Vazby sloves, podstatných a přídavných jmen

ab/hängen von j-m / etw. záviset na někom / něčem

ab/holen j-n / etw. von etw. dojít pro někoho/něco, vyzvednout někoho/něco někde nebo odněkud

an/rufen j-n zavolat, zatelefonovat někomu

sich an/sehen j-n / etw. podívat se na někoho / něco, prohlédnout si někoho / něco

antworten j-m auf etw. odpovědět někomu na něco

arbeiten an etw. (3.p) pracovat na něčem

sich ärgern über j-n / etw. zlobit se na někoho / kvůli něčemu

auf/passen auf j-n / etw. dávat pozor na někoho / něco

sich aus/ruhen von etw. odpočinout si od něčeho

sich beschäftigen mit etw. zabývat se něčím

sich beschweren bei j-m über j-n / etw. stěžovat si někomu na někoho / něco

bestehen etw. (4.p) obstát při něčem

bitten j-n um etw. prosit někoho o něco

danken j-m für etw. děkovat někomu za něco

denken an j-n / etw. myslet na někoho / něco

diskutieren über j-n / etw. diskutovat o někom / něčem

duzen j-n tykat někomu

ein/laden j-n zu etw. pozvat někoho na něco

entscheiden über j-n / etw. rozhodnout o někom / něčem

sich entscheiden für j-n / etw. rozhodnout se pro někoho / něco

sich entschuldigen bei j-m für etw. omluvit se někomu za něco

sich erinnern an j-n / etw. vzpomenout si, vzpomínat na někoho / něco

erzählen von j-m / etw., über j-n / etw. vyprávět o někom / něčem

fragen j-n nach j-m / etw. ptát se někoho na někoho / něco

sich freuen auf j-n / etw. těšit se na někoho / něco

sich freuen über j-n / etw. těšit se z někoho / něčeho

es geht um j-n / etw. jde o někoho / něco

heiraten j-n vdát se za někoho, oženit se s někým

helfen j-m bei etw., mit etw. pomoci někomu při něčem, s něčím

holen j-n / etw. dojít pro někoho / něco, přinést (si) něco

hören von j-m / etw. slyšet o někom / něčem

sich informieren über j-n / etw. informovat se o někom / něčem

sich interessieren für j-n / etw. zajímat se o někoho / něco

kennen lernen j-n / etw. seznámit se s někým / něčím, poznat někoho / něco

sich kümmern um j-n / etw. starat se o někoho / něco

lachen über j-n / etw. smát se někomu / něčemu

lesen etw. von j-m / etw., über j-n / etw. číst o něco o někom / něčem

plaudern mit j-m über j-n/etw.,von j-m/etw. povídat si s někým o někom / něčem

schreiben über j-n / etw. psát o někom / něčem

siezen j-n vykat někomu

sprechen mit j-m über j-n/etw., von j-m/etw. mluvit s někým o někom / něčem

sterben an etw. (3.p.) zemřít na něco

teil/nehmen an etw. (3.p.) zúčastnit se něčeho

sich unterhalten mit j-m über j-n / etw. bavit se s někým o někom / něčem

vergessen j-n / etw. zapomenout na někoho / (na) něco

verstehen j-n / etw. rozumět někomu / něčemu

sich vor/bereiten auf etw. (4.p), für etw. připravit, připravovat se na něco

warten auf j-n / etw. čekat na někoho / něco

wissen etw. (4.p) vědět o něčem

 

s Angebot an etw. (3.p) nabídka něčeho

e Angst vor j-m / etw. strach z někoho / něčeho

böse auf j-n / j-m böse sein zlobit se na někoho

stolz auf j-n / etw. hrdý na někoho / něco

zufrieden mit j-m / etw. spokojený s někým / něčím

 

Hodnocení referátu Vazby sloves, podstatných a přídavných jmen

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. červenec 2007
  9 168×
  575 slov

Komentáře k referátu Vazby sloves, podstatných a přídavných jmen