
SUS
SUS