Sigmund Freud - psychoanalýza

* 6. května 1856, Příbor

t 23. září 1939, Londýn

Freud

· Ve 3 letech – přestěhování do Vídně

· na škole byl vynikající bezproblémový student

· 1873 - výběr vysoké školy – medicína

· studium fyziologie, fylogeneze, výzkum histologie buněk (dáno dobou a touhou po evoluci)

· 1882 – lékařem na všeobecné klinice ve Vídni, poprvé se setkává s psychiatrií

· neurologie (prodloužená mícha)

· studium hysterie a jí způsobeným ochrnutím– organická poranění a neorganická hysterie ® dynamické trauma jako příčina duševní choroby (40 let)

· 1884 – objevuje analgetické účinky kokainu

· 1886 – svatba s Martou Bernaysovou, otevření soukromé ordinace (problém, že nevěděl, jak léčit zkoumanou neorganickou poruchu = onemocnění zdravých lidí)

· znepřátelení lékařů kvůli názorům, že hysterií netrpí jen ženy

· málo úspěchů – aplikace Bernheimovy hypnotické sugesce, ale nabyl domnění, že jde jen o klamání pacienta – vyléčení v hypnóze

· Breuer - vyprávěl o případu hysterie mladé ženy, jenž onemocněla při ošetřování umírajícího otce. Byla ochrnutá a trpěla stavy psychické pomatenosti, která mizela, jakmile byla schopna vyslovit určitou fantastickou představu, jenž v daný okamžik měla na mysli. Breuer ji přiměl ve stavu hluboké hypnosy,aby mu sdělila, co tíží její mysl. Tímto způsobem postupně rozptýlil různá ochrnutí a útlum, jimiž nemocná trpěla.

· Freud vycítil onu podstatu dynamického traumatu – „Nutnost potlačit silný impuls vyvolala duševní poruchu a fyzické příznaky byly náhražky jednání, které by odpovídalo danému impulsu.“

· Freud aplikoval tuto léčbu a sklidil obrovský úspěch –

1895 publikace Studium o hysterii – „Rozum a chtíč nemohou být v opozici natrvalo.“ (Ţmoderní psychologie)

· Chce vypracovat teorii lidské psychiky z hlediska fyziologie, ale v té době nebyly fyziologické poznatky o mozku nijak valné

· 1896 – poprvé používá výraz psychoanalýza

· 1897 – pojmenovává Oidipovský komplex, ve Vídni se tím mladíci po kavárnách dokonce chlubí

· 1930 – goethova cena

Psychoanalýza

· poznávacím znakem psychoanalytika je pohovka

· témata – sexualita, agresivita, vztah k vlastnímu já a vztah k nevědomí

· 1989 – Česká psychoanalytická společnost Ü Mezinárodní psychoanalytická asociace

· Dále definoval vývoj sexuálního pudu:

1. Orální stádium – (oral=latinsky ústní).

Slasti dosahuje dítě pomocí úst (saní mateřského mléka). Končí růstem zubů (bolest dásní).

2. Anální stádium – uspokojením je úleva při vyměšování, které dítě může provádět, kdy chce. Končí ve chvíli, kdy se dítě začne ovládat.

3. Falické stádium – malé děti (4–5 let) začínají zkoumat své pohlavní orgány.

V tomto stadiu se také podvědomě fixují na rodiče opačného pohlaví a rodiče stejného pohlaví berou jako „rivala“ (Oidipův konflikt, Elektřin konflikt).

4. Stádium latence – mezistádium (6–11 let), zdánlivá amnéza sexuálních pudů.

5. Genitální stadium – (12 let a výše), období, kdy je člověk schopen pohlavního

· Teorie osobnosti:

1. EGO – Já; řídí a vyvažuje ostatní dvě složky, výsledkem je chování

2. Super Ego – Nad já; chce být z hlediska společnosti dokonalé, je dáno výchovou, je to naše vnitřní morálka; v moderní psychologii ho řadíme pod pojem ego

3. ID – Ono; složka plného nevědomí, chce uspokojení = dítě je „idem v akci“

„Když jdete k psychoanalytikovi, který vás léčí, a vy se cítíte lépe, řekne: Vidíte, jak to funguje, už se cítíte lépe. Jestliže se ale cítíte hůře a nechcete pokračovat v léčbě, řekne: Jste v předpokládaném stadiu odporu, což ukazuje, že se vše vyvíjí správným směrem.“ Karl Popper

„Strach z nevědomí je u člověka silný. Lidé se bojí svých skrytých sil a mají proč.“ Michael Šebek

Hodnocení referátu Sigmund Freud - psychoanalýza

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 216×
  522 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Sigmund Freud - psychoanalýza