Argentina

Historie
Název země Argentina pochází z latinského slova "argentum", což znamená "stříbro". Původ tohoto názvu je spojen s cestami prvních španělských dobyvatelů do laplatské oblasti. Muži, kteří se zachránili z expedice vedené Juanem Diazem de Solíš, se setkali v onom kraji s domorodci, kteří jim darovali některé předměty ze stříbra. Tak se dostala do Španělska kolem roku 1524 zpráva o existenci jistého "stříbrného pohoří", které by prý mělo oplývat oním drahým kovem. Od té doby, Portugalci přejmenovali onu obrovskou řeku, původně pojmenovanou "Mar Dulce" nebo Mar de Solíš" na "Río de la Plata", nebo-li "Stříbrnou řeku". Dva roky po té pak začali používat tohoto názvu také Španělé.

Od r. 1860 se země oficiálně jmenuje "República Argentina" - Argentinská republikaJejí snaha o připojení Uruguaye byla neúspěšná, navíc v roce 1833 ztratila Falklandské ostrovy (Malvíny) obsazené Velkou Británií . Země pak byla dlouho zmítána chaosem (teprve 1861 byla definitivně sjednocena). Také účast ve válce o Paraguay (1864-1870) přinesla těžké ztráty. 1. světové války se Argentina neúčastnila, ve 2. světové válce na nátlak USA vyhlásila 27. 3. 1945 formálně válku Německu a Japonsku . I v poválečném období - s výjimkou delší vlády prezidenta Peróna, usilujícího o obnovu Velké Argentiny - docházelo k častým převratům a v čele státu se často střídaly civilní vlády s vojenskými juntami. V roce 1982 svedla Argentina neúspěšnou válku s Británií o Falklandské ostrovy, což na druhé straně vedlo k pádu vojenské vlády a postupné obnově demokracie. Po nástupu prezidenta Carlose Menema do funkce začaly hluboké reformy politického i hospodářského života.V roce 1990 bylo ukončeno nepřátelství s Velkou Británií a navázány diplomatické styky

Oficiální název (český): Republika Argentina
Oficiální název (originální): República Argentina
Státní zřízení: republika
Členství v mezinár. organizacích: OAS, OSN, ALADI
Hlavní město (počet obyvatel): Buenos Aires (10,7 mil. v agl.)
Největší město (počet obyvatel):
Rozloha (pořadí ve světě): 2 766 889 km2 (8.)
Počet obyvatel (pořadí): 33 913 000 (31.)
Úřední, resp. užívané jazyky: španělština (úř. j.), kečujština, guaraní a další
Kontinent: Jižní Amerika
Měna: argentinské peso

Zeměpisné údaje

Poloha, rozloha a hranice
Argentina se nachází na jižní polokouli, v jižní části amerického kontinentu. Má rozlohu skoro 3,8 milionu km2, z nichž 2.8 mil leží na americkém kontinentě a zbytek v Antarktidě.
Na délku měří Argentina 3 800 km a to od 22o do 55o jižní šírky.
Pozemní hranice má s Uruguayí, Brazilií, Bolivií a Chile a na východě je rozsáhlé pobřeží Atlantického Oceánu.

Několik zeměpisných dat
Základní charakteristikou je obrovský kontrast mezi nepřehlednými pláněmi na východě a impozantními pohořími And na západě, která hraničí se sousedním Chile a mohou se pochlubit nejvyšší horou západní polokoule, kterou je Aconcagua se svými 6.959 metry nadmořské výšky.
Po celé své délce od provincie Jujuy až do Ohňové země, pohoří And vystavuje na odiv překrásné kontrasty své krajiny, od severovýchodních náhorních planin až do oblasti jezer, lesů a ledovců ležících v patagonských Andách.
Na severu, oblast "El Chaco" je zalesněnou krajinou, kterou protékají řeky Bermejo, Salado a Pilcomayo.
Argentinská "Mesopotamia" (Meziříčí) ležící v oblasti mezi řekami Paraná a Uruguay. Provincie Entre Ríos, Corrientes a Misiones je tvořena nízkými kopci, lagunami a bažinami, které se nacházejí v místech, kudy v dávných dobách protékaly řeky. V některých případech nacházíme i tak nádherné přírodní útvary jako jsou "Cataratas del Iguazú" (vodopády Iguazú) na hranicích mezi Argentinou a Brazilií. Ve středu země se rozkládají nedozírné pláně tzv. "pampské oblasti" (la región pampcana) tvořené obrovskou nížinou na území provincií Bueno Aires, La Pampa, na jihu provincie Santa Fé a na jihovýchodě provincie Cordoba. Její jednotvárný vzhled je přerušen na jihu nízkými pohořími "Tandil" a "La Ventana" a na západě "Las Sierras de Córdoba".
Směrem k jihu, od andského pohoří až k oceánu, se rozléhají sterilní kamenité patagonské "mesety", po většinu roku bičované větrem. Pobřeží Atlantického oceánu, na jehož okraji ční do značné výše nepřístupné skály spadající příkře do vody, se chlubí některými poloostrovy jako např. "la Península de Vladés" (Valdésův poloostrov, kde najdeme početné kolonie mořských zvířat.

