Zeměpisné pojmy

ANTICYKLONA – tlaková výše; (těžký studený vzduch klesá -> rozpouští se ->) suché jasné počasí; mráz
v zimě; vzduch proudí ven
PATAGONIE – přírodní krajina na jihu Jižní Ameriky (Argentina, ropa)
KORAZE – obrušování větrem – eolické formy reliéfu (skalní hřiby, převisy)
POVODÍ – uzavřené území, ze kterého voda odtéká do jedné řeky nebo jezera
NUNATAKY – sluncem osvícená část pevniny v tundře porostlá mechy a lišejníky

URBANIZACE – stěhování obyvatel z vesnic do měst
GUALLATIRI – nejvyšší činná sopka v J Americe
TIFTIK – kůže z angorských koz, JZ Asie
KARTODIAGRAM – velikost jevu a jeho intenzitu pro územní celky (př. „koláče“)
LAKOLIT – čočkovité těleso vzniklé utuhnutím magmatu v sopce

ESTNACIE – velká zemědělská farma v zemích Latinské Ameriky
ULURU – největší skalní masiv – monolit v Austrálii (Ayers Rock)
POLDRY – vysušené mořské dno (Nizozemí)
PASÁTY – stálé větry, od obratníků k rovníku (na sev. polokouli SV směr na jižní JV)
TURFANSKÁ PROLÁKLINA – nejnižší bod Číny (-154m pod mořskou hladinou), teplotní rekordy v rámci
Číny, 2. nejnižší pevninský bod světa

BIOKOVO – v Chorvatsku, nejvyšší hora Svatý Jura na Makarské riviéře
ENKLÁVY – území uvnitř jiného území (např. Vatikán, San Marino)
ZAIBECU – obchodní výrobní společnosti – obrovské hospodářské koncerny v Japonsku
CARRARA – město v S Itálii – nejkvalitnější mramor
DETERZE – rušivá činnost ledovce, posun ledovce – glaciální formy reliéfu

NAIROBI – hlavní město Keni, největší africké letiště
MONZUNY – vítr, který mění směr se změnou ročního období (léto – vlhký vzduch z oceánu na pevninu & zima
– suchý vzduch z pevniny do moře), vliv monzunů končí na poušti Thár (mezi Indií a Pakistánem)
OPEC – Organizace zemí vyvážející ropu se sídlem ve Vídni (Írák, Írán, Alžírsko, Kuvajt, Spojené arabské
emiráty, Nigérie, Libye, Venezuela, Saudská Arábie, Katar, Indonésie)
ELIPTIKA – oběžná dráha Země kolem Slunce (939,2 mil.km)
HYPSOMETRIE – barevné stínování na mapách (výškopis)

CYKLONA – tlaková níže (pochmurné počasí, vzduch stoupá)
CELINY – stepi v Rusku a bývalých státech SSSR - neobdělávaná travnatá půda, rozorané stepi
TOPONOMASTIKA – nauka o místních jménech, zabývá se jejich vznikem, tvořením, rozšířením a povahou
DHÁKA – hlavní město Bangladéše
DURHA – obilovina v centrální Africe

ELCHE – palmový háj ve Španělsku
GRAN CHACO – nehostinná plošina v J Americe, přezdívaná „zelené peklo“
ARALKUM – rozšiřující se poušť kolem vysychajícího Aralského jezera
TROPOSFÉRA – nejspodnější vrstva atmosféry sahající pod 11km, opak teplotní inverze
ŠEKELOVÉ – maďarská menšina v Rumunsku

KOSOVO – autonomní oblast Srbska, hraničí s Albánií, hl.m. Pristina, pod správou OSN
DATOVÁ MEZ – přibližně 180° poledník v Oceánii, místo kde se mění datum, ze Z na V vynecháme 1 den
BIFURKACE – rozvětvení řeky – odvětvení toku řeky, zejména v oblastech plochých rozvodí; řeka odevzdává
vodu různými směry do různých říčních systémů; př. je CASIQUIARE (vodní pirátství) mezi říčním
systémem Orinoka a Amazonky
VEBI – intermitentní řeky (občasně tekoucí) na Arabském poloostrově
PERIGEUM – přízemí, bod na trajektorii Měsíce nebo umělé družice obíhající kolem Země, v němž je těleso nejblíže k Zemi

