Převody a jejich součásti

K přenosu točivého pohybu hřídele hnacího na hnaný se používají mechanické převody.

Tyto převody se konstruují jako:

  • převody řemenové
  • převody třecí
  • převody řetězové
  • převody ozubené

Mechanický převod se skládá minimálně ze dvou kol, hnacího a hnaného, která jsou buď spojena řemenem, pásem, lanem, řetězem, nebo jsou spolu v přímém záběru např. třecí a ozubená kola. U převodů ozubených a řetězových je stálý převodový poměr, u ostatních převodů může počet otáček hnaného hřídele mírně kolísat vlivem prokluzování.

Pro označení převodů používáme tzv. převodové číslo otáček, průměrů, kroutících momentů nebo počtu zubů:

i1.2´= n1/n2 = D2/D1 = Z2/Z1

Kde n1 jsou otáčky hnacího hřídele,
n2 - otáčky hnaného hřídele,
D1 - průměr hnacího kola,
D2 - průměr hnaného kola,
Z1 - počet zubů hnacího kola,
Z2 - počet zubů hnaného kola

Převody řemenové

Tyto převody přenášejí točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel pomocí řemenic a řemenů, které mohou být ploché, kruhové, klínové a ozubené.

Převod plochými řemeny

Tento převod používáme u těch zařízení, kde není nutný přesný převod, kde záleží na pružném zachycení a tlumení rázů a kde je vzdálenost hřídelů přiliž velká.

Výhodou je: - jednoduchá a levná výroba, snadná údržba,tichý chod.

Nevýhodou je: - větší tlak na ložiska, skluz pásu, špatná odolnost vůči teplotám, vlhkosti,prachu a olejům.

Řemeny se vyrábí: - z kůže, pryže, textilních materiálů a jejich kombinace.
Spojují se: - lepením a různými drátěnými spojkami

Opásání kotoučů může být: - otevřené (má stejný smysl otáčení)
- zkřížené (opačný smysl otáčení)
- polozkřížené

Převod klínovými řemeny

Místo plochých řemenů se více používají klínové řemeny.Jsou vyráběny jako uzavřené, lichoběžníkového průřezu pryžové se zalitou vystužovací vložkou, která zvyšuje pevnost řemenu. Pracovní částí řemenu jsou pouze jeho boční plochy, které se stýkají s řemenicí, proto musí být řemen dostatečně napnutý.

Klínové řemeny jsou normalizovány.

Řemenice pro klínové řemeny se vyrábí: z šedé litiny, hliníkových slitin, plastů a plechů.

Pohon klínovými řemeny má tyto výhody: tichý chod, zachycuje a tlumí rázy pružností řemenu, minimální namáhání ložisek a hřídele, nevyžaduje obsluhu, a možnost velkého převodu.

Převod ozubeným řemenem

Ozubené řemeny spojují výhody převodu řemenem a převodu řetězem. Protože pohyb mezi řemenem a řemenicí se přenáší záběrem zubů řemene v zubových mezerách řemenic, pracuje převod bez skluzu.

Tento převod se používá ve variátorech

Třecí převody

U třecích převodů se přenáší obvodová síla mezi vzájemně přitlačovanými koly nebo kotouči třením. Přenášejí se pouze malé výkony na malé vzdálenosti os hřídelů.Osy hřídelů jsou buď rovnoběžné nebo různoběžné.

Podle konstrukce mohou být třecí převody:
se stálým převodovým poměrem, čelní nebo kuželové, s plynule měnitelným převodem, variátory.

Výhody třecích převodů jsou: klidný nehlučný chod, plynulá měnitelnost otáček, možnost obráceného smyslu otáčení, tlumí rázy.

Nevýhodou je: nestálost převodového poměru, značný tlak na hřídele a ložiska vlivem přítlačné síly.

Použití: obráběcí stroje s plynulou regulací otáček, pohon třecích šroubových lisů, kontrolní a elektrické přístroje.

Řetězové převody

Přenášejí obvodovou sílu a moment tvarovým stykem z řetězového kola na řetěz a z něho na hnané řetězové kolo. Řetězová kola (řetězky) jsou ozubená.Tento převod může přenášet i velké kroutící momenty z jednoho hřídele na druhý i při malém počtu otáček. Hřídele musí být rovnoběžné a kola musí být v jedné rovině.

Podle druhu použití jsou řetězy svařované a kloubové.

Svařované řetězy

Používají se u zdvihadel na vázání břemen i jako nosné řetězy. Dále na řetězové dopravníky. Výhodou je, že snášejí vysoké teploty a hrubý provoz. Nevýhodou je značná hmotnost a malé dovolené rychlosti – pod 0,1 m/s.

Kloubové řetězy

Mají články složené z pásnic a z čepů. Nejdůležitější jsou:

Ewartův řetěz
Řetěz lze snadno rozebírat, hodí se pro pohony s rychlostí do 1 m/s, je odolný proti korozi. Převod je hlučný a málo přesný.

Čepový řetěz
Skládá se z otevřených článků, které jsou spojeny ocelovými čepy

Gallův řetěz
Články řetězu mají čepy na jejichž osazené konce jsou otočně uloženy vnitřní a vnější pásnice. Jeden článek má 2 až 10 pásnic. Používá se na pomalé výtahy ruční kladkostroje na velké zatížení.

Pouzdrový řetěz
Používá se pro střední rychlosti.

Válečkový řetěz
Liší se od pouzdrového jen nasunutím otočného dutého válečku. Snižuje se tím tření mezi řetězem a ozubenými koly .Rozlišují se podle počtu řad na jednořadé, dvouřadé a trojřadé. Jsou pro vysoké rychlosti např. pohon rozvodu u spalovacích motorů.

Převody s ozubenými koly

Ozubený převod přenáší otáčivý pohyb a točivý moment stykem zubů na věncích kol hnacího a hnaného hřídele. Tímto převodem se zajistí stálý převodový poměr. Užíván je pro spojení kol s malou osovou vzdáleností hřídelů, nemá skluz a vyznačuje se velkou účinností, spolehlivou funkcí, velkou životností a jednoduchou obsluhou .Dvě spoluzabírající kola se nazývají soukolí, kolo s malým počtem zubů se nazývá pastorek.
Převod může být : - jednoduchý – dvojice kol
- složený – několik dvojic kol

Podle vzájemné polohy os hřídelů se dělí:
Rovnoběžné – čelní soukolí s vnějším nebo vnitřním ozubením
Různoběžné – kuželová soukolí
Mimoběžné - šroubová soukolí válcová
- soukolí šneková
- soukolí s hypoidními a globoidními zuby

Podle tvaru zubů se dělí na:
Čelní a kuželová kola: - s přímými, šikmými, šípovými a kruhovými zuby
Z hlediska záběru zubů jsou soukolí: - valivá a šroubová
Jedno nebo více ozubených soukolí uložených ve skříni se nazývá převodová skříň (převodovka).

Běžně se používají převodovky:
-S jedním až třemi čelními soukolími
-S jedním kuželovým soukolím
-Kombinované převodovky s jedním kuželovým soukolím a s jedním až třemi čelními soukolími
-S jedním šnekovým soukolím
-Planetové převodovky

Hodnocení referátu Převody a jejich součásti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Pauzik
  28. prosinec 2012
  11 852×
  869 slov

Komentáře k referátu Převody a jejich součásti