Obecné údaje


Forma vlády a ústava

Státním zřízením země je representativní a demokratická federální republika, která zahrnuje 23 provincií a "Capital Federal" - samostatné území hlavního města Buenos Aires.
Administrativně je státní moc rozdělena do tří částí: jedná se o moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Nejvyšším představitelem moci výkonné je prezident, který je volen na 4 roky. Má rozsáhlé pravomoci, které zahrnují možnost schválit nebo vetovat rozhodnutí parlamentu.
Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový parlament. Sněmovna má 254 poslanců a senát má 72 senátorů, kteří jsou voleni podle jednotlivých provincií a to tři za každou provincii a tři za území hlavního města.
Provincie a hlavní město Buenos Aires mají svou autonomii a volí své vlastní úřady. V čele každé provincie stojí guvernér, předseda vlády a předseda parlamentu.
Argentinská ústava je z r. 1853. Byla ovšem několikrát reformována. Podle poslední reformy, z měsíce srpna 1994, je možné znovuzvolení federálního prezidenta na druhé období.

Dvě důležitá historická data:
25. května 1810
V tento den vznikla první vlastenecká vláda budoucí nezávislé země, tzv. Primera Junta.
9. července 1816
V tento den byla vyhlášena nezávislost země na Španělsku a nynější Argentina dostala název "Provincias Unidas del Río de la Plata"- Spojené provincie laplatské.

Státní symboly.
Vlajka - má tři horizontální pruhy-dva bleděmodré a uprostřed jeden bílý se zlatým slucem.
Hymna
Národní květina - seibo
Národní kámen - rhodocrosit, nazývaný také Inkova růže- "La Rosa del Inca"

Formality nutné pro vstup do země
Platný pas. Od 2.1.2000 pro české občany není nutné vízum, navštěvují-li Argentinu jako turisté. Mohou tam pobýt po dobu tří měsíců.
Návštěvníci ze vzdálených zemí neplatí clo za věci osobní potřeby a nové zboží, jehož cena nepřevyšuje 300,- USD.
Toleruje se ještě další zboží do USD 300,- zakoupené v bezcelních zónách "free shop" na arg. Území.
Nevyžaduje se žádné očkování pro vstup do Argentiny, kromě očkování proti choleře a žluté zimnici pro turisty, kteří pocházejí ze zemí, kde tyto nemoci jsou endemické.

Buenos Aires


V Buenos Aires jsou centrální muzea- jsou to důležitá kulturní centra.
Tango - začalo se tancovat na konci minulého století. V začátcích se tancovalo v páru dvou mužů při skladbách, které se hrály na flétnu, housle a kytaru. Později byla flétna nahrazena bandoneónem (typ acordeonu). Tango se rozvinulo za pomoci takových muzikantů, jako Astor Piazzolla a Anibal Trilo.
Noční život - Centrum je na Avenida Corrientes, které je plné kin, divadel, restaurací a pizzerií. Jsou otevřené až do ranních hodin.
Lavelle a Santa Fe jsou kulturním centrem jako General San Martín a Ciudad de Buenos Aires. Nákupním centrem je Complejo La Plaza.
Nákupní zóny - ulice Florida a Santa Fe Avenue, luxusní boutigue na La Recoleto.
Ostatní centra jsou na Cabildo Avenue (Belgrano), Mitre (Munro) a Avellanedo (Flores).
Mnoho obchodů s levnými textiliemi je na Prvním

Obyvatelstvo


V současné době žije v Argentině asi 36 milionů obyvatel, z nichž skoro polovina bydlí v hlavním městě a v provincii Buenos Aires.
Z těchto čísel vyplývá průměrná hustota 12,9 obyvatele na km2.

