Hemeroidy

Název hemeroidy je řeckého původu a znamená krvácení (haima = krev, rhein = téci). Tento název pochází z nejčastějších projevů onemocnění, a tím je krvácení z konečníku. Jiný název v českém písemnictví pro toto onemocnění je zlatá žíla, ale ten se příliš neujal.

Obsah referátu:

  1. Historie
  2. Výskyt
  3. Co to jsou hemeroidy?
  4. Příčiny hemeroidů
  5. Typické potíže
  6. Vyšetření hemeroidů
  7. Komplikace
  8. Léčba hemeroidů
  9. Prevence hemeroidů
  10. Strava

Historie

Hemeroidy jsou staré jako lidstvo samo. Již v egyptských papyrech se dočteme o onemocnění konečníku, z nichž jistě byly hemeroidy nejčastější. Faraon měl na péči o konečník svého lékaře. Ve starověku také Řekové a Římané měli již zrcátko, kterým byla onemocnění konečníku a řiti vyšetřována. tímto onemocněním byly asi většinou hemeroidy a jejich komplikace.

Protože onemocnění je lokalizováno v tabuizované a choulostivé oblasti, nemocní se ostýchají a bojí vyhledávat lékaře, a proto většinou získávají rady od svých známých nebo četbou populární či odborné literatury. Těmto pacientům je určeno následující poučení.

Výskyt

Hemeroidy jsou nemocí typicky lidskou; u zvířat se nevyskytují. Pravděpodobně je to způsobeno, na rozdíl od jiných savců, vzpřímenou polohou člověka a nerovnoměrným zatížením jednotlivých částí těla. Onemocnění hemeroidy je velmi časté a téměř každý s ním má své zkušenosti. V současné době odhadujeme, že asi 70 % lidí starších 30 let má obtíže s hemeroidy. Jedno staré úsloví praví, že lidé se dělí na ty, kteří hemeroidy mají a na ty, kteří je mít budou.

Co to jsou hemeroidy

Hemeroidy jsou rozšířené žilní pleteně uvnitř řitního kanálu a sliznice dolní části konečníku. Do určité míry můžeme zjednodušeně říci, že pokud jsou viditelné zevně, nazýváme je hemeroidy zevní, hemeroidy vnitřní viditelné nejdou. Ovšem z praktických důvodů nemá toto rozdělení podstatný význam. Většinou dochází k onemocnění hemeroidů vnitřních, které vyhřezávají řitním kanálem navenek. Rozšířené úseky žil se dostávají při tlaku na stolici mimo konečník, kde je možno je nahmatat jako viditelné uzle. Po stolici se většinou zase v krátké době vracejí zpět. Někdy je však třeba použít k jejich vpravení zpět prstu, případně je již nelze zatlačit dovnitř vůbec. Pokud zůstává vyhřezlá část konečníku mimo řitní otvor trvale a navíc ještě bolí, je v tomto případě návštěvy lékaře nezbytná, neboť hrozí větší poškození vyhřezlého střevy. Lékař posoudí další postup a někdy navrhne i operační zákrok.

Příčiny hemeroidů

Obtíže s hemeroidy se vyskytují v každém věku. Časté jsou také u mladých mužů ve věku kolem 20 let, které značně znepokojí jejich první závažně vypadající nemoc. Mladé ženy se s tímto onemocněním seznamují často v období prvního těhotenství a porodu.

Příčinou vzniku hemeroidů je především sedavý způsob života, dále strava s nízkým obsahem vlákniny a zácpa. U některých celkových onemocnění jsou hemeroidy častější, např.. u jaterních chorob.

Typické potíže

Charakteristickými příznaky jsou krvácení, bolest a zánět okolní kůže, který se projevuje většinou svěděním. I když obtíže jsou časté a typické, komplikace a jiné nemoci vyžadují další vyšetření a léčení.

