Jak by to vypadalo, kdyby se zrušilo ypsilon? (úvaha)

Touto otázkou se zabýval nejeden žák nad svou červeně opravenou písemnou prací z českého jazyka. Vždyť i leckterý dospělí občas zalituje, že se dříve, ještě ve školních letech, lépe nenaučil používat měkké i a ypsilon. Mnozí sice dokáží zpaměti odrecitovat vyjmenovaná slova, ale při psaní mají stejně problémy.

Domnívám se, že základní nevýhodou ypsilon je pravděpodobně to, že se vyslovuje úplně stejně jako měkké i. V běžné řeči tedy nepoznáme rozdíl mezi slovy „být“ a „bít“. Takových příkladů by se dalo vypsat mnoho.

I jazykovědci připouští, že požadavek na zrušení ypsilonu je opodstatněný. Právě oni se ve svých článcích, ať již v novinách nebo například na internetu, zamýšleli nad tím, jaké by to mělo důsledky pro pravopis a jak by se jeho zrušení odrazilo na podobě psaných textů.

Zdá se, že zrušení ypsilonu není tak obrovský jazykovědný problém, jako spíše praktický a ekonomický. Po takové radikální reformě pravopisu by totiž bylo nutné vynaložit mnohamiliónové náklady.

Odstraněním písmene ypsilon by jednoznačně nastaly nejrůznější komplikace. Ačkoliv by se nic neudálo ze dne na den, spoustě lidí (včetně mě) by připadalo hodně podivné psát například slovo „nábytek“ s i. To si skutečně nedokážu moc dobře představit, ale o kolika změnách během života si člověk myslel, že si na ně nezvykne a později mu přišly jako samozřejmé.

Nicméně co se týká mého názoru, jsem rozhodně pro zachování tohoto písmene, avšak přimlouvám se za zjednodušení pravidel při jeho používání. Případná změna se již asi neuskuteční v proběhu mých studentských let, a tak ypsilon i nadále zůstane postrachem všech žáků.

Hodnocení slohové práce Jak by to vypadalo, kdyby se zrušilo ypsilon? (úvaha)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  bender
  28. prosinec 2012
  7 048×
  254 slov

Komentáře ke slohové práci Jak by to vypadalo, kdyby se zrušilo ypsilon? (úvaha)

hanka
hezký, asi o tom teď budu chvíli přemejšlet.:)
Tomáš
Pěkný, srozumitelný, jednoduchý, logický.