Rokoko

Rokokový styl se zrodil ve Francii kolem roku 1700,částečně jako další vývoj barokního umění a částečně jako reakce proti němu. V obou stylech nalézáme bohatost a složitost tvaru,barokní umění je však typicky masivní a někdy ponuré.Naproti tomu rokoko je mnohem méně vážené(často bývá záměrně hravé).Oba styly však nezřídka splývají, u mnoha děl je obtížné přesně určit,do kterého stylu patří.Původně bylo rokoko především stylem interiérového designu; jedno vysvětlení pro původ tohoto názvu je,že slovo rokoko pochází z „rocaille“ termín používaný pro kamenné a lasturové útvary pobřežních skalisek.
Prvním velkým rokokovým malířem byl Watteau; umělci,kteří nejlépe vystihují elegantní lehkovážnost stylu v jeho vrcholu,jsou Boucher a Fragonard.Z Paříže(jež v této době předčila Řím a stala se hlavním městem mezinárodního uměleckého světa)se rokoko šířilo do dalších částí Evropy,avšak podobně jako baroko se nejvíce prosadilo v katolických zemích.Ve Francii se v roce 1760 posunul vkus směrem k neklasicismu, ve střední Evropě však rokoko vzkvétalo téměř až do konce 18.století. Na rozdíl od baroka je rokoko svou podstatou světské,i když v Rakousku a v jižním Německu byly některé kostely zkrášleny v rokokovém stylu-nejlepší z nich jsou vyzdobeny nesmírně lehce a neukázněně.
Nejtypičtější vnější znak rokoka byl ornament „rokaje“-v našich zemích lze zařadit mezi polovinu 40.let-60.až 70.léta 18.století.Někdy se však považuje za nejčastější fázi rokoka období charakterizované jemnou páskovou ornamentikou (1720-1740),která je zde ponechána ve vrcholném baroku.
Ve zlidovělé formě přežívá rokaj jakožto jednotlivý ornament hluboko do klasicismu a lze se s ním opožděně setkat ještě v 19.stol. na lidové architektuře nebo na podstavcích kamenných soch a křížů-v době kdy se již dávno o rokoku jako slohu nedá hovořit.

Rokoko zejména právě v architektuře se neprojevuje dostatečně výrazně jako samostatný sloh a kromě několika případů „rokokového“ zdrobnění a hravosti je od baroka pomůže odlišit spíše jen zmíněný ornament rokaj. Příznačná pro rokoko-v rokajových kartuších,ve tvarech váz apod.-je hybná nesouměrnost,odlišující je od symetrického baroka,avšak půdorysné disa rozvrhy průčelí plně dodržují osovost,a tedy i symetrii,k nimž se dopracoval barok.

Hodnocení referátu Rokoko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 964×
  356 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Rokoko

Julie
Byla bych ráda, kdyby se k tomuto článku připsaly i hudební nástroje (možná tady jsou, ale já jsem je neobjevila)

Děkuji
anicka
zrovna to pisu na ctvrtku tak jsem zvedava co dostanu az to odevzdam ZDAR
verunka.. cabocka(zavináč)seznam.cz
Pproste super kvuli vam sme dostali 1..:-)
karolina
dobrý referat dik pa