Celých 95% Argentinců jsou běloši, kteří pocházejí hlavně z italských a španělských předků. S příchodem velké vlny evropské emigrace se míšenci, vzniklí křížením mezi bělochy a Indiány, mísili stále více a více a dnes tvoří jen asi 4,5% argentinského obyvatelstva. Čistě indiánské obyvatelstvo-příslušníci kmenů Mapuche, Toba, Mataco a Chiriguana-tvoří asi jen 0,5% obyvatel dnešní Argentiny.

Jazyk
Oficiální řečí, kterou se mluví v Argentině je španělština.
Argentinská španělština se co do výslovnosti a některých gramatických prvků dost liší od původní evropské španělštiny. V hlavním městě Buenos Aires se dokonce hovoří zvláštním slangem zvaným "lunfardo".

Náboženství
V Argentině je absolutní svoboda vyznání, i když oficielním náboženstvím je víra římsko-katolická.
Existují také jiná náboženství jako protestanské, židovské , islámské, řecké ortodoxní, ruské ortodoxní a jiná.

Měna a ceny

Měna
Oficiální argentinskou měnou je "peso", jehož cena se rovná americkému dolaru a podle kurzu této měny také osciluje.
Existují bankovky 2,5,10,20,50 a 100 pesos a mince 1,2,5 pesos a 1,2,10,25 a 50 "centavos" tj. haléřů.
I když je možné běžně platit i americkými dolary, výměna deviz a valut na národní měnu se provádí v bankách a směnárnách.
Nejběžnější kreditní karty jsou American Express, Visa, Diners a Master Card Mohou se vyskytnout problémy při výměně cestovních šeků mimo Buenos Aires

Několik údajů běžných cen pro váš rozpočet
(jedná se o orientační ceny z r. 1999 v Buenos Aires)
Jízdenka v městském autobusu- 0.65 a 1.20 $ - kupuje se až v autobusu-automat. Autobusy mají vyhrazené zastávky, ale staví na znamení. Stejně tak, když chce člověk vystoupit, musí zmáčknou tlačítko zvonku k řidiči.
Tzv. "cospel" - zvl. Mince na podzemní dráhu - 0.55 $
Taxi- staví na znamení na kterémkoliv místě. Počáteční sazba je : 1,12 $ a potom se platí podle jízdy za km.
Denní pronájem automobilu: 75-145 $
Litr benzínu: 0,78-1,04 $
Snídaně v restauraci: 3,50-6 $
Oběd v restauraci: 8-15 $
Šálek kávy v exklusivní čtvrti "Recoleta": 2-3.5 $
Láhev vína z Mendozy - v obchodě: 3-20 $
Vstupenka do muzea: 1-10 $
Vstupenka do divadla "Teatro Colón" :10-140 $
Vstupenka na fotbalový zápas "Boca"- "River": 10-100 $
Arg. Noviny: 1.20-2.50 $

Doprava a spoje

Letecké spoje
Vezmeme-li v úvahu obrovské vzdálenosti v této zemi obvyklé, jistě pochopíme, že letadlo je nejvhodnějším cestovním prostředkem na velké vzdálenosti-později se může kombinovat s pozemní dopravou. Doporučujeme obstarat si před cestou "Airpass Visite Argentina", který platí pro společnosti Aerolineas Argentinas a Austral Lineas Aereas, se kterým můžete cestovat levněji po celé Argentině, nebo "Mercosur Airpass", se kterým můžete cestovat po Argentině, Brazílii, Paraguayi a Uruguayi, Vnitrostátní lety obstarávají společnosti - Aerolíneas Argentinas. Austral, Dinar. Lade, Laer, Lapa, SW.Ve vnitrozemí operují letecké společnosti "Kaikén" a "TAN". Mezinárodní linky přilétají na mezinárodní letiště "ministro Pistarini" (Ezeiza), které je vzdáleno 47 km od Buenos Aires a je spojeno s hlavním městem dálnicí. Je nutno zaplatit letištní poplatky při odletu.
Mezi letištěm a hlavním městem obstarávají pravidelnou dopravu každou půhodinu autobusy a mikrobusy soukromé společnosti "Manuel Tienda León". Cesta trvá asi 40 min. Tato služba funguje od 04.00hod do 21.00hod. Jinak je možné jet také taxíkem - přibližně mezi 40-80$.
Vnitrostátní lety a lety do Uruguaye odlétají a přilétají na metropolitní letiště "Aeroparque Jorge Newberry"", které leží přímo v hlavním městě, blízko nábřeží řeky La Plata. Je nutno zaplatit letištní poplatky.

