Gotická kultura

Zrodila se ve střední části Francie v pol. 12. st., kultura vrcholného středověku
1. architektura
gotika od kmene Gótů
znaky: vysoké stavby, štíhlé, lomený oblouk, všechno směřuje k Bohu -> sepjaté ruce, klenba křížová, žebrová, hvězdicová, opěrný systém /katedrální/, okenní kružby, portál
staví se: církevní stavby, hrady
: katedrály – Notre Dame /Matky Boží/
:palác v Benátkách /zdobná/, Milánský dom, Svatoštěpánský dom,
u nás: katedrála sv. Víta /1344 – 1929/ - 1. architekt Francouz Matyáš z Arassu, Němec Petr Parléř /parléřovská huť/
Týnský chrám, Staroměstská radnice, Staroměstská mostecká věž, Karlův most, Karolinum, Nové město pražské, kostel Panny Marie Sněžné, Anežský klášter, klášter Na Slovanech /pro slovanskou bohoslužbu/, chrám sv. Barbory /Kutná hora/
v Jihlavě: kostel sv. Jakuba, Matky Boží, sv. Kříže, brána Matky Boží
kláštery: Zbraslavský, Zlatá koruna /J Čechy/, Vyšší brod
hrady: Karlštejn, Bězděz /S Čechy/, Křivoklát, Kokořín, Loket, Písek, Kost, Pernštejn, Točník, Zvíkov

2. sochařství, malířství
krásné madony – Panna Marie s Ježíškem
piety – Panna Marie s Kristem sejmutým z kříže
desková malba – mistr Theodorik /kaple sv. Kříže v Karlštejně/, mistr vyšebrodského oltáře, mistr třeboňského oltáře /líčí utrpení Ježíše Krista/
řezbářství, zdobení knih

3. rytířská móda
rytíř – ideál muže, rytířská móda – brnění, zbroj, udatný, vybrané chování, sloužil ženám /urozeným/, věrnost pánu, turnaje, cesty – vyznamenání v boji /kratší/, 7 páže, 14 panoš, 21 pasování na rytíře, střední a nižší šlechta – rytířský stav
potulní pěvci obstarávají zábavu – trubadůři, truvéři, minesengři
/tématika – hrdinství, neopětovaná láska k urozené, vdané ženě, antické, keltské náměty/
kultura se rozšiřuje na více vrstev

4. vzdělanost
školy- v klášterech, farách, biskupstvích,
- městské /dohlížejí univerzity/
- od 12. st. univerzity: po domech kantorů, měšťanů, později koleje, 4 fakulty /artistická = dnes filozofická, -> bakalář – 7 svobodných umění, lékařská, právnická, theologická /12 let/
tituly: bakalář, mistr, doktor
včele univerzity rektor /mohl být i student/, fakulty řízeny děkany
pařížská Sorbona /theologie/, angl. Oxford, Cambridge, italská Padova, Bologna /práva/, španělská Salomma
1. univerzita ve stř. Evropě Karlova univerzita /4 fak./
vyučování: scholastická metoda – vše se řídí Biblí, biflování, v latině, čtením lat. Textu

5. literatura
kronikářství: Dalimilova /česká, veršovaná, neznámý autor, proti Němcům/
: Zbraslavská /v latině, autoři – opat Ota ze zbraslavského kláštera, Petr Žitavský/
Staročeská Alexandreida /14. St./
Legendy: O sv. Václavu /Karel IV:/, O sv. Kateřině,
Vlastní životopis, zákoník
Postily = soubory nedělních kázání
Spory = diskuty, pře dvou stran /voda proti vínu, Svár duše s tělem/
Divadelní hra – Mastičkář
Písně – Buoh všemohoucí

Hodnocení referátu Gotická kultura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 262×
  366 slov

Komentáře k referátu Gotická kultura

MenT
Dobrý .-)
M_eG-i
luxury referat