Právní odvětví

Právní odvětví je část právního řádu vymezená pro didaktické a doktrinární potřeby. Základním parametrem pro obsahové roztřídění právního odvětví (právních norem) je předmět jeho právní úpravy. V současné době se české právo třídí na:

Ústavní právo - Obsahuje normy o uspořádání státu, o nejvyšších orgánech státní moci a správy, o základních lidských právech a svobodách

Správní právo - Obsahuje normy o organizaci a činnosti státního administrativního aparátu ve velmi širokých a rozmanitých oblastech

Pracovní právo - Obsahuje normy, které upravují pracovní vztahy a další záležitosti, které se týkají výkonu práce

Občanské právo (hmotné) - Obsahuje normy, které upravují absolutní i relativní majetková práva fyzických osob a právnických osob. Součástí Občanského práva hmotného je i Rodinné právo, které upravuje vztahy v manželství a při výchově dětí

Občanské právo (procesní) - Stanovuje postup soudu při projednávání věcí v civilním procesu

Trestní právo (hmotné) - Vymezuje jednání, které je třeba považovat za trestné činy a tresty za ně ukládané

Trestní právo (procesní) - Upravuje procesní postupy orgánů činných v trestním řízení

Hodnocení referátu Právní odvětví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. listopad 2013
  5 866×
  174 slov

Komentáře k referátu Právní odvětví