Asie

Asie je největší světadíl světa. Zabírá 44,4mil km2 Rozkládá se na severní polokouli (od rovníku za polární kruh)
Je spojená s Evropou
Krajní body: sev.: Čeljuskynův mys – 77° 43´s.š.
jih : Mys Buru – 1°16´ s.š.
vých: Děžnevův mys – 169°40´z.d.
záp: Mys Baba – 26°10´v.d.

Horizontální členění:
Velká členitost pobřeží – vyjmenovat ostrovy, poloostr., zálivy

Vertikální členění:
Různorodý kontinent . nížiny pouště, hory
Nížiny: Západosibiřská nížina
Severosibiřská nížina
Velká čínská nížina
Indoganžská nížina
Mezopotámská nížina

Hory: Himaláje – Mont Everest
Altaj
Hindukuš
Kavkaz
Ural
Tibetská plošina

Nejnižší bod: Mrtvé moře - -400m

Přírodní podmínky:
- kontinentální podnebí
- jih – tropy
- sever – studený arktický vzduch
- 40% území je v bezodtoké oblasti ( v těchto oblastech jsou slaná jezera)

Vodstvo:
- Odvodňováno do 3 oceánů: Severní ledový, Tichý, Indický
- střed: bezodtoková oblast
- Do Sev. led. oceánů se vlévají řeky: Ob, Jenisej, Lena
- Do Ticheho oceánu: Jang c Jang´= Chang-jiang, Mekong, Amur
- Do Indického oceánu: Indus, Ganga, Eufrat, Tigris
- Největší jezero: Kaspické moře
- Je zde nejhlubší jezero světa: Bajkal

Podnebí:
- Najdeme zde všechny podnebné pásy (tropický, subtropický, mírný, studený)
- Podnebí je kontinentální; všechny typy podnebí
- Vegetační pásy: tundra, tajga, lesostepi, stepi, polopouště, pouště
- Ojmjakon - -78°C (nejchladnější místo)

Obyvatelstvo:
- Asie je nejlidnatější světadíl => žije zde přes 60% lidstva
- velká porodnost - jihozápadní Asie –> islám,
- Japonsko, Taiwan, Singapur – nejnižší porodnost
- náboženství: islám, budhismus, hinduismus
- Čína – 1,1mld. obyvatel - nejlidnatější
- Indie . 990mil obyvatel - 2. nejlidnatější
- Národnosti: Indické, čínské
Kypr – rozdělený na dvě části – Turci, Řeci
jsou zde zastoupeny všechny rasy; převažuje mongoloidní

Hospodářství:
- V ekonomické struktuře jsou značné rozdíly; vyskytuje se zde málo vysoce vyspělých států
- nejvyspělejší stát je Japonsko (HDPNO: 30 000$)
- nejchudší: Nepál, Jemen, Jordánsko – HDPNO: 200$
- ekonomicky významné státy: Izrael, Asijští draci (Singapur, Hongkong, Thajwan, Jižní Korea), Čína, Indie
- státy Perského zálivu, které vyváží ropu: Kuvajt, Saudská Arábie, Jemen, Spojené arabské emiráty, Oman, Irák, Irán,
- V Japonsku – přes 40% veškeré průmyslové asijské produkce

Zemědělství:
- extenzivní: na velkých plochách se něco málo pěstuje ( malá sklizeň)
chov zvířat (vysoká úmrtnost)
Nepál, Bútán, Laos, Pákistán
- intenzivní: na malých plošinách se vypěstují velké hektarové výnosy, chov zvěře
Japonsko
rostlinná výroba: všechny státy
90% světové produkce rýže – Čína
olejnaté plodiny – Čína, Indie
kaučuk: jihovýchodní Asie – 90% světové produkce
bavlna: východní Čína, záp. Asie
čaj: Čína, Japonsko, Srí Lanka, Indie
tabák: Čína, Japonsko, Turecko

živočišná výroba: do živ. výroby zasahují náboženství– Indie – posvátný dobytek(kráva)
islámské státy- nejí vepře
Arábie – nejí prasata
největší chov prasat: Čína
skot: Indie
Buvol: jižním jihovýchodní Asie
drůbež: Čína
velbloud: pouštní oblasti – JZ Asie, Afghánistán, Pákistán
rybolov: součást živočišné výroby – Japonsko
V Japonsku – 40% asijské produkce

Průmysl:
- těžba ropy a zemního plynu – Perský záliv, Čína
- uhlí: SV Indie, SV Čína
- cín: JV Asie – Malajsie
- wolfram: JV a S Asie

INDIE:
- 2. nejlidnatější stát na světě – blíží se k 1miliardě
- mnohonárodnostní stát
- 25% obyvatel žije ve městech

hospodářství:
- zemědělsko – průmyslový stát
- na 1/5 plochy se pěstuje: rýže, pšenice, proso, luštěniny

průmysl:
- 50% závodů tvoří potravinářský a textilní průmysl
- spotřebitelský, strojírenský, metalurgický

ČÍNA:
- nejlidnatější stát světa – 55 národů – 95% Číňanů
- 3. na světe v rozloze
- HDPNO: 500$
- hlavní město – Peking
- státní zřízení: socialistická reublika

Přírodní podmínky:
- 2/3 území má víc než 1000 m n.m.
- 1/10 – nížiny – východ

Nerostné bohatství:
- značné, ne zcela prozkoumané
- 1/5 zásob světa černého uhlí
- severozápad a severovýchod – ložiska ropy a zem. plynu
- severovýchod – velká ložiska železné rudy-> metalurgie

Průmysl:
- převažuje těžký průmysl – metalurgie
- průmysl: chemický, potravinářský, textilní, spotřební,
- levná pracovní síla

Zemědělství:
- rostlinná výroba
- rýže – 36% světové produkce – 1. na světě
- pšenice – 17 % světové produkce – 1. na světě
- kukuřice – 2. na světě
- čaj - 2. na světě
- bavlna, juta, tabák
- chov prasat a drůbeže

JAPONSKO:
- Japonsko se nachází na 4 ostrovech – Honšu, Kjušu, Šikoku, Hokaido
- ročně asi 7000 seismických otřesů – nachází se na rozhraní 2 litosférických desek
- Hlavní město – Tokio
- 125 mil. obyvatel; v urbanizovaných městech žije až 5000 obyvatel/ 1 km2
- HDPNO: 32 000$
- hlavou státu je císař, ale ve státě rozhoduje parlament
- 16% se podílí na celosvětovém hosp. produktu
- 1. na světě ve výrobě aut

Podnebí:
- podnebí je ovlivňováno mořskými proudy – z jihu teplý proud – Kurašio
ze severu – studený – Ojašio

Hodnocení referátu Asie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. říjen 2007
  10 389×
  680 slov

Komentáře k referátu Asie

aneta
fajnovej referát