Guernica

Legendární Picasso je bez nadsázky nejvýznamnější umělec XX. století. Společně s G.Braquem vytvořili kubismus, ovlivněn byl i surrealismem. Vliv Picassova díla na moderní umění byl a je obrovský. Po celém světě měl, má a bude mít ohromný počet napodobitelů. Jeho nejznámějším obrazem je vedle Avignonských slečen (1907) monumentální plátno (351x782 cm) Guernica (1937, nyní madridské Prado).
Podnětem k němu byl barbarský nálet nacistického letectva na vesničku Guernica během španělském občanské války. Svým nezaměnitelným rukopisem s použitím bílé, černé a šedé vyjádřil Picasso hrůzu z nesmyslného ničení v předvečer druhé světové války. Některé prvky z tohoto obrazu - jako umírající kůň nebo plačící žena - používal Picasso opakovaně i v další své tvorbě.

Pevné přesvědčení a ustavičná niterná touha po naprosté svobodě však nestačí, musí nastat nový otřes a mocné vzrušení, aby umělcův tvůrčí zápal vytryskl nejvýše. 28. dubna je španělské město Guernica zničeno německými bombardéry a obětmi jsou ženy a děti, zaskočené krutou smrtí. Je to první masakr nevinných obětí v naší době. Obnažila se nová tvář války a vyšlo najevo spolčení všech sil zla. Nezdar demokracií je ve skutečnosti počátkem jejich konečné porážky.
(...)
Po odvržení četných detailů vynořuje se Guernica z polostínu namodralé šedi bezmála monochromní. Plátno je namalováno téměř bez reliéfu velkými plochami, střídajícími se neobyčejně důmyslně, takže - aniž je použito perspektivy - vytvářejí fiktivní hloubku, jako kdyby končily v samém lůně noci. Svým neobvykle jemným odstíněním působí dojmem, nikoliv že byly zbaveny barvy, ale že jen barvu ztratily, že ji pohltil polostín katastrofy. Svou interpretaci dramatu umístil umělec do temnot. Z celého zločinem zničeného a zpustošeného světa zůstali jen schematicky načrtnutý pták, který spadl na stůl, a slabounké kontury květiny blízko bojovníkovy ruky a pahýlu jeho meče.
Guernica, vystavená v červnu 1937 ve španělském pavilónu, je ihned uznána za nejpronikavější dílo XX. století.

Hodnocení referátu Guernica

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 962×
  294 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Guernica