Smlouvy o dopravě

Smlouva zasilatelská
Subjekty: zasílatel, příkazce
Zasilatel obstará vlastním jménem přepravu věci pro příkazce na jeho účet, za úplatu. Zasílatel většinou zajistí přepravu sjednáním smlouvy s dopravcem, nebo sám. Za škody odpovídá zasílatel příkazci.

Smlouva o přepravě věci
Subjekty: dopravce, odesílatel
Dopravce musí přepravit zásilku do určeného místa. Smlouva může být i ústní. Dopravce je povinen provést přepravu s odbornou péčí ve smluvené době. Nárok na přepravné má až po uskutečnění přepravy. Dopravce má zástavní právo k zásilce pro zajištění svého nároku.

Nájem dopravního prostředku
Subjekty: pronajímatel, nájemce
Pronajímatel přenechá nájemci k dočasnému užívání dopravní prostředek za úplatu. Musí mít písemnou formu. Nájemce nesmí během nájmu přenechat dopravní prostředek k užívání jiné osobě.

Smlouva o provozu dopravního prostředku
Subjekty: provozce, objednatel
Provozce se zavazuje přepravit náklad určený objednatelem a vykonat za tímto účelem předem určené cesty. Provozce zajišťuje způsobilou posádku, pohonné hmoty a další potřebné věci. Toto provádí za úplatu. Musí mít písemnou formu.

Hodnocení referátu Smlouvy o dopravě

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 285×
  145 slov

Komentáře k referátu Smlouvy o dopravě