Národnostní menšiny v ČR

Téma, které jsem si zvolila pro vypracování mé seminární práce, je podle mého názoru valné většině českého národa zcela cizí.Proto se pokusím zodpovědět určité otázky, které, doufám, pomohou nejen mně lépe porozumět této problematice. Jedny z těchto otázek jsou: Definice menšiny.Jaké národnostní menšiny se v ČR nacházejí? Jaké problémy je provází-vztah majoritního obyvatelstva k národnostním menšinám-rasismus, etnocentrismus, holocaust, genocida... Jak přistupují média k menšinám? Podrobněji rasismus a Romové. Statistiky.

Menšina = společenství občanů ČR žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou, tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky vytvořilo. Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české společnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti

V ČR je spousta menšin, např. bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rurínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská... atd.

Téměř každý občan,kterého se zeptáte v souvislosti s menšinami v ČR, odpoví vám: Romové-pachatelé trestných činů (přepadení, krádeže, dluhy, neplacení nájmů, nečistota), Vietnamci-zbohatlíci díky nelegálním praktikám(stánky,tržnice), Ukrajinci-dělníci,organizovaný zločin, Rumuni-žebráci a kapsáři...apod.

Mluví se jen o tom špatném ,snad proto, aby si připadali jako nám podřadní? Je to z velké části vinou médií. Mluví o nich, ale ne s nimi.Určitě by rádi uvedli své důvody, proč který čin spáchali, ale za ně mluví pouze policie či novináři. A i když jsou někteří opravdu kriminálníci, určitě nejsou všichni stejní. A kdo jim dá možnost to dokázat? Vždyť jsou nám rovni. Jen málokdo ví, jaké problémy je provázejí. Problémy související s migrací, uprchlictvím a nabýváním státního občanství apod.

Nejvíce se budu věnovat Romům, ti jsou ze všech stran široké veřejnosti nejvíce terorizováni. Například kolik Romů jste viděli pracovat v normálním, lépe placeném zaměstnání? To není tím, že jsou líní a raději se válí doma na gauči, už jen pro barvu jejich kůže a pověst je nechce nikdo zaměstnat a jakou jinou možnost jim dáváme než pobírat téměř směšně nízké sociální dávky, které postačí jen na základní obživu-na ostaní už bohužel nezbývá. Nemůže být například toto příčinou častých krádeží?Jenže tohle už si nikdo neuvědomuje, nebo spíše nechce.Snad jediné pracoviště, kde jsem viděla Roma, byly stavby různých budov a jiné dělnické, velmi namáhavé práce. Například má dobrá přítelkyně po ukončení studia nastoupila v nejmenovaném hotelu jako servírka. Je to poloviční Romka z matčiny strany, ale nepoznali byste to.Nastoupila a vše bylo v pořádku. Pak ji do práce přišla navštívit její matka a poté se karta obrátila.Začali s ní jednat s odstupem. Kvůli jedné coca cole, kterou dala své matce, jí obviňovali z nespočetného množství krádeží nápojů apod., kvůli odloženému mokrému ručníku na židli v jejím pokoji tohoto hotelu, kde musela někdy přespávat, jí nazvala dcera ředitele "špínou", a to jen, aby se jí zbavili. To se jim také povedlo.Je to sprostý rasismus.

Rasismus je jedním z velkých problémů naší společnosti. Česká společnost má podle mě stále zakódované staré předsudky. Nesnadno přijímá nové názory a pokrokové myšlenky. Například, když se do bytovky nastěhují cikáni, hned všechny bílé sousedy napadne, jak budou muset za ně vytírat schody, a jaký bude v domě hluk a nepořádek. Když potom sousedé vidí, že cikáni své povinnosti plní, a že z jejich bytu nevychází žádný hluk, hrozně se diví. Proč by proboha všichni museli být stejní? Nechápu tyhle předsudky! Proč lidé (nemluvím jen o Češích) nedají nově příchozím šanci projevit se a ukázat, jací doopravdy jsou, než je odsoudí?

