Marc Chagall - život v datech

Marc Chagall se narodil 7. července 1887 ve Vitebsku (Bělorusko), zde navštěvoval též židovskou obecnou a později veřejnou střední školu.
1906 Vstupuje do učení k jednomu z místních fotografů. Dva měsíce se učí současně kreslit a malovat v ateliéru Jehudy Pena.
1907 Odjíždí do Petrohradu kde si zpočátku vydělává retušováním fotografií a žije téměř v Bídě. Ujímá se ho mecenáš umělců advokát Goldberg a umožňuje mu vstoupit na malířskou akademii.
1908 Je přijat do Zvansevovy umělecké školy, v níž vládne svobodnější a modernější duch.
1909 Seznamuje se s Bellou Rosenfeldovou, s níž se později ožení.
1910 Vybaven stipendiem od poslance Vinavera odjíždí studovat do Paříže.
1911 Maluje svá první mistrovská díla: Rusku, oslům a ostatním, Svatý vozka, Já a vesnice. Seznamuje se s Apollinairem.
1914 První samostatná výstava v galerii Der Sturm v Berlíně. Po vernisáži výstavy odjíždí vlakem do Ruska, ale vyhlášení světové války mu znemožňuje návrat do Paříže.
1915 25. července uzavírá sňatek s Bellou Rosenfeldovou. Setkává se s básníky Blokem, Jeseninem, Majakovským, Pasternakem.
1917 Po Velké říjnové revoluci je mu nabídnuto místo vedoucího odboru pro výtvarné umění na ministerstvu umění. Malíř však tuto funkci nepřijímá.
1918 Vychází první umělcova monografie. Se souhlasem lidového komisaře Lunačarského je ve Vitebsku otevřena umělecká škola. Chagall se stává jejím ředitelem a ve městě je jmenován komisařem pro výtvarné umění.
1919 Ve Vitebsku se otevírá Akademie. Po neshodách s Malevičem se Chagall vzdává ředitelské funkce a posléze odchází z Vitebska.
1922 V létě opouští Rusko, aby se přes Německo vrátil v roce 1923 do Paříže.
1924 Max Ernst a Paul Eluard vybízejí Chagalla aby se připojil ke vznikající surrealistické skupině, ale ten odmítá.
1926 První výstava v Americe.
1929 Kupuje si dům u Auteuilské brány v Paříži.
1930 Přijímá Vollardovu zakázku na ilustrace k Bibli.
1931 Na pozvání zakladatele a starosty Tel Avivu Dizengoffa pobývá s rodinou v Palestině. Pracuje na leptech pro Bibli.
1933 Cestuje do Itálie, Holandska, Anglie, později do Španělska. V Mannheimu pálí nacisté Chagallova díla.
1937 V Toskánsku provádí prvních 15 grafik k Bibli. V nacistickém Německu dostávají všechna muzea příkaz odstranit Chagallova díla z expozic. Chagall přijímá francouzské občanství.
1939 Krátce před vyhlášením války se uchyluje s rodinou do Saint-Dyé-sur-Loire, taxíkem sem převáží z pařížského ateliéru všechna svá plátna.
1941 Po dlouhém váhání, zatčení gestapem a následném propuštění po naléhání amerického konsula odjíždí z Francie. 23. června, v den kdy napadlo Německo Sovětský svaz, přistává v New Yorku. V Mattisově galerii, který se stal také jeho obchodníkem, vystavuje práce z let 1910 -1941.
1943 Pobyt v Cranberry Lake.
1944 Před zpáteční cestou do New Yorku onemocní Bella. Po nedostatečné péči v místní nemocnici umírá. Chagall zdrcený žalem téměř celý rok není schopen pracovat.
1946 Kupuje domek v High-Falls, severovýchodně od New Yorku. Provádí první barevné litografie. Od dubna do června je v Museu moderního umění v New Yorku otevřena velká retrospektivní výstava.
1947 V Evropě je realizována řada retrospektivních výstav (Amsterdam, Londýn, Curych, Bern).
1948 Chagall se vrací definitivně do Francie. Usazuje se v Orgevalu nedaleko Paříže.
1949 Provádí nástěnné malby pro foyer londýnského Watergate Theatre. Kupuje dům ve Vence. V Antibes provádí své první keramiky.
1950 Usazuje se definitivně ve Vence a setkává se s Mattisem a Piccasem. V dílnách Ferdinanda Mourlota provádí svůj první litografický plakát k výstavě v Maeghtově galerii. V této proslulé tiskárně bude napříště realizovat všechny své litografie.
1952 Seznamuje se s Vavou Brodskou a 12. července s ní uzavírá sňatek. V létě podniká Chagall s Vavou cestu do Řecka.
1954 Začíná pracovat na cyklu Biblické poselství. 1956 Chagall vydává Ilustrace k Bibli.
1957 Chagall provádí svoji první mozaiku. 1958 Navrhuje vitraje pro katedrálu v Métách.
1959 V Glasgowě je Chagallovi udělen čestný doktorát. Zvolen členem Americké akademie umění a literatury.
1960 Chagall vydává Kresby k Bibli. Navrhuje vitraje pro synagogu v Jeruzalémě.
1962 Výstava Chagall a Bible v Musée Rath v Ženevě.
1963 Z podnětu generála de Gaulla a André Malrauxa provádí Chagall návrh na nový strop pařížské Opery.
1964 Odhalení Chagallova stropu v pařížské Opeře.
1967 V New Yorku otevírá nová metropolitní opera představením Mozartovy Kouzelné flétny s Chagallovými dekoracemi a kostýmy.
1973 Chagall přijímá pozvání sovětské ministryně kultury a odjíždí s manželkou do Moskvy a do Leningradu. Po padesáti letech se zde setkává se dvěma ze svých sester. Během pobytu v Sovětském svazu vytrvale odmítá zajet do Vitebska. Výstava v Treťjakovské galerii v Moskvě. V červenci se otevírá v Nizze Národní muzeum Biblického poselství Marca Chagalla.
1974 Cesta do Chicaga u příležitosti odhalení mozaiky Čtyři roční doby; umělci se dostává triumfálního přijetí v městě vyzdobeném prapory.
1975 Maluje rozměrná plátna Ikarův pád, Don Quijote, Job a Návrat ztraceného syna.
1977 1. ledna je Chagallovi udělen řád Čestné legie 1. třídy. 17. října otevírá prezident Francouzské republiky výstavu uspořádanou k umělcovým devadesátým narozeninám v Louvru. Chagall je jmenován čestným občanem Jeruzaléma.
1978 Odhalení umělcových vitrají v Mohuči a v Chichestru (Velká Británie).
1979 Výstavy v New Yorku a Ženevě (cyklus Davidovy žalmy).
1980 Chagall provádí malbu na cembalu, které daruje Muzeu Biblického poselství v Nizze.
1981 Výstava litografií a obrazů v galerii Maeght v Paříži a Curychu.
1985 28. března umírá Chagall ve svém domě v Saint-Paul-de-Vence.

Hodnocení referátu Marc Chagall - život v datech

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 040×
  864 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Marc Chagall - život v datech