Autobusy
Autobusové nádraží hlavního města je na třídě Avenida Ramos Mejfa 1680, blízko železničního nádraží "Retiro" (tel. 4310-0700). Dálkové autobusy mají klimatizační zařízení, WC a nápojový bar.

Vlaky
V Argentině je několik železničních společností a přímo v hlavním městě jsou čtyři velká železniční nádraží, která nejsou mezi sebou propojena po kolejích
• Estación Constitución - spol. "Ferrobaires" tel. 4304-0028/38
• Estación Retiro- spol. "Ferrocarril Mitre- TBA" tel. 4313-8060
• Estación Once-spol. "Ferroexpreso Pampeano", tel. 4331-2702
• Estación Federico Lacroze - spol. "Ferrocarril General Urguiza", tel. 4553-0044

Pronájem Automobilů
V Argentině operují všechny mezinárodní společnosti.
V Buenos Aires mají své kanceláře tyto společnosti:
• Al Rent a Car International-, Maarcelo T de Alvear, tel 4311-1000
• Avis- Cerrito 1527, tel. 4326-5542
• Budget Rent a Car - Avenida Santa F= 869, tel 4311-9870
• Dollar rent a Car-Marcelo T. de Alvear 523, tel. 4315-8800
• Hertz- Ricardo Rojas 451, tel. 4312-1317
• Localiza Rent a Car - Suipacha 531, 5 posch. Tel 4328-3736
• Thrifty Car Rental-Avenida Leandro N. Alem 699, tel 4961-0332

Volání


Veřejné telefony fungují na karty, které jsou k dostání v prodejnách novin a jiného zboží a v kancelářích telefonických společností, nebo na mince, které se normálně používají. Existují také veřejné telefonní hovorny, které bývají otevřeny 24 hodin a kde se platí za hovory v hotovosti.

V měsíci lednu 1999 byly provedeny určité změny v telefonních číslech.
Voláte-li nyní z ciziny, je nutno aplikovat předvolbu 00-541 a potom:
Číslo 1 voláte-li Buenos Aires a okolí
Číslo 2 voláte-li provincie ležící ve středu a na jihu země
Číslo 3 voláte-li provincie ležící na sever
Potom se volá č. 4 před všemi telefonními čísly. Pak teprve přijde číslo města a nakonec číslo účastníka.

Např. voláte-li:
Účastníka v Buenos Aires- 00-541-1-4………
Účastníka v městě La Plata, Provincie Buenos Aires-střed- 00-541-2-21-4
Účastníka v městě Cordoba, provincie Cordoba - sever- 00-541-3-51-4

Jste-li v Argentině a voláte-li do vnitrozemí:
Musíte vytočit nejprve 0, pak číslo příslušné oblasti 1,2,3, kód města, jednotné číslo 4 před kterýmkoliv číslem a pak číslo účastníka (La Plata- 0221-4, Cordoba 0351-4 atd.

Jste-li v Argentině a voláte-li do zahraničí:
Voláte nejprve 00 a pak předvolbu země, města a telefon účastníka

Upozorňujeme na snížený tarif za tel. Hovory mezi 22- 8 hod ráno.

MZV ČR a velvyslanectví České republiky v Buenos Aires v současné době doporučuje všem českým občanům, kteří se chystají v nejbližší době navštívit Argetninu, zvážení realizace cesty. Situace v zemi je kvůli současné ekonomické a politické krizi stále napjatá. Dochází k pouličním nepokojům a téměř každodenním protestům. Vývoj celé situace je v současné době velice těžko odhadnutelný. Z ekonomického hlediska došlo k zemi v delvaci a nyní jsou problémy s výběrem hotovosti z automatů, placením kreditiními a debetními kartami a se směnou peněz. Vážna je situace rovněž ve zdravotnictví, v zemi nejsou k dostání některé léky, nedostatečná může být i péče ve zdravotnických zařízeních. Pro další informace konzultujte pravdidelně tuto stránku nebo se kontaktujte přímo s konzulárním úsekem našeho zastupitelského úřadu.
Krize Argentinského hospodářství a ekonomiky
Krizí zmítaná jihoamerická ekonomika se nebezpečně blíží kolapsu