Kdo je vlastně rasista? Rasisti jsou lidé, kteří neuznávají občany jiné národnosti než je česká.Zabývají se jejich špatnými vlastnostmi a bojí se přiznat, že i někteří z jejich okruhů dokáží být horší než tzv. menšiny samé.Proč tedy tyto menšiny neuznávají? Možná proto, že mají zakořeněné některé rasy nenávidět a být vůči nim sobečtí, možná je to jen výchovou, a také to může být okolím, ve kterém žijeme a které nás ovlivňuje. Proč ale člověk neumí promluvit sám za sebe a uznat že i někteří z menšin mohou být dobrými společníky jak v životě tak i v partnerství? Je přirozené, že když poznáme z menšin jen ty špatné, tak je nemusíme mít rádi, ale protože jsme poznali jen ty špatné, neznamená, že existují zástupci těchto ras, kteří jsou dobří, někdy lepší než my sami. Romové, nejobávanější menšina v ČR, je nejobávanější jen kvůli špatné pověsti, já sama znám spousty Romů, se kterými dobře vycházím, za které bych dala i "ruku do ohně", a nevidím nic špatného na tom, že to jsou Romové. Mám jen obavy, že oni samotní si myslí, že jen využíváme jejich slabosti v naší zemi. Oni mají méně než my a vždy to tak bylo. My jim můžeme pomáhat z přátelského hlediska, ale i nemusíme. Jsou mezi námi, žijí mezi námi a na tom nikdo nic nezmění. Lidé by si podle mého měli uvědomit, že my bílí nejsme jediní na tomto světě, a že nepatří jen nám, patří všem obyvatelům této planety a nezáleží na barvě pleti ani na rase. Říká se, že na tomto světě zvítězí jen nejsilnější, jenže kdo je vlastně nejsilnější? Jsou to ti slavní? Jsou to ti "prachatí"? Nebo jsou to ti, kteří mají místo pro všechny a nedělají rozdíly?

O své pozici v české společnosti diskutovali v Chomutově zástupci národnostních menšin, žijících v Česku. Nejsou s ní spokojeni Romové, Vietnamci ani Ukrajinci. Podle zástupce chomutovské vietnamské komunity Duong Viet Dunga vidí Češi ve Vietnamcích stále jen trhovce, kteří prodávají levné zboží pochybného původu. Mezi Vietnamci je však mnoho mladých specialistů, lékařů, inženýrů, podnikatelů. Češi si podle Dunga, který žije v Chomutově 22 let, dlouho zvykají na nové menšiny. "Trvalo osm let, než nás sousedé začali brát jako normální rodinu," uvedl. S podobným problémem se setkávali v minulosti také Ukrajinci. "Dlouho jsme byli například pro policii jen námezdními dělníky, kteří v Čechách nelegálně pracují, proto je třeba je zavřít. To už se nám naštěstí podařilo změnit," uvedl předseda Ukrajinské iniciativy v ČR Viktor Rajčynec. O problémech v soužití s Čechy mluvila při diskusi řada Romů. V Chomutově žije zhruba 5000 Romů. Podle chomutovské starostky Ivany Řápkové se v poslední době množí na radnici stížnosti na některé Romy a objevily se i petice proti jejich komunitě. Největším problémem Romů je nezaměstnanost. Potíž je také s nedostatkem bytů. V Chomutově prý dokonce devítičlenná rodina žila v bytě 1+1. V poslední době se začali Romové spojovat a situaci chtějí prý společně s radnicí řešit. Na Chomutovsku se v roce 2001 přihlásilo k jiné národnosti než české, moravské či slezské téměř 10.000 lidí, to je asi osm procent obyvatel. Mezi nejčastěji zastoupené cizí státní příslušníky patří Slováci, Ukrajinci a Vietnamci.

zprávy:18.9.2004 17:27 UTC Milena Štráfeldová Radio Praha-český rozhlas 7

Podbné zprávy se ze všech koutů ČR oběvují dodnes a to značí o tom, že se situace i za poslední dva roky nezměnila..

Už v dřívějších dobách se objevovaly problémy, které jsou s rasismem spojeny..je to etnocentrismus,holocaust,genocida...

Co je to Etnocentrismus?

