William Shakespeare

a) Základní informace
b) 1 období
c) 2 období
d) 3 období

a) Byl významný anglický dramatik, básník; herec, spolumajitel divadla Globe. Psal komedie, historické hry, drama, pohádky…Klíčová postava moderního evropského dramatu. Je považován za anglického národního básníka. William Shakespeare se narodil v roce 1564 ve Stradfordu nad Avonem, byl třetí z osmi dětí, měl čtyři sestry a tři bratry. Otec byl známy rukavičkář a matka byla dcera bohatého velkostatkáře. Ve svém rodném městě Shakespeare vystudoval gymnázium, naučil se latinsky a řecky. V 18 letech se oženil s 26letou Anne Hathawayovou. S manželkou odešel do Londýna se kterou měl tři děti. V Londýně se připojil ke kočovným divadelníkům jako herec, autor a spolumajitel. Tam začala jeho divadelní kariera. Ke konci života se vrátil do Stradfordu nad Avonem kde také 23. Dubna 1616 zemřel.

b) Inspiroval se historií, lidovými baladami, epikou Boccaccia. Tvůrčí období od roku 1590 až do roku 1600 psal především komedie (Kupec Benátský, Zkrocení zle ženy, Sen noc svatojánské…) a historické hry (Jindřich IV., V., VI., Richard I. a II. Král Jan…) které soustřeďují svou pozornost na anglické a francouzské dějiny. Komedie jsou energické s výraznou rolí ženské optimistické postavy. Ve většině vítězí spravedlnost a láska.
Do tohoto období patří také tragédie Romeo a Julie (vypráví o milencích dvou znepřátelených veronských rodů), která je nejznámější z tohoto období.

c) Proniká do jeho tvorby životní zklamání a smrt jediného syna. V tomto období (1600-1608) vznikla jeho nejslavnější dramata. Příčinou tragédií je lidská vášeň nebo náhoda. Macbeth (touha po moci a vládě, lidské chamtivosti), Král Lear (zklamání otcovské lásky, zrada, kterou cítí od svých dcer), Othello (téma lásky, žárlivosti propletené intrikami), Hamlet (touha po pomstě).

d) Ve třetím období napsal pohádky (Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře) a historickou hru Král Jindřich VIII.

Hodnocení referátu William Shakespeare

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Phoebe
  28. prosinec 2012
  10 676×
  293 slov

Komentáře k referátu William Shakespeare