Renesance a baroko

Renesance

- znovuzrození antiky ( 15.st. – pol. 17. st. )

- vznik v Itálii

- do centra pozornosti umění a filozofie se dostal člověk. Carpae diem – Užívej dne. Převládal názor, že člověk si může užívat i před smrtí

- bůh nezmizel

- polyfonie – každý hlas má svou svébytnou melodii

- vokální polyfonie ( Řím, Verona, Benátky ), představitel – Giovanny Piere Luigi Da Palestina

- Nizozemský styl – představitel Orgando Di Laso

- Renesanční formy ( žánry ) : 1. motet – původně středověká trojhlasá polyfonie, kdy každý hlas měl svůj vlastní text – duchovní forma. V renesanci dochází k sjednocení textů

2. madrigal – světská forma ( polyfonní ), většinou milostný text

3. nejvýznamnější formou zůstává mše – zhudebnění liturgických textů v duchu polyfonie

V ČZ

- díky husitství se u nás renesance opozdila

- je spojen s příchodem Habsburků na český trůn 1526. Do té doby se vícehlas objevoval výjimečně

- Kryštof Harant z Pološic a z Bezdružic (

- 1621 ho popravili když se zúčastnil povstání proti Habsburkům

- Významnou úlohu hrála obrovská kapela ( Rudolfínská kapela )

- Ve městech vznikají literátská bratrstva – sdružení občanů, kteří měli na starost hudební produkci ve městech ( v kostelech, trubači atd. … )

- Literátská bratrstva používala zpěvníky – kancionály

- Hudba byla vokální, nástroje se prosazovaly pouze ve světské hudbě. V duchovní sloužily k nahrazování některých hlasů

Baroko

- umělecké období 17. – 18. st.

- Rok 1600 znamenal v hudbě velký přelom 1. dochází k oproštění od horizontálního vnímání hudby

2. vůdčí technikou hudby se stává tzv. doprovázená monodie – jednohlasá melodie doprovázená akordy

3. na počátku se upouští od polyfonie ve prospěch monodie. Polyfonie se ve vrcholném baroku vrací v dílech JOHANA SEBASTIANA BACHA a GEORGA FRIEDRICHA HANDELA

- 4 = 1+2+3 = obrovská změna ve vnímání a chápání hudby !!!!!

- na scénu přichází harmonie ( náuka o spojování akordů ) a sní melodicko-harmonický styl = vertikální vnímání hudby

a) reformace a protireformace – v průběhu 16.st. došlo v evropě k reformační vlně – hnutí za nápravu církve, reformátoři se snažili k návratu k prvotní církvy, stavěli se proti umění.

Reformační teorie byly využity jako názorová zásobárna v politickém boji

b) Konflikt – rok 1648 znamenal definitivní rozdělení evropy na katolickou a protestantskou část

- barokní umění se projevovalo zejména v katolických zemích a stalo s nástrojem proti reformaci

- základním principem umění a filozofie byl kontrast – světlo X tma, ČLOVĚK X BŮH

Hodnocení referátu Renesance a baroko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 352×
  358 slov

Komentáře k referátu Renesance a baroko

me
prostě prudič
v klidu kamo
me
prostě prudič
Oprava jmen renesančních skladatelů:
Orlando di Lasso
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Johann Sebastian Bach
Georg Friedrich Händel

Oprava žánru: není to ten motet, ale to moteto
a polyfonie je druh skladebné techniky, kdy skladbu tvoří více samostatných hlasů(nejčastěji 2-4), z nichž žádný nemá hlavní melodii, ani doprovodnou funkci