Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Oficiální název (česky): Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Oficiální název (anglicky): United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland

Hlavní město: Londýn

Rozloha: 244 100 km2

Pořadí ve světě: 76.

Geografické členění: od severu k jihu-vysočiny ve Skotsku Penninské pohoří, na jihu vrstevnaté terasy s Londýnskou pánví, na jihozápadě hornatina Cornwaldu, Severní Irsko-hornatina a pahorkatina

Podnebí: oceánické, příznivě ovlivněno Golfským proudem

Hlavní řeky: Temže, Severn, Wye, Ouse, Trent, Bann

Nejvyšší bod: Ben Novis 1343 m

Nejnižší bod: The Fens -4,6 m

Vláda

Forma vlády: parlamentní monarchie

Hlava státu: královna - v současné době Alžběta II.

V čele vlády: ministerský předseda

Správní členění: Anglie-49 hrabství, 6 metropolních distriktů
Wales-8 hrabství
Severní Irsko-26 distriktů
Skotsko- 12 oblastí

Legislativa: dvoukomorový parlament s 1260 členy v Horní a 650 poslanců v Dolní sněmovně

Soudnictví: 3 oddělené systémy, nejvyšší instancí je Horní sněmovna

Armáda: dobrovolná branná povinnost, síla: pozemní vojsko 147 600 mužů, námořnictvo 58 900 mužů, letectvo: 86 500 mužů

Členství mezinárodních organizací: OSN, EU, NATO, OECD, G-7, Commonwealth

Lidé

Počet obyvatel: 57 959 (1993)

Pořadí ve světě: 20.

Jazyk: angličtina, zbytky keltských jazyků ve Skotsku a Walesu (velština, gaelština, kornwallština)

Náboženství: 57% anglikáni
15% protestanti
13% katolíci
1% muslimové

Hospodářství

Měna: britská libra

Roční přírůstek : 2,8%

Dovoz: káva, čaj, elektrické přístroje, ovoce, zelenina, metalurgické výrobky

Vývoz: letecká výbava, chemikálie, ropa, stroje, motory

Obchodní partneři: členové země Commpnwealthu, USA, SRN

Historie

Britové jsou směsicí národů, jejichž dávní předci po sobě nechali prehistorická svědectví. Kolem roku 600 př. Kr. se v Británii usadili bojovní Keltové ze střední Evropy. Potom zde do 11. století panovali postupně Římané, Vikingové a Normani. Roku 1215 vstoupila v platnost Magna Charta, nejdůležitější anglický zákon, Celé 14. a 15. století charakterizovaly mory a války s Francií ve vlastní zemi (tzv. Války růží)

Anglickou reformaci vyvolaly na počátku 16. století náboženské spory krále Jindřicha VIII s papežem. Po sjednocení s Walesem (1536-1603) se reformace rozšířila po celé zemi. Následující ‘’zlatý věk’’ královny Alžběty I. (1533-1603) byl obdobím blahobytu a politické expanze. Královna, která financovala ozbrojené obchodní lodi plavící se po světových mořích, položila základy britského námořnictva.

Zákonem o unii z roku 1707 se Anglie a Skotsko spojili pod praporem Spojeného království Velké Británie. Brzy na to se Spojené království podílelo na sedmileté válce (1756-1763) a zvítězilo ve sporu o kolonie nad Francii. Získáním Kanady a Indie začalo budování světové říše.

Na konci 18. století začalo ve Velké Británii období průmyslové revoluce. Technologické objevy vedly ke vzniku továren, k zániku starých řemeslnických dílen a k přechodu ze zemědělského na průmyslové hospodářství. Na počátku 20. století bylo Spojené království nejbohatším státem ne světě. Ovládalo tehdy asi čtvrtinu tehdejšího světa. Po první světové válce se však tato říše začala na okrajích drolit. Na konci druhé světové války, roku 1945, byla na pokraji zhroucení....

Velká Británie dnes

Na konci padesátých let 20. století získaly téměř všechny britské kolonie nezávislost. Mnoho občanů těchto států si našlo nový domov právě ve Velké Británii.

Od konce 60. let vede napětí mezi protestanskou většinou a katolickou mnšinou k bojům, které stály už mnoho lidských životů.

Britové se do dnes nevyrovnali se smrtí princezny Diany. Horlivě očekávají nástup jejího syna prince Williama na trůn, doufají, že se jeho otec princ Charles na trůn nedostane.

Nejmilejším členem královské rodiny je vedle prince Wlilliama královna Alžběta I. (Queen Mum).

Londýn

Je hlavním městem a taky největším městem sěta. Leží na jihovýchodním pobřeží na řece Temži. Je významným obchodním a průmyslovým střediskem státu, křižovatkou železnic, silniční, letecké i námořnické dopravydomácího i mezinárodního významu. Podál Temže se rozprostírá nejstarší část města s hradem Towerem a obchodním centrem zvaném Lake City. Je zde mnoho kulturních a historických staveb, muzeí, obrazáren a jiných pozoruhodností. V poslední době Londýnem splynula celá řada sídel, npř. Greenwich s proslulou hvězdárnou a nultým poledníkem, Croydon s nejstarším letištěm atd.
Blízko Londýna je královská rezidence Windsor. Ve střední Anglii, v nejprůmyslovější části státu, je řada velkých průmyslových měst: Birmingham s významným kovodělným průmyslem, Liverpool největší zaocánský přístav pro styk s Amerikou a Afrikou a rodiště známých The Beatels, Manchester středisko textílního průmyslu, hlavně bavlnářského, Sheffield s ocelářským průmyslem, Leeds středisko vlnařského průmyslu, přístav Bristol aj.
Kromě velkých průmyslových a obchodních středisek je v Anglii řada menších měst, která v historii a kuluře Velké Británie sehrála důležitou roli: npř. stará universitní města Cambridge a Oxford, arcibiskupské sídlení města Cantebury a Salisbury..aj

Hodnocení referátu Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. srpen 2008
  10 719×
  731 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Spojené království Velké Británie a Severního Irska

nikdo
nudaaa
Mája
Taky dělam referát a moc díky je to super :D
Terka
Dělám referát o velké Británii a tady jeto pěkně vysvětlené a napsané. Ode mě velká jednička
druta
je to dobre potrebovala jsem o tom vedet a tady je to dobre napsane!
tynka
byl velice skvělí užásny a dokonlí řekl mi vše k velké británii