Nýty a nýtové spoje

Nýtové spoje patří mezi nerozebíratelné spoje. Nýtový spoj lze vytvořit pouze ze spojovaných částí (přímé nýtování), nebo snýtováním spojovaných částí nýty (nepřímé nýtování). Nýtování se dnes velmi často nahrazuje novější technologií (svařováním, lepením). V současné době se nýtují převážně jen konstrukce z tenkých plechů a z plechů těžko svařitelných např: při stavbě letadel, dále součástí í v některých oborech elektrotechniky.

U přímého nýtování se na jedné spojované části vytvoří dřík (osazení) a v druhé díra.
Roznýtováním vznikne závěrná hlava, která může mít různý tvar a jež obě součásti spojí.Takto se spojují např: součásti stavebního kování a součásti v přesné mechanice.

Nepřímé nýtování - Nýty se spojují plechy a tyče různých průřezů. Podstatou nýtových spojů je sevření spojovaných částí mezi hlavy nýtů. Nýt se vkládá dříkem do vyvrtané nebo prostřižené díry a ručním nebo strojním roznýtováním přečnívajícího konce dříku se za studena nebo u větších nýtů za tepla vytvoří závěrná hlava nýtu.

Nepřímé nýtování se dělí podle účelu na PEVNÉ (konstrukční), NEPROPUSTNÉ a PEVNÉ NEPROPUSTNÉ (kotlové). Spoj může být přeplátovaný se stykovou deskou a jednou řadou nýtů nebo se dvěma nebo se stykovou deskou jednou popř. dvěma.

  1. PEVNÉ NÝTOVÁNÍ je běžný způsob spojování ocelových konstrukcí např:mostů,jeřábových nosníků,stožárů a jiné.Jednotlivé pruty se spojují v uzlech (styčnících).
  2. NEPROPUSTNÉ NÝTOVÁNÍ se vyskytuje při spojování plechů,pásů a tyčí různých nádrží na tekutiny bez přetlaku nebo jen s malým přetlakem,kde se klade hlavní požadavek na těsnost spoje.
  3. PEVNÉ A NEPROPUSTNÉ NÝTOVÁNÍ se používá při výrobě nádob s vnitřním přetlakem.Spoje musí být pevné a nesmějí jimi pronikat stlačené plyny a kapaliny.

Nýty jsou normalizovány v ČSN. Jsou určeny tvarem hlavy a průměrem dříku. Největší rozsah průměru dříku 1 až 36 mm mají nýty s půlkulovou hlavou, kotlové nýty s půlkulovou hlavou a zápustné nýty. Většinou jsou vyrobeny z konstrukčních ocelí 10 451 nebo 11 343, mohou však být též z mědi, mosazi nebo hliníku a jeho slitin (použití zejména v leteckém průmyslu).

V případech,kdy je vytvoření závěrné hlavy nýtu běžným způsobem nemožné, používají se pro spojení tenkých plechů např: v leteckém průmyslu tzv. výbušné nýty.

Hodnocení referátu Nýty a nýtové spoje

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Pauzik
  28. prosinec 2012
  8 993×
  346 slov

Komentáře k referátu Nýty a nýtové spoje