Velká Británie

Na Britských ostrovech ležících na severozápadním okraji Evropy se nachází Velká Británie a Irsko. Velká Británie neboli spojené království se skládá z Anglie, Skotska Walesu a Severního Irska. Zbytek Irska zabírá nezávislá Irská republika. Protestantská Británie v minulosti ovládala celý irský ostrov. To působilo mezi Iry takový odpor, že v roce 1921 se většina ostrova odtrhla. Irsko má převážně venkovský charakter, Velká Británie je vysoce urbanizovaná. Přesto mají obě země silný pocit vlastní identity, který se odvíjí od faktu, že je od zbytku Evropy odděluje moře.

Rozloha Velké Británie je 244 893 km² a pokládá se za osmý největší ostrov světa. Na takovouto rozlohu je počet obyvatel poměrně vysoký a to 58 478 000. Z toho 89% žije ve městech a zbytek na venkově. Průměrný věk obyvatel je 76 let

(pro srovnání v ČR je to 73 a v Indii pouhých 63). Na tento počet obyvatel připadá 611 osob na jednoho lékaře. Mnoho obyvatel Anglie pochází z příslušníků kmene Anglů, Sasů a Normanů, kteří se sem nastěhovali ve středověku. Mnoho Skotů, Irů a Velšanů jsou potomci Keltů, kteří žili v Británii před ranným středověkem. Ale během staletí sem přišlo mnoho lidí a vytvořili skutečnou směs kultur a národností. Ve 20. století přišli další osadníci z Evropy, Asie a karibských ostrovů.

Většina lidí mluví anglicky. V Irsku, Skotsku a Walesu mluví mnoho lidí irsky, skotským nářečím a velštinou. Navzdory své nevelké rozloze měla Velká Británie obrovský vliv na vývoj světa. Vytvořila největší říši v dějinách, která se nacházela všude tam, kde se dnes používá angličtina.

Britská měna je libra a penny. Jedna Libra má sto penny a v přepočtu je to asi 55,-Kč. V Londýně mění každý den majitele více peněz než v jakémkoliv jiném městě světa. Na pouhé čtvereční míli (2,4km²) londýnské City je více než 500 bank hrajících vedoucí roli ve finančním světě. Tato pozice zčásti odráží význam někdejšího britského impéria, dnes je však pouze připisována výhodné poloze londýnské City mezi Tokiem a New Yorkem jako dalšími centry světového finančnictví. Nelze opomenout ani odbornou úroveň zdejšího bankovnictví budovanou spoustu let.

Velká Británie je monarchie, ale zemi řídí vláda tvořená stranou, která má většinu ve sněmovně poslanců. Předseda této strany je i premiérem. Britové mají dědičný trůn. Nyní vládne královna Alžběta II, která má dva syny, ale o dědici trůnu ještě není rozhodnuto.

Hlavní město – Londýn. Londýn založili Římané v roce 43 po Kr. Dnes je se 7 mil. obyvatel jedním z největších měst Evropy. Spolu s Tokiem a New Yorkem je Londýn jedním ze tří největších finančních a obchodních center na světě. Je to také hlavní kulturní centrum s více divadly a galeriemi, než v jakémkoli jiném městě a milióny turistů přijíždí každý rok, aby si prohlédli historické budovy, jako je Tower Bridge , Big Ben , katedrálu sv. Pavla a Buckinghamský palác. V 19. století byl Londýn po dlouhou dobu největším městem na světě. Od té doby ho překonalo mnoho dalších měst.

Povrch Británie je značně proměnlivý. Na severu se nachází Grampiany s nejvyšší horou Ben Nevis, která měří 1 343 m. n. m. Dále se pohoří rozkládá jenom u pobřeží Irského moře a zbytek Británie je pokryt nížinami. Nejdelší a nejznámější řeka Británie je asi Temže, která protéká Londýnem. Největší jezero je Lought Neagh, které je velké 396 km². A nejhlubší je Loch Morar, se svou hloubkou 310 metrů.

Jelikož je Británie souostroví (tvoří ji více než 4000 ostrovů), je hodně členitá.

