Schizofrenie (zjednodušeně)

Schizofrenií dříve také nazývanou dementia praecox trpí zhruba 1% populace. Nemoc se většinou objeví mezi 15 a 35 lety, pohlaví roli nehraje. Asi 10% schizofreniků ukončí svůj život sebevraždou. Schizofrenii dělíme na paranoidní, hebefrenií, simplexní a katatonií. Jedná se o nejčastější a nejzávažnější onemocnění ze skupiny psychotických duševních poruch mající sklon ke chronicitě. Výrazně narušuje schopnost nemocného srozumitelně se chovat, jednat a uplatnit se v životě. Podstatou schizofrenie je narušená výběrovost vnímání. Schizofrenik vnímá mnohem více informací, než kolik potřebuje a protože je nedokáže zpracovat, vytvoří si jeho mozek svoji vlastní, přijatelnou realitu.

Mezi obecné projevy patří poruchy vnímání, myšlení, nálad, chování a kognitivní poruchy, snížení až vymizení motivace, ochuzení citového prožívání, kognitivní poruchy. Nemocní ztrácejí kontakt s realitou a slyší nebo vidí věci, které nejsou skutečné. Svět se pro nemocného stává nesrozumitelným, zažívá pocit ztráty kontroly nad skutečností. Věci jsou nejasné a nabývají mnohoznačných či symbolických významů. Pod vlivem svých představ pak mohou jednat neobvykle.

Člověk, u kterého nastupuje tato nemoc, se uzavírá do sebe, přerušuje sociální kontakty, hůře komunikuje, mluví nesouvisle, sám pro sebe, vykonává podivné rituály, bývá podrážděný, ztrácí, zájem o okolní svět, experimentuje s drogami.

Hodnocení referátu Schizofrenie (zjednodušeně)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. březen 2019
  2 021×
  189 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Schizofrenie (zjednodušeně)