Etoncentrismus je tendence hodnotit a interpretovat všechny jevy z pohledu vlastní kultury. V tomto významu je pojem užíván ve společenských vědách (především v sociologii a antropologii), kam jej v roce 1906 zavedl W.G. Sumner.Etnocentrický postoj zahrnuje vnímání hodnot a norem vlastní skupiny jako jediných správných, užitečných a pravdivých. Vlastní skupina je standardem, kterým jsou poměřovány ostatní skupiny a životní situace. Způsob života jiných skupin je chápán jako odchylka od optimálního stavu.Etnocentrismus přispívá k identifikaci s vlastní skupinou a podporuje vnitřní soudržnost skupiny. Je to tedy významný mechanismus sociální integrace.Extrémní formou agresivního etnocentrismus je rasismus a nacionalismus.

Dále nás také provází Holocaust (řecky holokauston, zápalná oběť, či celopal, náboženská oběť, ze které si obětník nic neponechá) neboli šoa (hebrejsky úplné zničení) je označení pro systematické státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování etnických, náboženských či politických skupin v době druhé světové války, prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci.

Autorem termínu holocaust je nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel (* 1928), který jej použil ve svém románu Noc (La Nuit, 1958). Slovo šoa, uvedené do spojení s vyhlazováním židů Claudem Lanzmannem v téměř desetihodinovém dokumentu Shoah (1985) nebylo příliš přijato, ačkoliv by lépe vyjadřovalo skutečnost.

Hlavní obětí holocaustu byli Židé prostřednictvím „konečného řešení židovské otázky“ (Endlösung der Judenfrage). Holocaustem byli postiženi také příslušníci některých slovanských národů a Romové. Terčem likvidace se stali také homosexuálové nebo lidé s nějakým tělesným či duševním postižením a političtí odpůrci nacismu z řad komunistů, anarchistů i demokratů. Celkový počet obětí tohoto holocaustu se odhaduje na 12 až 26 milionů, z toho více než 6 milionů Židů.

Nejúčinnějším a nejhrůznějším prostředkem německého holocaustu byly vyhlazovací tábory, kde se hromadně popravovalo zastřelením, oběšením a jedovatým plynem. Zpočátku v plynových vozech, později ve zvláštních plynových komorách, které byly postaveny tak, aby připomínaly obyčejné umývárny. Mrtvoly byly hromadně spalovány v krematoriích.

A nakonec tu máme genocidu. Genocida je je zločin proti lidskosti, spočívající ve vyvražďování určité skupiny lidí definované na základě jejich etnika či rasy. Některé širší definice přidávají k vyvražďování ještě násilné vyhánění a k etnickým skupinám ještě přidávají skupiny definované kulturně, politicky nebo nábožensky. Mezi otřesné případy genocidy moderní doby patří holokaust, genocida Arménů (1915-17), genocida ve Rwandě nebo tzv. "etnické čistky" v bývalé Jugoslávii.

Tyto zrůdnosti se tu naštěstí už neobjevují, ale myslím, že není na škodu se o tom zmínit.

Myslím, že svůj vytyčený cíl jsem, alespoň z části, splnila.Proto bych na závěr uvedla nějaké statistiky.

V České republice žilo k 31.12.2004 254.294 cizinců, z toho 99.467 osob s trvalým pobytem, 154.827 osob s některým z typů přechodných pobytů nad 90 dnů (tj. přechodné pobyty občanů EU, dále víza nad 90 dnů a povolení k dlouhodobému pobytu občanů nečlenských zemí). Trvale či dlouhodobě usazení cizinci (tj. s délkou pobytu nad 1 rok) tvořili přibližně 1,8% obyvatelstva ČR.

. K 31.12.2004 byli v ČR nejsilněji zastoupeni občané Ukrajiny (78.263 osob, 31%) a Slovenska (47.352, 19%). Dále následují již méně zastoupená státní občanství: Vietnam (34.179 osob, 13%), Polsko (16.265 osob, 6%) a Rusko (14.743 osob, 6%).

K 31.12.2004 evidovaly úřady ČR celkem 173.203 ekonomicky aktivních cizinců. 107.984 těchto cizinců bylo v postavení zaměstnanců, 65.219 cizinců mělo platné živnostenské oprávnění.

Pracující cizinci tvořili 68% z celkového počtu cizinců bydlících v České republice

V České republice byl od počátku roku 2005 (k 30.9.) udělen azyl 170 osobám, za celý loňský rok pak celkem 142 osobám. Stále platný azyl mělo k 30.9.2005 1.731 osob.