Kdysi jedna z nejsilnějších jihoamerických ekonomik, dnes země zmítající se na pokraji úplného hospodářského zhroucení. Tak by se dala charakterizovat současná Argentina. Země, v níž se za posledních pár měsíců vystřídalo pět vlád, stále čeká na tolik potřebnou pomoc ze zahraničí. Jednou z prvních vlaštovek jsou peníze z Meziamerické rozvojové banky (IADB), která je největším poskytovatelem úvěrů na rozvoj v latinské Americe a Karibiku. Do Argentiny od ní ve čtvrtek dorazila půjčka 694 milionů dolarů. Peníze budou použity na sociální výdaje, jako podpora pro nejchudší rodiny, a na rozvoj infrastruktury. To však je stále jen zlomek toho, co Argentina potřebuje. Nejdůležitější bude půjčka, kterou stále ještě zvažuje Mezinárodní měnový fond. Vláda v Buenos Aires přitom doufá, že tato pomoc by mohla dosáhnout až 25 miliard dolarů. Jenže MMF podmiňuje udělení půjčky přijetím radikálních ekonomických reforem. A to bude pro vládu velký problém, protože k moci se dostala i s pomocí populistických hesel. Argentinci by přitom již nesnesli další propouštění a snížení sociálních výdajů ve prospěch zahájení splácení zahraničních dluhů. Ty dosahují astronomické výše 140 miliard dolarů a Argentina nemá na jejich splácení. Již nyní je v tomto státě bez zaměstnání jeden ze čtyř práceschopných lidí. Polovina populace žije pod hranicí chudoby. Zmatené ekonomické reformy, které zaváděly předchozí vlády a dělá je i ta současná, chaos ještě zvyšují. Jako příklad může posloužit uvolnění kurzu pesa, které bylo vázáno na americký dolar v poměru jedna ku jedné. Tento kurz však vůbec neodpovídal síle argentinské ekonomiky a ztěžoval, respektive prodražoval vývoz argentinského zboží. Vláda proto peso v prosinci loňského roku uvolnila. Jeho kurz ihned začal klesat. Dnes se již platí více než tři pesa za dolar, což znamená, že argentinská měna ztratila 67 procent své hodnoty. Pro střední vrstvu to znamenalo ztrátu podstatné části úspor. Nyní hrozí, že se znovu roztočí spirála hyperinflace. Podobně jako tomu bylo na konci 80. let, kdy ceny některých výrobků pěttisíckrát zdražily. Nyní začínají sílit hlasy, že Argentina by se měla vrátit zpět k pevnému kurzu. Vláda to zatím odmítá, ale nikdo neví, jak dlouho jí tento postoj vydrží. Pokud bude totiž pokles pesa pokračovat, mohly by znovu vypuknout pouliční nepokoje, tak jako loni v prosinci. Při rabování obchodů tenkrát zahynulo 27 lidí. Mezinárodní měnový fond si samozřejmě uvědomuje, jak moc budoucnost Argentiny závisí na tom, kdy půjčku pro zmítající se zemi připraví. "Čím rychleji, tím lépe. Ale je důležité, aby peníze byly správně využity," uvedl mluvčí MMF Thomas Dawson. Podle něj proto již příští týden znovu přijede do Argentiny jednat mise odborníků. Ale peníze s velkou pravděpodobností nepřijdou do země před jarním zasedáním MMF, které má proběhnout 20. a 21. dubna.

