Velká Británie

Velká Británie (s oficiálním názvem United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) je jedním z nejvyspělejších států Evropy, 7. hospodářská velmoc světa. Hospodářství patří k předním státům G8, členem Evropské unie i NATO.

Velká Británie je parlamentní monarchie. Doslovný překlad jeho anglického názvu je Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Velká Británie je složena z několika států, z Anglie (Londýn), Walesu (Cardiff), Skotska (Edinburg) a Severního Irska s hlavním městem Belfast.

Povrch a podnebí Velké Británie

Velká Británie je ostrovní stát s nížinnými oblastmi na jihu a horskými pásmy na severu ostrova. Nejznámější jsou Kaledonské hory, Grampiany, Penninské hory a Kambrické pohoří. Ve Skotsku se nachází jezero Loch Ness (396 km2), přes které prochází Kaledonský průplav. Důležitou řekou je Temže (338 km), další řekou je Humber. Podnebí Velké Británie je ovlivněno Atlantikem, oceánské klima s chladnými léty, mírnými zimami a častým přísunem srážek. Velká Británie je také známa hustou mlhou.

Obyvatelstvo ve Velké Británii

Velká Británie je stát národnostně jednotný, ale velký počet imigrantů z rozvojových zemí. Hustota zalidnění je 239 obyvatel na km2.

Velký problém je v náboženském vyznání, Angličané jsou anglikánští křesťané (evangelíci), ale obyvatelé Severního Irska jsou římští katolíci. Severní Irsko se chce z tohoto důvodu osamostatnit, ale Angličané to nechtějí. Některé radikální organizace bojující za osamostatnění (IRA) používají radikálního způsobu, teroristického způsobu, při kterém zahynulo již několik set civilistů.

Největším městem je Londýn s populací 7 miliónů. Dalšími stotisícovými městy jsou Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford.

Hospodářství

Velká Británie čerpala v minulosti z koloniálních zdrojů. Z kolonií v Indii, Hong-Kongu, bývalé trestanecké kolonii Austrálie a z Kanady. Nyní tyto vztahy přerušeny, Hong-Kong vrácen Číně 1997. Vlastní surovinové zdroje černého uhlí vytěženy, suroviny musí dovážet a to železnou rudu ze Švédska, ropu a zemní plyn ze Severního moře, dále dováží kaučuk.

Průmyslovou oblastí byly a jsou města Birmingham, Sheffield, Manchester, Leeds. Na obřeží přístavy Glasgow, Newcastle, Liverpool a Cardiff.

Průmysl navazuje na suroviny, strojírenský, potravinářský, hutnictví železa a oceli v přístavech.

Velká Británie produkuje auta Rols Royce, s Francií letadla Concord a textilní stroje.

Energie je dodávána ve 20% z vodních elektráren a 80% z tepelných. Ve Skotsku vodní energie.

Zemědělství se zaměřuje především na chov dobytka, především krávy (nemoc "šílených krav"), ovcí, skotu, vepřů a drůbeže. Pěstuje se pšenice, ječmen, cukrová řepa, brambory a chmel především v jižní části Anglie (Cornwallský poloostrov) a ve Walesu. V minulosti hojný rybolov, nyní již upadá.

Londýn je centrem obchodu a financí. Po celém světě známá Londýnská burza je největší v Evropě.

Doprava a cestovní ruch

Doprava je vysoce rozvinutá, letecká, železniční i silniční. Největší na světě je potrubní doprava ze Severního moře (ropa a zemní plyn). V Londýně známé letiště Heathrow.

Turistický ruch především v Londýně a Edinburghu. Univerzitní města Oxford, Cambridge.

Velké Británii patří zámořská území, z těch nejznámějších Gibraltar, Falklandy, Kajmanské ostrovy, Bermudy, Monserrat a ostrov Svaté Heleny.

Zajímavostí je skotské megalitické pohřebiště Stonehenge.

Hodnocení referátu Velká Británie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. červenec 2008
  17 133×
  483 slov

Komentáře k referátu Velká Británie