UFO - mimozemská civilizace 2

Mýtus nebo skutečnost?

Vojenští i civilní piloti občas mluví o neznámých létajících objektech, které spatřili během letu. Někteří popisují objekty s barevnými blikajícími světly, jiní mluví o ohnivých koulích, které vyvolávají halucinace. Případů je velké množství a ve většině případů jsou svědectví hodnověrná. První zmínky o UFO je z léta roku 1947 kdy letěl odchodník Kenneth Arnold ve svém letadle nad Skalistými horami, když tu náhle překvapila letka podivných strojů. Vypadaly jako disky a prudce odrážely sluneční světlo, jako by to byly obrovské bombardéry. Udivující byla naprostá nehlučnost jejich velmi rychlého pohybu.Svůj zážitek si nenechal pro sebe a novináři brzy se rozpoutala kampaň ve stylu. Ruské bombardéry nebo mimozenské bytosti?Tak se zrodila UFO - (Unidentified Flying Objects) – (neidentifikovaný létající objekt), kterým se brzy začalo,,říkat létající talíře´´.Devět desetin hlášení bylo vysvětleno přirozeným způsobem, jedna desetina zůstala nejasná. Rok po prvním hlášení se setkalo s dalším nevysvětleným jevem běžné linkové letadlo DC-3. Piloti popisovali, že za jasné noci se náhle objevila odjekt, který proletěl ve vzdálenosti 200m rychlostí asi 1000 km/h. Měli pocit, že vidí dvě řady okének; délku odhalovali na 30m, šířkuna 8m. Když odbarníci namítali, že to mohl být bolid (velmi jasný meteorit), ale oba piloti toto tvrzení odmítali. O davacet let později vidělo několik lidí podobný jev ve státě Tennessee. Jedním z předních odborníků, kteří zkoumali UFO vědeckými metodami, byl Allen J. Hynek. Nebyly podány žádné důkazy, opraňující k vědeckému předpokladu, že by UFO byly mimozemskéla nejasná. Velmi často jsou za UFO považovány tvz. Halové jevy. Při nich bývá světlo Měsíce nebo Slůnce lomeno, rozpytlováno či odráženo na drobných ledových krystalcích ve vysoké atmosféře. Pozorovatel pak vidí kolem Slůnce nebo Měsíce světlné kolo, kříž, sloup a další úkazy. Pokud se vyskytne současně halové kolo a kříž, vytváří se v průsečících kola s vodorovným ramenem kříže dvě falešná slune: poměrně jasné disky, jejichž vnější okraj se postupně rozplývá v duhových barvách. Je-li právě opravdové Slunce zakryto oblaky, je dojem UFO téměř dokonalý. Hledat život pozemského typu ve vesmíru se postupně ukazuje jako naprosto bezpředmětné. Přesto však byl v roce 1982 ustanoven Mezinárodní astronomickou unií obor bioastronomie a byl uznán jako samostatná vědecká komise č. 51. Tím byl položen základ pro oficiální hledání života ve vesmíru. Jeho cílem není kontaktovat ufony, jak by se mohlo někomu zdát, ale najít ve vesmíru jakékoliv stopy života.Pokud by se podařilo objevit zbytky organických látek nebo jakékoliv aminokyseliny např. na meteoritech, v kometách nebo na jakémkoliv tělese a jejich původ by prokazatelně nebyl pozemský, byl by to dobrý důvod se domnívat , že někde ve vesmíru je rozvinut život podobný našemu.Ovšem na druhou stranu není jasné, jakým právem se lidstvo domnívá, že život ve vesmíru musí být pozemského typu, tj. založený na uhlíkových sloučeninách. Pokud se tedy mluví o životě ve vesmíru a hledá se jeho přítomnost, jedna se právě o tzv. život pozemského typu.Z rozdílných podmínek vzejdou i zcela odlišné výsledky. Bytosti vyvíjející se v blízkosti jiných hvězd budou mít pravděpodobně vidění přizpůsobené odlišnému spektru. Mohou vidět infračervené paprsky a naopak být zcela slepí k našemu ,,bílému“ světlu. Mohou pak mít orgány a smysly, o nichž my nemáme žádnou představu, mohou vnímat zcela odlišné věci. Nikdo není dnes schopen říci, kolika -rozměrný vlastně vesmír je, ani zda naše fyzikální zákony platí všude v časoprostoru a nakonec nepanuje shoda ani v otázce, jestli jsou popsány všechny fyzikální zákony platné v našem světe.Např.:pokud by v jejich světe byl vysoký tlak atmosféry, mohou mít tužší tělo, možná uzavřené do jakési ulity.Na planetě podobného typu jako je Jupiter, by se mohli v husté atmosféře vznášet balónovití obyvatelé a vstřebávat „plankton“.Vše co by podle odborníků měla ideální zpráva o pozorování UFO obsahovat, shrnul v roce 1984 v Mladé Frontě známý pubicista Karel Pacner do 6. bodů.Záplava článků a knih, často zcela naivních, se na Západě stala dobrým byznysem. V touze po romantice a dobrodružství poznání vítá nekritická masa čtenářů i očividné smyšlenky a novinářské kachny. UFO se stalo pro mnohé obyvatele této planety novým naboženstvím, které má svého boha – což jsou tvůrci a posádky létajcích talířů, schopní ovlivňovat, či dokonce ovládet lidstvo – své apoštoly a hlasatele, ale především širokou obec prostých (důvěřivých) věřících. Vyznávači kosmického náboženství bývají obvykle nepřístupní jiným nazorům a značně nesnášenliví – snad proto, že těžko mohou podstoupit konfrontaci s věcným a kritickým rozborem. Často od nich můžeme slyšet, že vědci z oficiálních ústavů jsou zaujatí, anebo se bojí, že odhalení přítomnosti vyspěleješích civilizací by ukázalo jejich nízkou odbornou úroveň, případě že existace UFO je natolik významná, že světové velmoci všechny informace o nich přísně tají. Podivné ozvěny – zpoždění rádivých signálů – poprvé zjistili odborníci roku 1928.

Myslím jsi že UFO existuje, protože jsem viděl mnoho dokumentů o UFO a také jsem četl knížku o únosů UFO.

Zdroje

Kniha: Mimozemská civilizace
Nakaladatelství: Horizont
Autor:Marcel Grun Str.:20 – 23,25,30,32

Hodnocení slohové práce UFO - mimozemská civilizace 2

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Dominik Najman
  7. květen 2013
  3 255×
  819 slov

Komentáře ke slohové práci UFO - mimozemská civilizace 2