OBCHOD S POŘADÍM VE FRONTĚ. Nezaměstnaní Argentinci Roberto Boyero (vlevo) a Roberto Andino drží v rukách cedule s pořadovým číslem. Nabízejí tak ke koupi své místo ve frontě na nákup amerických dolarů v Buenos Aires.
Argentina vyhlásila kvůli rabování stav obležení

Argentinská vláda vyhlásila stav obležení, který jí poskytuje mimořádné pravomoci. Chce tak zastavit nebývalou vlnu rabování, jíž v uplynulých dnech vyvrcholilo sociální napětí v zemi, které zavinila hroutící se ekonomika. Stav obležení byl vyhlášen poté, co rozvášněný dav v metropoli Buenos Aires i v provinciích zdemoloval a vyraboval desítky supermarketů. Výtržnosti a nepokoje vyvolané úspornými opatřeními a chudobou propukly v Argentině o víkendu a od té doby lavinovitě sílí. Politická opozice vznesla požadavek na mimořádné zasedání Kongresu jako pokus o odvolání naléhavých, ale velmi nepopulárních hospodářských opatření. Jejich cílem je zastavit čtyřletou hospodářskou recesi, vyhnout se bankrotu argentinských bank a devalvaci národní měny. Patří mezi ně například třináctiprocentní snížení mezd státních zaměstnanců, krácení důchodů i zvyšování daní.

Argentina uvalila daně na export

Argentinská vláda se rozhodla pro nestandardní cestu pro získání peněz do prázdné státní pokladny: na veškeré vývozy uvalí až desetiprocentní daň. Ministr hospodářství Jorge Remes Lenicov to oznámil včera, v předvečer příjezdu delegace Mezinárodního měnového fondu, od něhož si země slibuje uvolnění zastavených půjček. Zemi trápí krize bankovního systému a zejména veřejný dluh, dosahující 140 miliard dolarů. Mezinárodní měnový fond proto po vládě žádá balíček opatření k řešení rozpočtové situace. Zdanění vývozů podle ekonomů příliš uspokojivé není a vyhlídky dohody se zástupci Mezinárodního měnového fondu o nové půjčce nijak nezlepší. "Příliš málo a příliš pozdě," hodnotí iniciativu vlády šéf výzkumu ve společnosti Ashmore Investment Management Jerome Booth. "MMF jasně Argentině vzkázal, že musí trvale zlepšit rozpočtové problémy. Tohle je velmi krátkodobý přístup a fundamentálně špatný," říká Booth. Věřitelé chtějí vidět snížení výdajů, a ne růst daní. Zdanění vývozů by mělo přinést do státního rozpočtu 1,4 miliardy dolarů, které chce vláda použít na sociální programy, zejména na vytvoření nových pracovních míst. Ministr hospodářství přitom slíbil, že opatření jdoucí proti filozofii volného trhu bude pouze dočasné. "Samozřejmě, když učiníte takové opatření, neděláte to s uspokojením. Děláme to tváří v tvář v krizi, kterou země zažívá," uvedl Remes. Vývozcům by však tento krok neměl podle něj příliš ublížit, protože mohou těžit z devalvace měny. Argentinské peso se dnes obchoduje vůči dolaru v poměru 2:1, zatímco ještě před dvěma měsíci bylo jedno peso za dolar. Argentina se již čtvrtý rok potýká s vleklou hospodářskou recesí a koncem loňského roku byla nucena vyhlásit státní bankrot. Následovala devalvace pesa, která znehodnotila úspory lidí, a vláda proto zmrazila vklady v bankách. Každodenní demonstrace Argentinců požadujících své úspory se teď rozhodl ministr ztišit slibem alespoň částečného uvolnění zadržovaných peněz. Vláda vkladatelům nabídla za nedostupné peníze v odpovídající hodnotě dluhopisy, a to jak v domácí měně, tak dolarové. To však neznamená, že by se lidé dostali ke svým úsporám ihned v plné výši. Dluhopisy budou totiž splatné za pět až deset let. "Pokud vsadíte na to, že vše půjde dobře, můžete získat své peníze zpátky během několika let. Pokud sázíte na to, že tento plán zkrachuje, přinejmenším můžete prodat dluhopisy okamžitě za nějakou cenu," říká analytik Rafael Ber z Argentine Research. Problém je, že cena dluhopisů zřejmě na trhu propadne, takže k celým úsporám se nebude možné ihned dostat.