MANDŽUSKO – průmyslová oblast Číny – těžba černého uhlí nejvíce na světě + Fe ruda
PERIHÉLIUM – přísluní 3.1., zima na S polokouli, rychlost: 30,3 km/s, vzd. Země-Slunce 147 mil. Km
NAMIB – nejstarší poušť v Africe ve státě Namibie
MIGRACE – stěhování obyvatelstva – relativně trvalé přemístění související se změnou bydliště
Imigrace – přistěhování X Emigrace – vystěhování (a) mezistátní, vnitrostátní, mezikontinentální; b) dlouhodobá,
krátkodobá)
MORÉNA – nános netříděných sedimentů, zahrazené oblasti se můžou vytvořit morénová jezera

KAZANLAKOVSKÁ KOTLINA – plantáže růží v Bulharsku, výroba růžového oleje
KARÁČÍ – město v Pakistánu, původně hlavní město, přístav
GEOID – fyzikální model povrchu Země, nepravidelná koule
NAFTA – Severoamerická dohoda o volném obchodu (USA, Kanada, Mexiko)
VÁDÍ – intermitentní (občasně tekoucí) řeky v Africe

ATLAS – pohoří v severozápadní Africe, délka 2000 km
KOPRA – sušené, rozemleté jádro kokosového ořechu
RORAIMA – (matka vod) stolová hora, pramení zde Amazonka Orinoko a Essquiba
MAARY - sopečná forma kráteru s nízkým reliéfem, vyskytují se v pohoří Eifel Z Německo
CORCOVADO – kopec nad Rio de Janeirem, ční na něm obrovská socha Krista

DONBAS (= Doněck) – Kamenouhelná pánev, těžba černého uhlí, Ukrajina
ASTENOSFÉRA – rozžhavené magma, po kterém se pohybují litosférické desky
HALFA – textilní plodina, ze které se vyrábí celulóza, rohože, apod. (SZ Afrika - země Maghrebu)
KALDERA – těleso vzniklé zničením, propadem kráteru do magmatického krbu
PICO DE ANETO – nejvyšší hora ve Španělsku

HYPOCENTRUM – ohnisko zemětřesení v hloubce pod zemským povrchem
KLJUČEVSKAJA – nejvyšší hora a zároveň činná sopka na kamčatském poloostrově
LLANOS – travnaté savany v J Americe, např. Orinocké – velmi vlhké
TORONTO – kanadské velkoměsto, hlavní město provincie Ontario; Telekomunikační věž C.N.Tower
PEONI – obyvatelé J Ameriky, kteří mají pronajatou půdu od latifundalistů (=vlastníci velkých pozemků)

IMPERATA – tráva, kterou zarůstají pralesy JV Asie, když je zničen a půda se zeroduje
MESTIC – oficiální označení všech míšenců ve Střední a Jižní Americe, původně míšenec bělocha a Indiánky
PYGMEJOVÉ – původní obyvatelé Keni
DYKÉ – hráze při pobřeží (Holandsko)
PORT MORESBY – hlavní město Papua – Nová Guinea

ŠOTY – bezodtoké oblasti, slaná jezera (převážně v Africe – pohoří Atlas)
ZAMBOVÉ – míšenci černocha a indiána (převážně v J Americe – díky přistěhovalcům)
VERCHOJANSK – teplotní minimum (– 78 °C) v obydlené části (oblast mezi horskými hřebeny)
HORTOBÁGY – nezachovalejší step s koňmi (puszty) v Maďarsku
MANAUS – ropný průmysl, uprostřed dešť.pralesa Amazonie, kulturní centrum–Opera(1896)

BANDEIRA – hora v Brazilské vysočině
GOAJIRA – poloostrov na severu J Ameriky
INTERMITENTNÍ ŘEKY – občasně tekoucí řeky (VÁDÍ (Afr.), VIDIANY (Asie), VEBI (Arabs.pol.), CREEKY (Austr.))
SAHEL – nejchudší pás v Africe J část Sahary
SKELET – půdní zrna větší než 2 mm

PANTANAL – záplavová plošina v JZ Brazílii při horním toku řeky Paraguay
DETROIT – průmyslové město USA v okolí velkých jezer, „město motorů“ (Fort)
SYZYGIE – postavení Země, Slunce a Měsíce v jedné přímce, příliv skočný (úplněk, nov)
PAG – ostrov v Chorvatsku v Jaderském moři, výroba sýra
AGLOMERACE – nahromadění velkého počtu obyvatel kvůli srůstání sídel, ale převládá jedno velké
(KONURBACE - srůstání aglomerací, MEGALOPOLE-srůst konurbací)

