Akční a informální malba v USA a Evropě

Mnohé obrazy, malované tímto stylem, jsou reakcí na hrůzy II. světové války.
K nejslavnějším malířům v první polovině 50. let patří Američan Jackson Pollock [ džeksn polok ] *1912 +1956 a Francouz Georges Mathieu [ žorž matyje ] *1912 . (obrazy na str. 12, 13 a 14 ) Malíři většinou vrhají barvu na plátno velkých rozměrů, které je umístěno svisle nebo leží na zemi.

Jackson Pollock dělal díry do plechovek s barvou a pak ji rozléval krouživými pohyby na plátno či ji lil přes např. zednickou lžíci .
Geoges Mathieu maloval s rozběhem, v plném tempu vrhal na plátno čáru, skvrnu či cákanec. Vystupoval i před obecenstvem v divadle Sarah Bernhardtové .

Mezi nejvěhlasnější umělce se zařadil i vycvičený šimpanz, který cákal barvu na plátno. Měl i své vlastní výstavy. Špatnou vizitkou pro jeho diváky bylo však to, že nedokázali rozeznat "mazanice" opičáka od obrazů vynikajících umělců, u kterých byla akční malba prostředkem uvolnění, maximální svobody a inspirace.

Pro styl, kterým Pollock i Mathieu tvořili, nacházíme dva názvy. "Gestická malba" a "akční malba" . Vyjadřují totéž. Malba gesty, malba jako fyzická akce.

Při srovnání obrazů výše zmíněných umělců je patrný rozdíl mezi americkou a evropskou akční malbou. Ten je však zřejmější, pokud srovnáváme Pollocka s evropským malířem Hansem Hartungem -*1904 + 1985 – . Jediné, co oba malíře spojuje, jsou neobvyklé techniky a uplatnění náhody.Hartung používal různé hřebeny a košťata. Díky těmto nástrojům převážil řád nad náhodou, která je naopak u Pollocka dominující.

Dalším představitelem akční malby je Willem de Kooning [ vilém de kóning ] *1904 +1997. V jeho obraze Policejní zpráva (str.15) lze vypozorovat za chaosem a bouřlivostí skrytý řád. Ten zobrazují energicky vedené černé linky.

V USA se akční malba uplatňovala hlavně v New Yorku – proto se také hovoří o newyorské škole akční malby.V Kalifornii vznikla tichomořská neboli kalifornská škola jako protipól akční malby. Přínosem této školy je výrazné posílení citové složky obrazu. Jejím zakladatelem byl Mark Tobey [toby ] *1890 + 1986. Jeho obraz Transfigurace cirkusu (str.18) vystihuje až pohyb vesmíru a energie.Vrcholem působení kalifornské školy na city diváků jsou geometricky pravidelné obrazy Marka Rothka [ rotko ] *1903 +1970. V obraze Zelená na modré (str.19) dosahuje citové působení barvy svého vrcholu. Tento dojem ještě stupňuje jakási rozechvělost, způsobená rozpitými obrysy.

Úplně jiné pocity vyvolává dílo Židovka (str.20) od Jeana Fautriera [ žán fótryje ] *1898 + 1964. Tento francouzský malíř pracoval s barvou na jiném stupni. Byla to spíše hmota barvy. Nanášel ji ve vysokých vrstvách. Jeho obrazy vyjadřují úzkost, strach, obavy. Tento směr abstraktní malby se nazývá informální malba, český překlad – neformální. Odmítá předem dané formy.

Jiný Francouz Jean Dubuffet [ žán dybyfe ] *1901 + 1985 přidával do barvy prach, asfalt a podobně. Obraz Filozofická krajina ( str. 21 ) ukazuje každému, že by bylo třeba se zastavit a poohlédnout na krajinu i svět podrobněji. Rozpoznat drobnosti ( kaménky, kořínky, …) . Je dosti alegorický.

zdroj referátu :
Průvodce výtvarným uměním V - nakl. Práce
autoři : Jaroslav Bláha, Jan Slavík

Hodnocení referátu Akční a informální malba v USA a Evropě

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Jaroslav Bláha, Jan Slavík
  3. září 2007
  10 503×
  472 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Akční a informální malba v USA a Evropě