Specifické poruchy chování a pozornosti

Diagnostika,opatření, náprava specifických poruch chování

LIT.: Alan Train; Specifické poruchy chování a pozornosti; Portál; 1997

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - hyperaktivita s poruchou pozornosti. U nás: LMD nebo specifické vývojové poruchy chování. U nás - extrémní typ ADHD jen zřídka, velmi častá je porucha koncentrace pozornosti s výrazným motorickým neklidem u dětí s normálním nebo i vysokým IQ, často se kombinuje s specifickými poruchami učení (dyslexie apod.). Odborníci diskutují o tom, jedná-li se o onemocnění anebo o obtíže s psychosociálním pozadím.

Projevy: neklidné již v předškolním věku, ukecané, všechno musí zkusit, nespí dlouho, hned po probuzení dělají binec, někdy naopak pomalé podléhající dennímu snění. Problémy se projeví zejména ve styku s kolektivem - jsou neoblíbené a odmítané, ostatní děti je netolerují. Ve škole se normálním způsobem nezapojuje. Zlobí, ničí (často i svou práci), nic nedělá, ohrožuje.
Následuje vyšetření u pediatra, dětského psychologa nebo psychiatra, příp. neurologa.

Charakteristika ADHD:
tři hlavní symptomy:
poruchy pozornosti (není schopno se soustředit, nedokončuje úkoly), impulzivita (není schopno kontrolovat a tlumit své projevy), hyperaktivita (nic ho neuspokojí, nezabaví se samo). Vyskytují se před vstupem do školy nebo déle než 6 měsíců anebo výrazně častěji než u jiných dětí.
Příbuzné stavy s ADHD:
generalizovaná porucha pozornosti - UADD - nedostatek koncentrace, ale není hyperaktivní;
opoziční chování - ODD;
poruchy chování - CD - silnější než ODD;
emoční problémy a obtíže chování - EBD;
poruchy učení - LD.
Často - kombinované poruchy.
+ další příp. zdravotní obtíže: zrak. nebo sluch. obtíže, Tourettův syndrom, záchvatovité onemocnění, příliš aktivní štítná žláza aj.

Příčiny:
- vrozené dispozice a zdravotní stav: mozková dysfunkce - porucha neurotransmiterů (pak farmakoterapie - nejč. Ritalin - + psychoterapie), ADHD - dědičná, poškození mozku, alergie na stravu aj. U nás - léky spíš doplněk komplexní péče;
- rodina - změny (někdo umřel, opustil rodinu), špatné vztahy, nedostatek času, vnější okolnosti (problémy se sousedy, málo peněz);
- škola - příliš obtížné úkoly, příliš velká třída, špatné vztahy s kamarády, šikana, špatní učitelé.

Co s tím:
Děti s ADHD jsou velmi citlivé.Potřebuje prostředí, kde se cítí bezpečně. Dospělí musí být před ním důslední a jednoznační ve svých požadavcích, mělo by mít k dispozici hodně aktivit, plán pro každý den, denní rituály. Je nutné se vyvarovat: tělesných trestů, trápení hladem a žízní, bránění styku s rodiči a příbuznými, omezování osobní svobody, úmyslnému nedostatku spánku, dávání pokut, podrobným osobním prohlídkám, bránění v přístupu k zdravotní péči. Jako příp. trest lze použít: odepření zábavné aktivity, přidání práce navíc, uložení brzy ke spánku, poslání dítětem do jeho pokoje, pozastavení výhod. Odměny jsou důležitější než tresty. Důležitá je kázeň.

Děti mají potíže s komunikací. Nejsou schopny vyjádřit svůj postoj. Je dobré jim naslouchat, důležité věci říkat mezi čtyřma očima. Je dobré jim pomoci k zdravému sebehodnocení, naučit je sebekázni a sebekontrole (význam má vzor oblíbených hrdinů). Dobrá - v rodině: relaxační cvičení, cvičení soustředění, pohybová cvičení, náboženský život; ve škole: alternativní aktivity, prostor pro soukromí, práce ve skupinách, spolupráce, povzbuzování, individuální přístup.

Hodnocení referátu Specifické poruchy chování a pozornosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 285×
  468 slov

Komentáře k referátu Specifické poruchy chování a pozornosti

Tess.
práce spíše na základní školu..