Mezopotámské umění:

Mezopotámské umění:

- jde o oblast mezi dvěma řekami – Eufrat a Tigris

- název vznikl z Řečtiny = oblast mezi řekami

- jde zhruba o oblast dnešní ho Iráku, je to oblast úrodného půlměsíce (od Egypta po Perský záliv) Dnes jsou to převážně pouštní státy. Ve starověku, asi před 4 tis. Lety) byla tato oblast zazeleněna. Byla ale vykácena a úplně vypleněna a proto zde vznikla poušť

- na tomto území se vystřídalo několik kultur:

1) SUMERSKÁ – nejstarší, 3,5 tis. P.n. l.. – 2350 p.n.l.

2) BABYLONSKÁ – 2 tis p.n. l.

3) ASYRSKÁ – 800 – 539 p.n.l.

- Sumerové a Babylonci byli na J a Asýrie na S

posledním státem na tomto území je novobabylonská říše, která byla dobyta Peršany

- státy měli velmi volnou politickou orientaci

- obl. Izraele je oblast, kde se neustále bojovalo a bojuje dodnes, proto se zde nedal vytvořit jednotný stát

- nové kultury se na tomto území střídaly poměrně rychle. Nová kultura vždy bořila památky té staré a stavěla nové památky

- jako poslední po Peršanech na toto území přišli Arabové a donesli sem Islám. Zabrali obrovské území. Tato nová říše vydržela až do středověku. Tato kultura likviduje památky polyteistického náboženství (starověké památky)

- Evropané na toto území nesměli cestovat. Dostali se tam až během Křížových výprav. Křižáci obsadili pobřeží Středozemního moře a vytvořili tam vlastní státy. Díky tomu mohli Evropané vidět alespoň zbytky starověkých kultur

- V 19. st. Turecká moc slábne a Evropané sem začínají cestovat ve velkém

- Náhodou dochází k prvním objevům (předtím byly představy těchto kulturách velmi zkreslené – např. Pieter Bruegel, Stavba Babylonské věže, král je tam oblečen jako středověký panovník), lidé věděli pouze jen něco málo z bible. Např. to že tu byly staré civilizace, že tam stála Babylonská věž, znali i panovníky

- V první pol. 19. st přichází na území dnešního Izraele britský vědec a dobrodruh Loyard. V té době už se vědělo o Egyptě a bylo i rozluštěno jejich písmo a tak Evropané chtěli vědět, jestli se něco podobného nenachází i na blízkém východě.

- Loyard si kreslil vše co viděl památky, stavby.. Byl osloven překupníky a od nich se dozvěděl, kde hledají a nelegálně se do těch míst vydal kopat. Objevil ruiny města Ninive

- Poté se zde začalo kopat. Našli se zde polymorfní postavy – postavy s lid. Hlavou a zvířecím tělem = Asyrští býci

- Objev Sumerských památek byl překvapením, protože o Sumeru se z Bible nevědělo

- Význ. sbírka toho to umění je v Puškinově museu v Moskvě, u nás žádná není

SUMERSKÁ KULTURA:

- tato kultura je nejstarší. Jde o společenství nezávislých městských států. Každé město mělo svého panovníka. Městské státy měly mírně rozdílné náboženství

- panovníci byli podobně jako v Egyptě uctíváni,ale ne tak moc. Nebyl s bohem ztotožněn, ale byl mu roven

- Obyvatelé nejsou Semité, ale pochází z obl. Dnešního Iránu (mimořádně hornatá země)

- měli placaté nosy a holili si hlavy

- významná města: Ur, Uruk, Eridu, Lagaš

- Nestavělo se zde z kamene, ale většinou z hliněných cihel

- Stavěli se zde stupňovité chrámy – Zikuraty

- Vzhled města: uprostřed stál Zikurat, kolem byly hradby, poblíž chrámu byl palác panovníka (často taky opevněn)

- Kámen se zde používal jen ke zpevňování základů

- Psaly klínovým písmem na hliněné destičky. Psalo se pečetními válečky ( na váleček se vyryly písmenka a váleček se pak používal jako tiskátko) Destičky se pak vypalovali. Písmo bylo rozluštěno v 19. st.

- Malířské památky se vyskytují jen velmi málo, pouze na keramice

- Ve větší míře se objevují sochy. Nejsou monumentální ale jen drobné. Např.: socha panovníka Gudea z Lagaše (asi 2000 p.n.l) těchto soch je asi 30

- Architektura Babylonská věž – jejímž základem je Zikurat

- Zikurat připomíná stupňovitou pyramidu, ale není to hrobka,ale chrám – který je na vrcholku stavby. Lidé tam nechodily, obřad se odehrával před chrámem. Zdi byly velmi tlusté a opěrné, aby se konstrukce nezhroutila a vysoké – kvůli záplavám

 

ASYRSKÁ KULTURA:

- více architektury se zachovalo z Asyrského období – např.: město Ninive, Chorsabad = chrám panovníka Sargoma (jeden z nejmocnějších Asyrských vládců)

- našli se zde sochy okřídlených býků , reliéfy panovníků a bojovníků. Ti měli dlouhé nakadeřené plnovousy, upravovaly si vlasy). Postavy byly stále strnulé, ale míň než egyptské

- reliéfy oslavují bojové úspěchy

- Ištařina brána - zasvěcená bohyni Ištar. Její rekonstrukce je v dn. Bagdádu. Jsou na ní polyglazované reliéfy se zvířaty. Měla odstrašit zlé duchy, démony a nepřátele

 

- celý region nakonec ovládli Peršané

- památky: ruiny velkých měst, reliéfy ve skalách

- nejvýznamnější město: Persepolis (dn. Irán) = dominuje jí palác, obdélníkového půdorysu se spoustou místností

- Peršané převzali motiv polymorfních postav = známka pokračování umění kultur Mezopotámie v kombinaci s Evropskou kulturou

- Jeruzalémský chrám dnes už nestojí, stál v Jeruzalémě v době kdy to bylo židovské hlavní město, náhražkou jsou dnes synagogy (dnes tam stojí muslimská mešita)

- Měl nejspíš obdélníkový půdorys, uvnitř byla opona, za terou nikdo nesměl, sloupové průčelí. Stavěl ho Fénický architekt

 

Hodnocení referátu Mezopotámské umění:

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 345×
  787 slov

Komentáře k referátu Mezopotámské umění:

rajice
nesnasim to
Kek$ serionqua(zavináč)seznam.cz
No teda lepší by bylo o Mezopotámském UMĚNÍ a né o Mezopotámii... tak příště xD