BANKÉŘI JSOU PIRÁTI. Toto sdělení se snaží svým převlekem vykřičet do světa demonstrant, který s mnoha dalšími přišel v pondělí do bankovní čtvrti v argentinském Buenos Aires, aby protestoval proti znehodnocení úspor. To nastalo, když banky převedly dolarové vklady lidí na méně hodnotná pesa.
Argentina má plán na cestu z krize

Argentinská vláda už má plán, s jehož pomocí chce zemi vyvést ze čtyři roky trvající recese, která vyvrcholila na sklonku loňského roku největším státním bankrotem ve světových dějinách. Doufá, že plán jí umožní získat tolik potřebné peníze od mezinárodních finančních institucí. Argentina totiž hlavně od Mezinárodního měnového fondu naprosto nutně potřebuje nové půjčky na splácení státního dluhu. Dělá si naděje, že by po schválení plánu mohla od MMF získat až 20 miliard dolarů. Za krizový balíček, zveřejněný v neděli, zemi včera pochválil i prezident Světové banky James Wolfensohn. "Myslím, že dělají přesně tu správnou věc. Rozpoznávají problémy a snaží se dostat ekonomiku zpět do pohybu," řekl prezident na Světovém ekonomickém fóru v New Yorku. Balíček obsahuje několik klíčových opatření. K těm nejzásadnějším patří návrh úsporného státního rozpočtu, který je oproti loňsku zhruba třetinový. Právě zkrocení schodku veřejných financí je klíčové pro získání dalších půjček MMF. Očekávaným, ale kontroverzním krokem je také úplné uvolnění kurzu argentinského pesa vůči americkému dolaru. Obě měny byly od 90. let pevně svázány v poměru jedna ku jedné, aby byla zastavena hyperinflace. Opatření zabralo, ale jak se ukázalo, mělo negativní dopad na export: prodražovalo vyvážené zboží. Na dolar vázané peso tak bylo jedním z faktorů, které krizi ještě prohloubily. Argentinská vláda již peso částečně devalvovala a nyní je jeho kurz zhruba 2:1. Plán však počítá s tím, že všechny půjčky v dolarech budou převedeny na pesa ve "starém" poměru jedna ku jedné. To bude znamenat velké ztráty zejména pro argentinské banky, vlastněné převážně zahraničním kapitálem. Všechny vklady v americké měně v bankách budou zase převedeny v kurzu dolar za 1,4 pesa. Podle odborníků to znamená, že plán rozdělí tíhu dopadu opatření mezi banky a drobné vkladatele. Argentinská vláda chce zároveň z ekonomiky stáhnout americkou měnu. Proto vydala nařízení, že banky nesmějí prodávat dolary veřejnosti, a přikázaly jim je ukládat do centrální banky. Zároveň ve snaze vyhnout se vlně žalob rozlícených střadatelů zakázala na půl roku soudům přijímat žaloby proti vládním nařízením zmrazujícím bankovní vklady. Plán, počítající i s částečným změkčením nedávno zavedených pravidel omezujících přístup lidí na jejich účty, oznámilo vedení státu v neděli záměrně. Včera ani dnes totiž banky nepracovaly, a vláda tak chtěla získat čas, aby se mohla připravit na opakování podobného útoku na banky, jaký se odehrál na začátku ledna. Tehdy investoři během jednoho dne stáhli ze svých bankovních kont přes dvě miliardy dolarů během jednoho dne.

ZACHRÁNÍME TĚ, ARGENTINO! Slibuje ministr hospodářství Jorge Remes Lenicov, jeden z autorů nového plánu, který má zemi vyvést z ekonomického kolapsu.

Zajímavosti

Vše nasvědčuje tomu, že Argentina našla novou Evitu. Pětapadesátiletá manželka nového prezidenta Eduarda Duhaldeho Hilda sice odmítá srovnávání s touto argentinskou modlou, ale její aktivity a vystupování svědčí o tom, že společně s manželem oprášili model vlády prezidentského páru, který před více než padesáti lety vytvořili Juan a Eva Perónovi. Postavení a důležitost první dámy podtrhl sám prezident, když v den své inaugurace ji osobně nasadil svoji prezidentskou šerpu. Od té doby je Hilda přezdívaná Chiche - podobně jako svého času Evita - všude: po boku manžela se účastní jednání kabinetu, organizuje nové vládní programy pro nezaměstnané, bojuje s chudobou. Mnozí pamětníci by v Hildě rádi Evitu našli. Prodavačka Marta Scolariová míní: "Rodiče říkají, že za Peróna se měli chudí lépe než nyní. Argentina postrádá vůdce, který by hájil zájmy lidu tak, jako to dělala Evita. A jestli to bude dělat paní Duhaldeová, tak proč bych protestovala?"

Hodnocení referátu Argentina

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. květen 2008
  6 799×
  3815 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Argentina