Exogenní pochody

= vnější
- zdroj energie pochází mimo zemské těleso – světelné a tepelné záření
- vliv gravitace, rotace
- činnost nivelizace povrchu Země (zarovnávání)

Svahové pochody
- zabírají 90% povrchu souše
- řícení, laviny, sesouvání, bahenní proudy

Povrchově tekoucí vody
HUMIDNÍ OBLASTI
- odnosový činitel
- ron, kaluže, povodně, záplavy
- meandry
- kaňony Valley de Colga
- největší vodopády na světě Angelovy vdp.
- splaveniny (modelují koryto) a plaveniny
* FLUVIÁLNÍ FORMY RELIÉFU

Větrné pochody
ARIDNÍ OBLASTI
- větrná deflace – přenos písku na pouštích –> vznik písečné duny
- pouště: Atacama, Gobi, Namib
- skalní hřiby, převisy, pokličky = koraze (eroze písečných zrn)
* EOLICKÉ FORMY RELIÉFU

Moře
- nárazy mořem se pevnina narušuje = abraze (nejvíce v Anglii)
- transgrese moře = vymílání pevniny mořem, ustupování pevniny
* MARITIMNÍ FORMY RELIÉFU

Ledovce
NIVÁLNÍ OBLASTI
- rušivá činnost = deterze
- jezera, údolí ve tvaru U, bludné balvany
- kryogenní tvary
- permafrost -> solifukce (=stékání)
* GLACIÁLNÍ FORMY RELIÉFU

Činnost člověka
- těžba –> lomy, doly
- silnice, města, skládky, zemědělství
* ANTROPOGENNÍ FORMY RELIÉFU

Činnost organismů
- mraveniště, temitiště
- atoly, bobří hráze
* ORGANOGENNÍ FORMY RELIÉFU

Krasové jevy
VÁPENCOVÉ OBLASTI
- činnost vody –> zvětrávání vápence –> dutiny –> pokles hladiny –> propast, jeskyně –> vyvrásnění vápence z kras.vod –> krápník

  • stalagmit – roste zezdola
  • stalaktit – roste od stropu
  • stalagnát – propojení obou krápníků – sloup

Hodnocení referátu Exogenní pochody

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 120×
  191 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Exogenní pochody