Argentina

 Geografické informace

Argentina se nachází na jižní polokouli, v jižní části amerického kontinentu.

Její rozloha je 2 796 898 km2. Na délku měří Argentina 3 800 km a to od 22° do 55° jižní šířky.

Pozemní hranice má s Uruguayí, Brazilií, Bolivií a Chile a na východě je rozsáhlé pobřeží Atlantického Oceánu.

V současné době žije v Argentině asi 36 milionů obyvatel, z nichž skoro polovina bydlí v hlavním městě Buenos Aires a v provincii Buenos Aires.

Buenos Aires má 10 990 000 obyvatel (1995). Leží v ústí řek Paraná a Uruguaye.Buenos Aires je hospodářským, obchodním, politickým, kulturním a dopravním střediskem státu.

Krajina

Na západě probíhá horská soustava And s činnými sopkami. Na východě se zvedá osamělá Pampská pohoří, oddělená pánvemi se slanými močály.Severovýchodní část země zaujímá rozsáhlá vlhká a lestnatá nížina mezi řekami Paraná a Uruguay.Východ státu tvoří rozsáhlé nížiny a roviny. Jižní cíp zaujímá Patagonská plošina s tabulovými a stolovými horami.

Na severu, oblast "El Chaco" je zalesněnou krajinou, kterou protékají řeky Bermejo, Salado a Pilcomayo. Argentinská "Mesopotamia" (Meziříčí) ležící v oblasti mezi řekami Paraná a Uruguay. Provincie Entre Ríos, Corrientes a Misiones je tvořena nízkými kopci, lagunami a bažinami, které se nacházejí v místech, kudy v dávných dobách protékaly řeky.

Na severu země je podnebí subtripické, ve střední části země mírné, na krajním jihu a v horách studené. Nejvíce srážek spadne v Patagonských Andách (až 6 000 mm ročně), avšak celé východní podhůří And je suché až pouštní. Nezazší jih s Ohňovou zemí má již drsné subpolární klima.

Název Argentina pochází z latiny a znamená "země stříbra". Dnes se v Argentině těží ropa (45,7mil. tun/rok), zemní plyn, soli. Nejdůležitějšími produkty jsou zinek, zlato, stříbro, uran, olovo a měď.

Lidé

Celých 95% Argentinců jsou běloši, kteří pocházejí hlavně z italských a španělských předků. S příchodem velké vlny evropské emigrace se míšenci, vzniklí křížením mezi bělochy a Indiány, dnes tvoří jen asi 4,5% argentinského obyvatelstva. Čistě indiánské obyvatelstvo tvoří asi jen 0,5% obyvatel dnešní Argentiny.

Buenos Aires - hlavní město Argentiny, má 10 990 000 obyvatel (1995). Córdoba – 1,179 mil. obyvatel, Rosario – 1,078 mil. obyvatel, Mendoza – 0,721 mil. obyvatel, La Plata – 0,543 mil. obyvatel, Mar del Plata – 0,534 mil. obyvatel

Ekonomika

Argentinská měna je argentinské peso,jehož cena se rovná americkému dolaru.

Podíl zemědělství na tvorbě hrubého domácího produktu trvale klesá a blíží se k pouhým 7%. Nejdůležitějšími plodinami jsou pšenice, kukuřice, sójové boby, čirok a slunečnicové semeno. Důležitou úlohu v argentinském hospodářství má i chov dobytka a produkce masa. Avšak vlivem poklesu cen masa na světových trzích poklesly v posledních letech i příjmy z exportu masa; to se zpětně odrazilo na stavu argentinských stád.

Podíl průmyslu na tvorbě HPD dosahuje již 27%, spolu s těžbou surovin téměř 30%. Tradičním odvětvím je potravinářský průmysl,ve kterém se zejména rozvíjí výroba piva a cukrovinek. Automobilový průmysl je tvořen 2 zahraničními závody Ford a Wolkswagen a 2 domácími - Ciadea a Sevel. Rozvinutý je taky průmysl textilní,chemický,hutnický,ocelářský a tisk.

Argentina má nejrozsáhlejší železniční sítě v celé Latinské Americe, které dosahují 35700 km. Klíčovou úlohu v Argentinské ekonomice má říční a námořní doprava. Počátkem 90. let byla průměrné stáří automobilů 14 let, u nákladních automobilů činil tento údaj dokonce 16 let, přičemž 40% jich bylo ve špatném stavu.

Mezinárodní postavení Argentiny bylo negativně ovlivněno její neúspěšnou invazí na Malvínské ostrovy. Diplomatické vztahy s Velkou Británií nebyly dpsud obnoveny. Vztahy s některými sousedními zeměmi nebyly v minulosti ideální. Argentina vedla vleklé územní spory s Chile, s Brazílií přetrvává ostrá rivalita o vedoucí postavení na jihoamerickém kontinentu. V těchto vztazích dosáhla země v uplynulých několika let významných zlepšení. Argentina je členem mezinárodních organizacích: OAS, OSN, ALADI.

Vláda a sociální podmínky

Státním zřízením země je representativní a demokratická federální republika, která zahrnuje 23 provincií a "Capital Federal" - samostatné území hlavního města Buenos Aires. Administrativně je státní moc rozdělena do tří částí: jedná se o moc výkonnou, zákonodárnou a soudní.

Provincie a hlavní město Buenos Aires mají svou autonomii a volí své vlastní úřady. V čele každé provincie stojí guvernér, předseda vlády a předseda parlamentu.

Nejvyšším představitelem moci výkonné je prezident, který je volen na 4 roky. Má rozsáhlé pravomoci, které zahrnují možnost schválit nebo vetovat rozhodnutí parlamentu.
Sociální poměry,kultura a sport-k těmto tématům jsem nic nenašla

Historie

Důležitá historická data - 25. května 1810. V tento den vznikla první vlastenecká vláda budoucí nezávislé země, tzv. Primera Junta. 9. července 1816. V tento den byla vyhlášena nezávislost země na Španělsku a nynější Argentina dostala název Spojené provincie laplatské.

Śpaněl JUAN DÍAZ DE SOLIS přistál u břehů Argentiny v roce 1516, kolonie s centrem v Buenos Aires. Domorodé indiánské obyvatelstvo bylo za tři století španělské vlády téměř vyhubeno. Roku 1819 byla vyhlášena nezávislost. Argentina, která vedla četné války se sousedními státy, si v obou světových válkách zachovala neutralitu. Teprve v březnu 1945 vyhlásila argentinská vojenská vláda formálně válku Německu i Japonsku. V poválečném období docházelo ke častému střídání civilních i vojenských vlád, výjimkou bylo období vlády J. D. PERÓNA 1946 - 1955. V roce 1982 obsadili argentinští vojáci ostrovy Falklandy, které patří Velké Británii. Po prohrané válce se Argentina z ostrovů stáhla, válka o Falklandy a její prohra přispěla k pádu vojenské junty a ustavení demokratických reforem.

Hodnocení referátu Argentina

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. listopad 2007
  11 818×
  888 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Argentina

Michaela
Rozloha Argentiny je 3.8 milionů km2 a ne 2.8 milionů km2......
Bože....
Tamta :DDD
Fákt dobrý dělám si prdel ne..!! :DD