Rodinné právo

RODINNÉ PRÁVO (manželství, rozvod, příbuzenství, rodinné vztahy, náhradní výchova dětí)

- upravuje vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a při náhradní výchově dětí

MANŽELSTVÍ
= dobrovolný svazek muže a ženy uzavřený souhlasným prohlášením před příslušným orgánem nebo státem registrovanou církví za účasti dvou svědků, poté proveden zápis do matriky
- rovnost manželů stanoví zákon, mají stejná práva i stejné povinnosti

- manželství nelze uzavřít:
1) s ženatým mužem nebo vdanou ženou = překážka bigamie
2) s osobou mladší 18 let = překážka nezletilosti (soud může povolit výjimku u osoby starší 16 let)
3) s osobou postiženou duševní chorobou = překážka duševní choroby
4) mezi předky, potomky a sourozenci = překážka příbuzenství

- manželství zaniká:
a) smrtí jednoho z manželů
b) prohlášením jednoho z manželů za mrtvého
c) rozvodem – dohodou nebo soudním vyrovnáním, nejdůležitější je rozhodnutí o právech a povinnostech k dítěti

ROZVOD
= zrušení manželství soudem
- neexistuje právní nárok na rozvod
- soud pouze rozhodne, zda je manželství tak rozvrácené, že nemůže nadále plnit svou funkci
- soud nikdy neurčuje viníka, pouze příčiny rozvodu
- přihlíženo především k zájmu nezletilých dětí, o jejich péči mohou rodiče rozhodnout dohodou nebo rozhodne soud (v ČR jsou u rozvodů zvýhodňovány matky)

PŘÍBUZENSTVÍ
- v přímé linii = mezi osobami pocházejícími jeden z druhého, blízkost vyjadřována stupni podle počtu porodů př. otec – syn ® 1.stupeň
děda – vnuk ® 2. stupeň
- v pobočné linii = vztah mezi osobami, které mají společného předka

RODINNÉ VZTAHY – NAROZENÍ DÍTĚTE
- narozením dítěte vzniká jeho příbuzenský stav k rodičům a to i u dítěte nemanželského
- matka vždy jistá
- v případě pochybností nutno určit otcovství
- určuje se na základě vyvratitelných domněnek:

a) narodí-li se dítě provdané ženě v době od vzniku manželství do 300 dne po jeho zániku, považuje se za otce dítěte manžel matky

b) není-li otcovství určeno podle první domněnky, je za otce považován muž určený souhlasným prohlášením obou rodičů před soudem

c) není-li otcovství určeno ani podle druhé domněnky, rozhodne o něm soud. V soudním řízení je za otce určen muž, který měl s matkou prokazatelně pohlavní styk v době, od které do narození dítěte neuplynulo méně než 180 dní a více než 300 dní
- vyživovací povinnost podle zákona mají rodiče k dětem i děti k rodičům
- musí být v souladu s právními i morálními zásadami
- vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá od doby narození dítěte po dobu, kdy je dítě schopno se samo živit
- vyživovací povinnost dětí k rodičům nastává pokud rodiče nejsou schopni se sami živit
- zvláštností je vyživovací povinnost mezi manžely, která je uzákoněná proto, aby manželé měli po dobu trvání manželství stejnou životní úroveň

OSVOJENÍ DÍTĚTE A PĚSTOUNSKÁ PÉČE
- mnoho dětí je u nás umístěno v dětských domovech
- ne celé 1% opuštěných dětí umístěno ve vesničkách SOS
- možnost umístění dětí do rodiny:

a) osvojení(adopce) = přijetí dítěte za vlastní; dítě dostane nový rodný list a příjmení; zanikají jeho příbuzenské vztahy k původní rodině; o adopci rozhoduje vždy soud
- zrušitelné – u dítěte mladšího než 1 rok
- nezrušitelné – u dítěte staršího než 1 rok
- novelizace zákona: u adopce vždy vyžadován souhlas matky (ne v šestinedělí)

b) pěstounská péče = je dočasná, zaniká dosažením zletilosti dítěte; nemění se příjmení a příbuzenské vztahy
- pěstouni odměňováni státem
- rozhoduje soud

Hodnocení referátu Rodinné právo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  17 476×
  517 slov

Komentáře k referátu Rodinné právo

me
super
Dave
No ty kráso dostal jsem jedna moc děkuji
Traktorista ve službě na
Zachránilo mi to známku na vysvěcení
Ahoj
Moc dekuji
franta
zachránilo mi to známku ve škole děkuju moc
Gabča
Taky děkuji
Renča
Dík
peta klimkova.petra(zavináč)seznam.cz
děkuju jsou tu moc pěkný referáty