Největší ostrov je Irsko – Zelený ostrov. Irsko získalo svou přezdívku „Zelený“ nebo „Smaragdový“ ostrov podle bujné zeleně luk, kterým se v mírném vlhkém podnebí ostrova velice daří. Teploty jsou ve Velké Británii celkem příznivé. V lednu dosahují v Londýně kolem 4ºC a v červnu k pouhým 18ºC. Na severu není v teplotách moc velký rozdíl, zato v průměrných srážkách ano. Ročně zde spadne až o více jak polovinu více deště než v Londýně.

Zemědělství je intenzívní, mechanizované a dodává dvě třetiny potravin, které Británie potřebuje. Chov dobytka je důležitou součástí na západě Británie a v Irsku.

Původně zajišťoval nejvíce pracovních příležitostí v Británii těžký průmysl, situace se však změnila. Nyní se vyváží především výrobky spotřebního strojírenství, obráběcí stroje, automobily a zbraně. Hodně lidí pracuje ve finanční sféře a službách.

Tato odvětví pomáhají při transformaci ekonomiky dříve příliš závislé na dovozu surovin a potravin. V Británii se usadila také řada mocných národních společností působících v celém světě.

Nerostné bohatství Velké Británie není velké. Až na ropu v Severním moři a uhlí má Británie málo surovinových zdrojů a závisí silně na obchodu. Ve Walesu se do nedávna těžilo uhlí a prosperita mnoha jeho měst i vesnic závisela na hornictví.

Zdejší těžba se zastavila v roce 1994, protože dovážené uhlí je levnější. Šachty se sice zavírají po celé Británii, ale Wales byl postižen zvláště těžce a v řadě jeho hrabství je vysoká nezaměstnanost. Některým městům se nicméně podařilo přitáhnout jiná průmyslová odvětví. Půvaby hornaté krajiny lákají rostoucí počet turistů.

Velkou Británii ročně navštíví několik milionů turistů. Mezi nejnavštěvovanější místa patří zámek Windsor, který se nachází necelých 20km od Londýna. Samozřejmě, že i sám Londýn je významný turistikou. Kromě již zmíněné věže Big Ben a mostu Tower Bridge se zde nachází také řada muzeí. Nejznámější z nich je muzeum voskových figurín Madame Tussaudové. Jenom do tohoto muzea se ročně podívá přes 2,5 mil. lidí.

Nejvyšší budova v Británii je také v Londýně ve čtvrti City. Má 52 pater a 183 m. Velkou navštěvovanost mají také velké kameny Stonehenge, které jsou dodnes nevysvětlitelné. Někdo tvrdí, že jsou to prahistorické hrobky, jiní si myslí, že je to jakési místo, kde se dříve lidi modlili. Nikdo si ale nedokáže vysvětlit, jak byly kameny naskládány na sebe. Byl by to problém i dnes, natož před několika tisíci lety.

Britové mají rádi červenou. Tradiční dvoupatrové autobusy jsou červené.

Telefoní budky a schránky jsou červené. Stráž u Buckinghanského paláce je oblečená v červeném. Královnina oblíbená barva je červená. Dokonce i většina domů v Anglii je postavena z červených briket, které se neomítají. Britská vlajka (mimochodem taky s červenou) je kombinací staré anglické, irské a skotské vlajky.

Sport je srdeční záležitost mnoha Britů. Kopaná a ragby se obyčejně hrávají v zimě a kriket a golf v létě. Všechny tyto sporty se z Británie rozšířili do celého světa.

Pravidla fotbalu, nejoblíbenější sport na světě, vznikla při sportování na anglických školách.

Velká Británie má velký počet automobilů. Není rodina, která by neměla alespoň jedno nebo dvě auta. Zvláštností je také jízda na levé straně. Britská auta se jednoduše poznají podle volantu na opačné straně, než mají všechna ostatní auta.

Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr) vznikli roku 1960 a stali se nejslavnější skupinou pop - music na světě. Sedmnáct jejich písní stanulo na prvních místech hudebních žebříčků. Autory hudby a textů byli především Lennon a McCartney. Skupina se ale rozpadla roku 1971 a v roce 1980 byl John Lennon zastřelen.

Hodnocení referátu Velká Británie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. červenec 2008
  13 203×
  1149 slov

Komentáře k referátu Velká Británie

Kačule
Právě dělám referát na Velkou Británii,tak chci jen podotknout,že Velká Británie A Spojené kráovství není totéž. Velká Brit. je ostrov, na kterém leží Skotsko, Wales a Anglie.....Sev. Irsko ne. Good luck!!!
Klára
Nj pomohlo to
marek
dobry