Dvě funkce obrazu

Z historického vývinu spoločnosti a jej kultúry pri sledovaní striedania rôznych období, generácií, štýlov a prúdov nám vyplývajú zmeny, ktoré vždy ovplyvnili nasledujúci stav. Každá zmena rozrušila to pôvodné, zaužívané a vytvorila niečo nové, inovované, čomu sa ľudia postupne prispôsobili. A o nejaký čas sa to inovované stalo opäť zaužívaným a tradičným. Aj tradičné aj nové malo a má však svoj význam a hodnotu, pretože jedno predchádza druhému a nemohlo by vzniknúť bez svojho predchodcu. Túto stručnú teóriu môžeme aplikovať aj na skutočnosť obrazu, pretože takisto podliehal historickému vývinu.
Obraz rozrušuje ustálené videnie, to čo sa už stalo normou. Každý, kto prišiel s niečím novým, sa stretol s nedôverou a opovrhovaním. Súčasná spoločnosť sa už však stala otvorenejšou voči novým pohľadom a veciam, ktoré prinášajú niečo nové, prevratné. Nové prvky a zobrazenia obohacujú nás i kultúru a dokazujú existenciu ľudskej fantázie, ktorá je stále schopná vytvárať iné, zmenené. Názor verejnosti a konzumentov na odlišný produkt alebo dielo umelca v minulosti značne opovrhoval zmenami, nová teória bola zlá, chybná, stvorená zlými silami, nadprirodzená. Stalo sa tak u Kopernika či Galileiho, ako aj pri renesančnom optimizme diel, ktoré postupné rozkladali stredoveké povery a bigotné zobrazovanie.
Nabádanie k osvojeniu inovácie je jeden z dôležitých príznakov rozrušenia pôvodného a zaužívaného chápania a zobrazovania diel. Pozitívnejšie chápanie inovácie môžeme nájsť u Warholových či Basqiatových diel, ktoré boli prijaté verejnosťou s veľkým ohlasom, aj keď išlo o úplne nové a diametrálne odlišné diela. Tu si môžeme povšimnúť zmenu spoločenského správania v čase a vývine spoločnosti a jej reakciu na novinky.
Časom sa takéto diela absorbujú, stanú sa normou, kódexom, zaužívaným. Tým smerujú k stabilite videnia, k pochopeniu väčšieho množstva takýchto diel s podobnými znakmi ako štýlu, prúdu, generácii či obdobiu. Keď sa zjavilo graffiti art na začiatku sedemdesiatych rokov v New Yorku, Amerika bola rozhorčená a búrila sa. A ako je to teraz? Graffiti art sa stalo súčasťou života, módnou záležitosťou, nad pomaľovanými stenami a súpravami metra sa už nik nepozastavuje. Avšak prišlo to do východnej Európy a tu sa zdvihla vlna protestov, ale postupne si ľudia zvyknú a možno sa stane stabilnou súčasťou kultúry.
Tradičné zobrazenie, v ktorom už nemožno nájsť nič nové a niet čo inovovať, si vynúti vznik nového a prevratného, čo nás môže opäť obohatiť, očariť doteraz nepoznaným zobrazením, ktoré rozruší to tradičné.

Hodnocení referátu Dvě funkce obrazu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. září 2007
  3 607×
  381 slov

Komentáře k referátu Dvě funkce obrazu