BĚLOVĚŽSKÝ PRALES – přírodní rezervace v Polsku a Bělorusku, ve které se nachází zubři; UNESCO
DEFLACE – přenos písku větrem na pouštích -> vznik písečné duny => eolické formy reliéfu
ROZVODÍ – hranice mezi povodími (hlavní evropské rozvodí prochází mezi ČMV a Kralickým sněžníkem)
MEANDR – říční zákrut vytvořený intenzivní boční erozí toku
UHURU – nejvyšší hora Afriky v pohoří Kilimandžáro

ALTIPLANO – náhorní plošina v Andách, pouze 3 měsíce v roce tam nemrzne, vysoká nadmořská výška
EKLIPTIKA – zdánlivá dráha Slunce, průsečnici roviny oběžné dráhy Země kolem Slunce s nebeskou sférou
DEZERTIFIKACE – rozšiřování pouští, může být způsobena nadměrným vypásáním rostlinstva
KVADRATURA - vzájemná poloha dvou kosmických těles, kdy jejich spojnice se Zemí svírají úhel 90 stupňů
KALMY – rovníkové tišiny - pás území s malým prouděním vzduchu; bezvětří

VALPARAISO – námořní přístav v Chile, cestovní ruch
PAMPY – název pro stepi v J Americe
PERSIÁN – kůže z perských jehňat
KONURBACE - neboli souměstí je několik měst, velkoměst nebo aglomerací srostlých v jednu souvisle zastavěnou plochu
EPICENTRUM - bod na povrchu Země, který vznikne kolmým průmětem hypocentra na zemský povrch

VALLEY DE COLCA – nejhlubší kaňon světa (2x hlubší než Grand Canyon) v Andách
ABRAZE – nárazy mořem se pevnina narušuje (nejvíce Anglie) => maritimní formy reliéfu
MATO GROSSO – náhorní plošina – pěstování čaje, spolkový stát Brazílie
EDAFON – organická část půdy
ČEBOLY – soukromé korejské výrobní společnosti – výroba elektrotechniky (Daewoo, Kia, Samsung)

VIHORLAT – CHKO na Slovensku a zároveň nejvyšší hora pohoří
STALAGNÁT – krápníkový sloup (stalaktit-krápník rostoucí směrem dolů ; stalagmit-rostoucí směrem nahoru)
MULHACÉN – nejvyšší hora Španělska (Sierra Nevada), ledovec
VITOŠA – náhorní plošina v Bulharsku u hl. města Sofie, těžba uhlí, Fe rudy
SOLIFUKCE – půdotok, pomalé stékání rozbředlé půdy po zmrzlém podloží

MEXICKÉ PLATO – náhorní plošina s bezodtokými pánvemi
HINDIKÚŠ – pohoří ve střední Asii v Afghánistánu a Pákistánu
IZOTERMY - čáry spojující místa se stejnou teplotou
teplotní minima: Vrchojansk, Ojmjakon – obydlený svět – 78 °C; jináč stanice Vostok - 89 °C
teplotní maxima: Údolí smrti – obydlený svět - 56 °CAntananariv; jináč 66 °C Al-Azízija
PINGO – zmrzlý pahorek země

CHRONONYMA – názvy vodorovných částí souše v kartografii
ALMADEN – město ve Španělku, prvenství v těžbě rtuti
NOMÁDI – skupiny kočovných pastevců (Asie, S Afrika)
VOJVODINA – autonomní oblast na severu Srbska , naleziště ropy a zemního plynu; významný maďarská menšina
PERMAFROST – věčně zmrzlá půda (polární oblast)

YUCATÁN – poloostrov ve střední Americe v Mexiku, dříve říše Mayů
POLÁRNÍ DEN – na severním pólu – trvá 6 měsíců (od 21.3.-23.9.), S polárním kruhu pak 21.6. trvá 24 hodin
na jižním pólu – trvá 6 měsíců (od 23.9.-21.6.), J polárním kruhu pak 21.12. trvá 24 hodin
VIDIANY – občasně tekoucí řeky v Asii
SHABA – těžba mědi (shaba=svahilsky měď) v Demokratické republice Kongo, provincie Katanga
KRYPTODEPRESE – skrytá proláklina, deprese zatopená vodou s hladinou nad úrovní a dnem pod úrovní mořské hladiny
nejhlubší skrytá proláklina - Bajkal

Hodnocení referátu Zeměpisné pojmy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  23 054×
  1518 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Zeměpisné pojmy