Psychologie

Rozdělení psychologických věd

obecná psychologie - celkový obraz o člověku (reflexy, počitky, temperament)

vývojová psychologie - vývoj jedince

sociální psychologie - vztah jedince ke společnosti

hraniční disciplíny:

psychofyziologie (společné pro psychologii a fyziologii - životní pochody uvnitř organismů)

psychopatologie (psych. poruchy)

praktické vědy - pedagogická psychologie, klinická, soudní

Dějiny psychologie

1879 - založení první psychologické laboratoře v Lipsku

psychofyzika: Wundt - měření psychologických jevů fyzikálními metodami

diferenciální psychologie: rozdíly mezi lidmi

psychoanalýza: Sigmund Freud - zkoumání nevědomí (význam zážitků z dětství, sexualita, sny)

behaviorismus: I. P. Pavlov - snaží se o maximální objektivnost

humanistická psychologie: kritika behaviorismu, zkoumání různými metodami

Psychologické metody

introspekce (zkoumání niterních zážitků); experiment; introspekce, extrospekce

Hodnocení referátu Psychologie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. listopad 2007
  6 312×
  100 slov

Komentáře k referátu Psychologie