Vznik a vývoj písma

- myšlenka zaznamenat mluvené slovo
- první písemné záznamy jsou cca 6-7 tisíc let staré
- nejprve šipky a zářezy
- piktogramy = schématické obrázky (i dnes v podobě comicsů) je v něm zachycen pouze obsah zdělení, nikoli jeho zvuková podoba
- znakové, pojmové písmo - znaky – obrázky – umožňují přepsat slovo od slova
- slabičné písmo – Fénické – východisko pro další abecedu
- Sumérové
- Babylónsko-asyrský klínopis
- Drávidská a indická písma
- Japonská katakana
- hieroglyfy – Egyptské
- hláskové písmo – abeceda – možnost několika desítkami písmen zachytit zvukovou podobu jazyka
- Řecké
- Etruské
- Latinské
- Hlaholské
- Cyrilské

Starověká literatura

Epos
Rozměrná veršovaná epická skladba o hrdinských činech s pomalým tokem děje z něhož se často odbočuje k epizodám.

Epos o Gilgamešovi
Od 3.tisíciletí př.n.l.
Přibližně 1 700 př.n.l.
Známe novoasyrskou verzi 700 př.n.l.

Chammurapiho zákoník
zákoník babylónského panovníka Chammurapiho
nejrozsáhlejší dochovaná mezopotamská právní památka
Obsahuje reliéf s králem a bohem, prolog, 282 zákonných ustanovení a epilog
Předpisy regulují různé oblasti hospodářského a společenského života, omezují moc kněží v soudnictví a dobu dlužního otroctví Sociálně rozlišuje tři skupiny obyvatel: plnoprávné občany, občany závislé na paláci, který jim pronajal nebo dal půdu za určitou službu, a otroky
Chammurapiho zákoník je vytesán klínovým písmem na 2,25 m vysoké čedičové stéle, která byla nalezena při výkopech v Súsách, kam byla ve 12. stol. př. n. l. odvlečena elamskými kmeny jako válečná kořist; uložena v Louvru

Hodnocení referátu Vznik a vývoj písma

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 514×
  217 slov

Komentáře k referátu Vznik a vývoj písma

Tvoje máma
Tvoje máma je tak tlustá, že když projde před televizí, tak uplynou tři díly Harryho Pottera.