Belgie - Belgické království

Belgické království - stát v západní Evropě u Severního moře
Rozloha: 30 518km2
Počet obyvatel: 10 milionů
Hustota zalidnění: 328 obyvatel/km2
Hlavní město: Brusel
Úřední jazyk: vlámština a francouzština, regionálně i němčina
Měnová jednotka: 1 belgický frank (BEF) = 100 centimů
Administrativní členění: federace 3 autonomních oblastí (Vlámsko, Valonsko a dvojjazyčný Brusel), členěná na 9 provincií
Povrch - nížinné pobřeží Severního moře, nížinný je i celý sever a severozápad, jihovýchod vyplňují Ardeny - lesnatá vrchovina a plošina s rašeliništi, nejvyšší je v něm. pohraničí - Hautes Gagnes, něm.Hohes Venn: Botrange 694m.
Hustá říční síť - Šelda a Maas, v nížinách hustá síť vodních kanálů.
Podnebí - v nížinách mírné, přímořské, v Ardenách je drsnější a chladnější v zimě i v létě.
Obyvatelstvo - na severu germánští Vlámové 54%, na jihu románští Valoni 36%, na východě německá menšina 0,7%, cizinci 9,1%
Náboženství římskokatolické 84%
Hospodářsky vyspělý stát s rozvinutým průmyslem a produkčním zemědělstvím, intenzívně zapojený do mezinárodního obchodu.
Průmysl - hlavně hutnický, strojírenský,chemický, textilní, potravinářský, těžký průmysl se omezuje, končí těžba uhlí, broušení diamantů a obchod s nimi; jaderná energetika
Zemědělství - převažuje živočišná výroba na menších farmách, pěstuje se obilí, cukrová řepa, brambory a zelenina.
Hustá a kvalitní dopravní síť, Antverpy jsou druhým největším přístavem Evropy.
Čilý cestovní ruch - Bruserl nabízí návštěvu Královského paláce, náměstí Grand-Place s cechovními domy, Manneken Pis, uličku Petite Rue des Bouchers, Atomium; dále Gent s kostelem sv. Mikuláše a pevností Gravensteen, v Bruggách spleť vodních kanálů a nejstarší belgická radnice, v Antverpách hlavně Rubensův dům, muzeum diamantů aj.
Belgie sousedí s Francií, Lucemburskem, Německem a Nizozemskem.
Od r. 1948 členem Beneluxu a stojí v čele evropského integračního procesu.
V čele státu je král (v současnosti Albert II.), jehož trůn je dědičný.
Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament; tvoří jej Sněmovna reprezentantů (212 členů, funkční období 4 roky) a Senát (182 členů, z toho je 106 voleno obyvateli, 50 voleno provinčními radami a 25 kooptováno již zvolenými senátory, funkční období 4 roky. V čele výkonné moci je král, uskutečňuje ji však vláda v čele s předsedou, jmenovaná králem a zodpovědná Poslanecké sněmovně.

Hodnocení referátu Belgie - Belgické království

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. červen 2008
  4 271×
  331 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Belgie - Belgické království

Patrik paprika
Pěkné lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol