Mistr Theodorik

Mistr Theodorik je vlastně nejstarším malířem,kterého známe jménem.Narodil se přibližně ve 20.letech 14.století.První zmínka o tomto umělci pochází z roku 1359,kdy se usadil v Praze a stal se dvorním malířem císaře Karla IV.Jeho první zakázkou byla pravděpodobně obrazová dekorace pro palác na Pražském hradě.Podle záznamů stál Mistr v letech 1365-75 v čele pražského malířského bratrstva.

Nejznámějším dílem Mistra Theodorika je výzdoba hradní kaple sv. Kříže na Karlštejně, která je jedinečným příkladem naší gotické malby 70.let 14.století. Jedná se o soubor 130 deskových obrazů, které se dodnes zachovaly v autentickém uspořádání a tvoří tzv.nebeské vojsko Kristovo, které mělo chránit ostatky svatých a korunovační klenoty Svaté říše římské.Zahrnuje všechny členy nebeské hierarchie - panovníky, biskupy, vyznavače, mučedníky, panny a řeholnice.

Myšlenka vytvořit na Karlštejně tuto vyjimečnou kapli se nejspíš zrodila v hlavě Karla IV., ale slovo při rozhodování mohl mít i pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic nebo kancléř Jan ze Středy. Kaple je rozdělena do tří pásů-nejníže je malovaná imitace mramoru, výše zlacená omítka vykládaná broušenými polodrahokami a nad ní deskové obrazy světců, jejichž vytvořením byl pověřen právě Mistr Theodorik. Celá výzdoba vznikla v neuvěřitelně krátké době, v letech 1365-67 tedy za pouhé dva roky. Je pochopitelné.že tak rozsáhlé dílo nemohlo být vytvořeno pouze jedním umělcem. Mistrovi pomáhali pracovníci z jeho vlastní dílny, ale i další mistři. Aby byla zajištěna komplexnost celého díla,vypracoval Mistr s pomocníky podkresby i pod ostatní obrazy, na nichž pak dále pokračovali ostatní malíři.Největší obraz Ukřižování je ale dílem samotného Theodorika.

Mistrovy portréty svatých vynikají širokými tvářemi,široce otevřenýma hlubokýma očima, měkce modelovanými tvary a především jemnými a přitom velice živými barvami, jejichž stupnování se podílí na zářivosti a plastičnosti.

Za toto unikátní dílo byl odměněn císařem statkem Mořina u Karlštejna a 28. dubna 1367 zproštěn povinnosti platit daně.

Mistr Theodorik neměl téměř žádné žáky a nástupce(s výjimkou Mistra třebonského oltáře), což bylo nejspíš způsobeno tím,že výzdobu kaple sv.Kříže mohl shlédnout jen omezený okruh lidí.

Poslední zmínka o Mistrovi pochází z roku 1368 v souvislosti s vlastnictvím domu na Hradčanech. Kolem roku 1375 Mistr Theodorik umírá.

Hodnocení referátu Mistr Theodorik

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 450×
  358 slov

Komentáře k referátu Mistr Theodorik

Kačka
Je to supééér