V České republice studovalo ve školním roce 2003/04 na všech typech škol 34.101 cizinců. Celkový počet všech žáků a studentů činil 2.071.375 (včetně občanů ČR), cizinci tvořili 1,6% z nich

V České republice bylo podle údajů státních zastupitelství a soudů v roce 2004 stíháno 89.288 osob, z toho 3.528 cizinců (4%). Obžalováno bylo 75.861 osob, z nich 2.967 cizinců (4%), a pravomocně odsouzeno 68.443 osob, z toho 4.099 cizinců (6% všech odsouzených).

Zdroje:

  • stránky Rada vlády pro národnostní menšiny
  • Ben Jelloun,Tahar: Tati, co je to rasismus?
  • stránky Český statistický úřad

Hodnocení referátu Národnostní menšiny v ČR

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. listopad 2008
  35 596×
  1894 slov

Komentáře k referátu Národnostní menšiny v ČR

erika
potrebuji najit kolik je obyvatel v Maďarsku pomozte mi
Michaela
Zde je vidět že se nebojí autor napsat svoje názory. A to teď umí málo kdo
Věrka
lidi, vždyt je to jenom referát, přeci nemůže na plnou pusu říct, co si fakt myslí - to by jí asi ten učitel moc neuznal :-D jinak já žiju v Ústeckém kraji a Romové se tu špatně nemají..to mi věřte.
nicole
Názory na Romy se liší podle toho, ve které oblasti žijeme. Když se bude bavit někdo z Ústeckého kraje s někým z Prahy a bude si stěžovat na Romy, ten z Prahy si bude ťukat na čelo, že je to divný, že to není s Romy tak strašné, že jim křivdíme... Ale přijeďte se někdy podívat do Mostu, nebo Chomutova...
Zdeňka
Hezky napsané, ale s komentáři úplně nesouhlasím. Kolik z vás zná historii ČR? asi všichni, a kolik z vás zná historii Romů?
Když někdo píše Romech, měl by se seznámit s fakty! Uznávám, že mimo Prahu jsou "cikánské čtvrtě", kam by mě nikdo nedostal, ale proč vznikly? ... to je práce politiky! A teď dává peníze ze státní pokladny na "odstranění problémů v romských vyloučených lokalitách".
Dalším případem je kriminalita Romů, co říkají statiky, jaký je počet Romů, kteří loupí, vraždí a znásilňují a jaký je počet bílých? Já tyto lidi řadím do jednoho, a nepůlím je na Romy a neromy.
A nutí mě ještě jedna otázka, koho byste dříve zaměstnali? Vysokoškolsky vzdělaného Roma nebo neroma?
Předsudky, předsudky, předsudky...
Marta
v celku hezky napsane az na ty Romy.. zda se mi jako by autorka clanku nosila hodne silne ruzove bryle.. obvzlast kdyz pise o tom jak berou smesne socialni davky.. prumerna romska rodina ma na davkach mnohem vic nez normalni pracujici rodina.. je to smutny ale je to tak
Petra
Naprosto souhlasím.. já nejsu nějáká rasistka, ale to ,co u nás předvádí romská komunita je něco neuvěřitelného... Znám dva tucty lidí, které se nestyděli okrást za bíleho dne a dokonce mi pobodali kamaráda, protože jim ty peníze odmítl dát... Ano věřím, že někteří se vážně snaží a chcou se začlenit, ale po těchto mých zkušenostech se jich nikdy zastávat nebudu..
Milan
Musím se přidat k Ladě. Nechci házet cikány do jednoho pytle, ale podle většiny se soudí celek, ne podle výjimky. To, jak autorka vyjadřuje lítost nad nízkými soc. dávkami, co Romové pobírají, tak to mi přijde obzvláště vtipné. Mimochodem, patřím taky mezi menšinu, ale češtinu mám na úrovni rodilého mluvčího a nemám pocit diskriminace. Jediný problém s kterým jsem se zatím setkal byli skini.
Lada
Co se týká tzv.Romů, je zřejmé, že jsi mezi nimi nikdy nebydlela a nemáš s nimi žádnou osobní zkušenost, jinak by jsi takové blbosti nemohla napsat.
r