Vznik a vývoj písma

- myšlenka zaznamenat mluvené slovo
- první písemné záznamy jsou cca 6-7 tisíc let staré
- nejprve šipky a zářezy
- piktogramy = schématické obrázky (i dnes v podobě comicsů) je v něm zachycen pouze obsah zdělení, nikoli jeho zvuková podoba
- znakové, pojmové písmo - znaky – obrázky – umožňují přepsat slovo od slova
- slabičné písmo – Fénické – východisko pro další abecedu
- Sumérové
- Babylónsko-asyrský klínopis
- Drávidská a indická písma
- Japonská katakana
- hieroglyfy – Egyptské
- hláskové písmo – abeceda – možnost několika desítkami písmen zachytit zvukovou podobu jazyka
- Řecké
- Etruské
- Latinské
- Hlaholské
- Cyrilské

Starověká literatura

Epos
Rozměrná veršovaná epická skladba o hrdinských činech s pomalým tokem děje z něhož se často odbočuje k epizodám.

Epos o Gilgamešovi
Od 3.tisíciletí př.n.l.
Přibližně 1 700 př.n.l.
Známe novoasyrskou verzi 700 př.n.l.

Chammurapiho zákoník
zákoník babylónského panovníka Chammurapiho
nejrozsáhlejší dochovaná mezopotamská právní památka
Obsahuje reliéf s králem a bohem, prolog, 282 zákonných ustanovení a epilog
Předpisy regulují různé oblasti hospodářského a společenského života, omezují moc kněží v soudnictví a dobu dlužního otroctví Sociálně rozlišuje tři skupiny obyvatel: plnoprávné občany, občany závislé na paláci, který jim pronajal nebo dal půdu za určitou službu, a otroky
Chammurapiho zákoník je vytesán klínovým písmem na 2,25 m vysoké čedičové stéle, která byla nalezena při výkopech v Súsách, kam byla ve 12. stol. př. n. l. odvlečena elamskými kmeny jako válečná kořist; uložena v Louvru

Hodnocení referátu Vznik a vývoj písma

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 728×
  217 slov

Komentáře k referátu Vznik a vývoj písma

cigna
nebudes kupovat za nase penize na najem more
cigoš
máš něco more
zabijak more
Tvoje máma
Tvoje máma je tak tlustá, že když projde před televizí, tak uplynou tři díly Harryho Pottera.