Krvácení z hemeroidů se většinou objevuje v podobě kapek sytě jasně červené krve, která zůstává na stolici nebo na toaletním papíře. Někdy je krvácení dlouhodobé a časté a nemocný nemá kromě nich žádné další větší potíže. Najednou se mu však začne špatně dýchat a pociťuje únavu. Je to známkou chudokrevnosti, která vzniká nadměrnou ztrátou krve a s ní železa, které nebylo do organismu dodáváno. Tato situace však nastává u onemocnění hemeroidy opravdu velmi vzácně.
Za prostým krvácením se mohou skrývat závažnější choroby, jako je rakovina konečníku a řiti nebo chronický zánět konečníku a tlustého střeva. Proto při náhlém krvácení a při jeho opakovaném výskytu, zvláště u osob starších 50 let, je nezbytné navštívit lékaře, aby byla včas odhalena pravá příčina krvácení. Na druhé straně nutno říci, že výskyt hemeroidů není v přímé souvislosti s těmito onemocněními.

Vyšetření hemeroidů

Vyšetření hemeroidů provádí lékař pohledem, prstem a rektoskopem. Rektoskop je tuhý nebo ohebný dalekohled, který umožňuje pozorování změn v konečníku okem. Přitom lze provádět i různé drobné chirurgické zákroky, odebírat vzorky tkáně na vyšetření, stavět krvácení a další.

Komplikace

Nejčastější komplikací hemeroidů je krvácení, které postihuje většinu nositelů tohoto onemocnění. Jinou komplikací je náhle vzniklá bolest v řiti, která se dostavuje většinou v noci a nutí na stolici, ovšem většinou bez úspěchu. Při pohmatu řitního otvoru pocítíme větší bolestivou bulku, která má namodralou barvu. Podobně, jako je tomu u žil na dolních končetinách, dochází i v této oblasti k zánětlivé trombóze (ucpání žíly krevní sraženinou). Pacienta tento stav vyleká a většinou brzy navštíví lékaře, který ho vyšetří a uklidní, že nejde o onemocnění nádorové.

Léčba hemeroidů

Hlavním lékařem je především dostatečná hygiena, spočívající v pravidelném omývání krajiny řitě a konečníku nedráždivým (tedy co nejméně voňavým) mýdlem a vodou po každé stolici, bidet se stává samozřejmou součástí hygienických zařízení. Tento požadavek lze splnit většinou pouze doma, neboť u nás není zvykem pravidelné omývání po stolici, jako je tomu např. v arabských zemích. Ve Skandinávii se již můžeme setkat s uzamykatelnými toaletními místnostmi, které sice nebývají rozděleny podle pohlaví, ale zato jsou k provedení osobní hygieny vybavené teplou a studenou vodou. Takto koncipovaná zařízení umožňují i během cestování mimo domov dostatečnou hygienu dolních tělesných partií. Náprava takového stavu spočívá buď v léčbě konzervativní nebo operativní. Operativní se provádí v těžších případech a spočívá v odstranění krevní sraženiny (trombu). Konzervativní léčba směřuje hlavně k úlevě od bolesti a zmenšení trombozovaného žilního uzlu. K tomu účelu se využívají především vlažně sedací koupele s příměsí heřmánku nebo hypermanganu. Zásadně nepoužíváme ani vody ledové ani vařící, protože vedou ke křeči svaloviny svěrače a většinou i k větší bolesti. Velmi vhodné je použití vlažně sprchy jejíž trvalý několikaminutový proud působí zlepšení krevního průtoku v zanícené žíle. Dalším vhodným přídavkem jsou protizánětlivé masti, které mají za cíl zklidnit zánětlivý proces i v období mimo působení lázně. Heparoid, Factu atd.

Záněty a krvácení v oblasti hemeroidů většinou vedou k nedodržování dostatečně hygieny a následkem toho k porušení obranyschopnosti kůže. Ve žlázkách v blízkosti řitního otvoru nebo přímo na kůži se mohou usídlit mikroby a kvasinky. Tento stav vede ke zvýšenému svědění a kožní vyrážce, která je někdy provázena výsevem mokvajících plošek.

