Ledovce

1. ÚVOD
Ledovce jsou největší zásobárnou pitné vody na Zemi. V ledovcích je uloženo přes 95%. V současné době pokrývají 11% rozlohy Země. Kdyby všechna ledovcová hmota roztála, stoupla by hladina oceánu o 90 – 150 m, čímž by došlo k výraznému zatopení pobřežních oblastí kontinentů.

2. VZNIK LEDOVCŮ
Ledovce vznikají v klimaticky příznivých oblastech. Postupným hromaděním sněhu dochází k stlačování jednotlivých vrstev, takže se zvyšuje hustota sněhu. Sníh o hustotě 0,5 g/cm3 se označuje jako firn. Když teplota dosáhne 0°C, na povrchu dochází k tání sněhu. Voda prosakuje do spodních vrstev, kde se proměňuje v led (zde je teplota menší). K úplnému vytěsnění vzduchu obvykle dochází při hustotě 0,83 – 0,84g/cm3. Hustota ledovce nikdy nepřesahuje hodnotu 0,9g/cm3, takže může plavat na vodní hladině.

3. VÝSKYT LEDOVCŮ
Ledovce se vyskytují v rozmanitých zeměpisných šířkách a nadmořských výškách. Mylné je však domnívat se, že se ledovce vyskytují pouze nad sněžnou čárou, tj. hranicí, kde je vyrovnaný přírůstek a úbytek sněhové hmoty.

4. ROZDĚLENÍ LEDOVCŮ DO SKUPIN
a) Pevninské ledovce, horské ledovce, šelfový led
Pevninské ledovce jsou mnohem větší rozlohy a hloubky (např. Antarktický a Grónský ledovec, 96% plochy). Menší ledovcové plochy, jako jsou ledovce v Norsku a na Islandu, se nazývají ledové čepičky.
Horské ledovce se nacházejí ve vysokohorských oblastech. Cirkulární ledovce se vyskytují přímo pod strmými skalními svahy v kruhových sníženinách do průměru 1 km. Jedná se o oblasti hromadění sněhu. Údolní ledovce vyplňují horská údolí, mohou se vzájemně spojovat a vytvářet ledovcovou síť. Jsou obvykle spojeny s cirkulárními ledovci, které je zásobují ledem a sněhem.
Šelfový led vzniká mrznutím mořské vody. Je přítomný na hladině oceánu v polárních oblastech. V oblastech, kde ledovce dosahují hladiny oceánu, dochází k odlamování tzv. ledovcových ker.

b) Teplé a chladné ledovce
Pro teplé ledovce je charakteristický výraznější pohyb. Vyskytují se převážně ve vlhkých oblastech středních zeměpisných šířek a v tropických oblastech. V létě dochází k nárůstu teplot na povrchu, k tání sněhu a formování firnu. Voda prosakuje k základu ledovce, kde vytváří tenký povlak, který umožňuje snadnější pohyb po povrchu.
Chladné ledovce se rovněž pohybují. Obvykle dosahují menších rychlostí.

5. TÁNÍ GRÓNSKÉHO LEDOVCE
Američtí vědci z NASA odhalili, že grónský ledovec taje mnohem rychleji, než se dosud předpokládalo. Průměrný úbytek ledového příkrovu činí jeden metr za rok, což v přepočtu představuje 500 miliard hektolitrů vody. Díky tomu se hladina světových moří každoročně zvyšuje o 0,12 milimetru. Za posledních pět let na některých místech největšího ostrova světa zmizela až desetimetrová vrstva ledu. Tato čísla jasně prokazují, že se něco děje. Tající voda a odtrhávající se ledové kry v Grónsku se podílejí na postupném zvyšování celosvětové mořské hladiny sedmi procenty.

6. HISTORIE
V minulosti byla rozloha ledovců mnohonásobně větší. V dobách největšího zalednění (před 2 mil. lety) pokrývaly ledovce až 30% pevniny. Přibližně před 10 000 lety došlo k výraznému ústupu ledovců a vzestupu hladiny moří.

7. LEDOVCE V ČR
U nás se ledovce nevyskytují, avšak zanechaly po sobě řadu stop. Ledovce vytvářejí morény – místa, kde se nahromadil úlomkový materiál (kameny, suť, písek, hlína). Po roztátí ledovce se voda zadrží nad touto hradbou a vytvoří jezero. Další způsob vytvoření jezera ledovcového původu využívá přírodních kotlin vyplněných cirkulárními ledovci, které roztají a vytvoří jezero.
Jezera ledovcového původu u nás: Mechové jezírko v Krkonoších; Černé jezero, Čertovo jezero, Jezero Laka, Plešné jezero, Prášilské jezero na Šumavě

Hodnocení referátu Ledovce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. srpen 2007
  16 719×
  547 slov

Komentáře k referátu Ledovce

Míša Považanová
Nádherný a inspirativní referát skvělé zpracování ale zajímali by mě zdroje na tento referát ale, moc mi pomohl k zpracování mého referátu.
jekl
Dík
konečně ctrl-c ctrl-v
Bóža
Pokud by všechna ledovcová voda roztála nestoupne hladina oceánů o 90-155 metrů ale jen o 66 metrů. Do zvýšení hladiny nelze počítat roztátí vody v ledovcích, které v moři plavou, například ledovcce šelfové či ledovec na severním pólu. Ty když roztají, pak je zvýšení hladiny rovno nule. Pokud vezmeme v úvahu zásobu pevninského ledu a sněhu, který když roztaje tak nateče do oceánu, v objemu okolo 24 000 km3 pak se tento objem teoreticky rozteče na vodní ploše zeměkoule 360,7 miliónů m2 do výšky.
cca 66,5 m.
HWGH! Domluvil jsem
jirka
pomůže
Aneta
Hodně dobře udělaný referát Opravdu super