Belgie

Přímořský stát v západní Evropě. Po keltském a germánském osídlení (kmen Belgů dal zemi jméno) součástí Římské říše, v raném středověku součástí Franské říše. V 11. a 12. století vznikla na belgickém území řada hrabství, která se dostala do počátku 15. století pod vládu Burgundského vévodství. Od roku 1516 (s přestávkami) součást Španělského Nizozemí, po válkách o španělské dědictví od roku 1714 v držení rakouských Habsburků jako Rakouské Nizozemí. Roku 1794 území připojeno k Francii , od roku 1815 z rozhodnutí velmocí na Vídeňském kongresu bylo součástí Království spojeného Nizozemí. Roku 1830 byla vyhlášena nezávislost Belgie, která byla velmocemi uznána o rok později spolu s garancemi neutrality. Roku 1839 připojila Belgie větší část území Lucemburska (s valonsky mluvícím obyvatelstvem). Za 1. i 2. světové války bylo belgické území okupováno Německem . Belgie byla v roce 1957 jedním ze šesti zakládajících států ES. Národnostní napětí mezi Vlámy a Valony vedlo roku 1980 k poskytnutí autonomie Vlámsku a Valonsku, a tak k faktické federalizaci země. Ta byla potvrzena změnou ústavy v roce 1993 a nepřímo výsledkem voleb do obecních rad v roce 1994.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Oficiální název (český): Království Belgie
Oficiální název (originální): Royaume de Belgique, Koninkrijk België
Státní zřízení: parlamentní monarchie
Členství v mezinár. organizacích: OSN, EU, NATO, OECD
Hlavní město (počet obyvatel): Bruxelles (Brussel) [Brusel] (950 tis.)
Rozloha (pořadí ve světě): 30 519 km2 (136.)
Počet obyvatel (pořadí): 10 063 000 (74.)
Úřední, resp. užívané jazyky: francouzština, vlámština (úř. j.), němčina
Kontinent: Evropa
Měna: belgický frank

Hodnocení referátu Belgie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. leden 2008
  2 993×
  238 slov

Komentáře k referátu Belgie