Prevence hemeroidů

I když je jistě velmi obtížně preventivními prostředky zamezit vzniku hemeroidů a odstranit jejich projevy, lze přece jen docílit toho, aby obtíže byly co nejkratší a nejméně bolestivé, aby se neobjevovaly často a tak zbytečně neznepříjemňovaly život.
Na prvním místě je to péče o pravidelnou stolici a odstranění zácpy. Tomu napomáhá vhodné složení stravy a dostatek tělesného pohybu. Používání projímadel není vhodně, zvláště v době obtíží.

Nedostatek fyzické aktivity a převážně sedavý životní styl mají rovněž podíl na hemeroidálních obtížích. Proto zvláště osobám se sedavým zaměstnáním (úředníci, pokladní) zdůrazňujeme důležitost dostatku tělesného pohybu. Velmi účinně je plavání, které přispívá ke zlepšení krevního oběhu v oblasti konečníkového cévního systému.

Strava

Za další důležitou složku prevence hemeroidálních obtíží se považuje i složení potravy. Osoby, které požívají stravu s nedostatkem vlákniny, mají stolici řídkou a malého objemu dráždící konečník a řiť. Strava s nadbytkem vlákniny je považováno za všeobecně prospěšnou pro prevenci různých onemocnění, jako je rakoviny střev, zácpa a celé řady dalších včetně hemeroidů. Vláknina působí příznivě na zvětšení obsahu střeva, zpomalení jeho činnosti a zabraňuje vstřebávání nevhodných látek, a to i látek nádorotvorné povahy. Takovou stravou je například ovoce s velkým obsahem celulózy a pektinu (pomeranče, jablka), zelenina (zvláště zelí). Vlákninu obsahují i otruby, což jsou slupky z vymleté mouky. Vhodným pokrmem je dále celozrnný (černý) chléb z nevymílané mouky. Rovněž luštěniny (hrách, fazole, čočka) mají velký obsah vlákniny. Mají navíc i velký obsah rostlinných bílkovin a jsou proto i vodným zdrojem látek výživných. Nevhodné, zvláště při akutních obtížích jsou dráždivé potraviny a pochutiny. Z nejvýznamnějších jmenujme alespoň nadměrné kořenění potravin (pepř), dále alkohol, kávu a kouření.

Bezbolestná operace hemeroidů již existuje

Hemeroidy lze operovat bezbolestně, hlásí lékaři ! Hemeroidy neboli rozšíření žilních struktur v okolí konečníku jsou jednou z běžných civilizačních chorob. Nejčastěji postihují lidi nad 50 let. Nemoc lidově zvanou "zlatá žíla" může vyvolat zácpa, průjem, těhotenství a nezdravé životní návyky. "Dosud užívané metody se téměř výhradně zaměřovaly na chirurgické odstranění hemeroidů, a to vyříznutím v citlivém místě řitního kanálu. Poměrně neškodný neduh se tak odstraňoval bolestivou procedurou, navíc hrozilo opakování nemoci a trvalé problémy s funkcí konečníku".Docent Ladislav Horák z téže nemocnice zdůraznil, že zatímco klasická operace hemeroidů řeší až důsledky onemocnění, Longova metoda napravuje jeho příčiny.Tuto operaci provedl jako první italský chirurg Antonio Longo z katedry chirurgie Palermské univerzity v roce 1993 . Metoda je běžně užívána v Německu, Rakousku, Polsku a Itálii, dosud jí bylo v Evropě provedeno 55 000 operací.Jejím základem je sešití sliznice v místech s malým počtem nervových receptorů za použití speciálního nástroje, hemeroidálního stapleru. Výřez sliznice se zmenší a ta se vrací do původní anatomické polohy. Oproti klasické metodě nepociťují podle Horáka pacienti operování touto metodou v 80% případů žádné bolesti. Navíc doba rekonvalescence se z několika týdnů zkrátí na několik dní. Operace zkracuje i dobu výkonu z jedné hodiny přibližně na 15 minut.

Hodnocení referátu Hemeroidy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červen 2008
  8 347×
  1475 slov

Komentáře k referátu Hemeroidy