Smlouvy se zástupci

Smlouva mandátní
Subjekty: mandatář, mandant
Mandatář se zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí určitou obchodní záležitost. Mandatář jedná jménem mandanta, za odměnu. Mandatář jedná na základě písemné plné moci vystavené mamdantem.

Smlouva komisionářská
Subjekty: komisionář, komitent
Komisionář se zavazuje, že zařídí pro komitenta určitou obchodní záležitost na jeho účet. Komisionář jedná svým jménem. Komitent se zavazuje zaplatit za to odměnu.

Smlouva o zprostředkování
Subjekty: zprostředkovatel, zájemce
Zprostředkovatel vyvíjí činnost, aby měl zájemce možnost uzavřít smlouvu s třetí osobou. Zprostředkovatel má nárok na provizi pouze, když dojde k uzavření smlouvy, která je předmětem zprostředkování. Zprostředkovatel není smluvní stranou v této smlouvě.

Smlouva o obchodním zastoupení
Subjekty: obchodní zástupce, zastoupený
Tato smlouva musí mít písemnou formu. Zástupce se zavazuje uzavírat obchody pro zastoupeného za provizi.
Výhradní obchodní zastoupení- zastoupený nesmí ve vyhrazeném území a v určitém druhu obchodů používat služeb jiného zástupce. Zástupce nesmí uzavírat obchody ještě pro jiné osoby nebo na svůj účet.

Hodnocení referátu Smlouvy se zástupci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 807×
  147 slov

Komentáře k referátu Smlouvy se zástupci