Belgie - Belgické království

Belgické království - stát v západní Evropě u Severního moře
Rozloha: 30 518km2
Počet obyvatel: 10 milionů
Hustota zalidnění: 328 obyvatel/km2
Hlavní město: Brusel
Úřední jazyk: vlámština a francouzština, regionálně i němčina
Měnová jednotka: 1 belgický frank (BEF) = 100 centimů
Administrativní členění: federace 3 autonomních oblastí (Vlámsko, Valonsko a dvojjazyčný Brusel), členěná na 9 provincií
Povrch - nížinné pobřeží Severního moře, nížinný je i celý sever a severozápad, jihovýchod vyplňují Ardeny - lesnatá vrchovina a plošina s rašeliništi, nejvyšší je v něm. pohraničí - Hautes Gagnes, něm.Hohes Venn: Botrange 694m.
Hustá říční síť - Šelda a Maas, v nížinách hustá síť vodních kanálů.
Podnebí - v nížinách mírné, přímořské, v Ardenách je drsnější a chladnější v zimě i v létě.
Obyvatelstvo - na severu germánští Vlámové 54%, na jihu románští Valoni 36%, na východě německá menšina 0,7%, cizinci 9,1%
Náboženství římskokatolické 84%
Hospodářsky vyspělý stát s rozvinutým průmyslem a produkčním zemědělstvím, intenzívně zapojený do mezinárodního obchodu.
Průmysl - hlavně hutnický, strojírenský,chemický, textilní, potravinářský, těžký průmysl se omezuje, končí těžba uhlí, broušení diamantů a obchod s nimi; jaderná energetika
Zemědělství - převažuje živočišná výroba na menších farmách, pěstuje se obilí, cukrová řepa, brambory a zelenina.
Hustá a kvalitní dopravní síť, Antverpy jsou druhým největším přístavem Evropy.
Čilý cestovní ruch - Bruserl nabízí návštěvu Královského paláce, náměstí Grand-Place s cechovními domy, Manneken Pis, uličku Petite Rue des Bouchers, Atomium; dále Gent s kostelem sv. Mikuláše a pevností Gravensteen, v Bruggách spleť vodních kanálů a nejstarší belgická radnice, v Antverpách hlavně Rubensův dům, muzeum diamantů aj.
Belgie sousedí s Francií, Lucemburskem, Německem a Nizozemskem.
Od r. 1948 členem Beneluxu a stojí v čele evropského integračního procesu.
V čele státu je král (v současnosti Albert II.), jehož trůn je dědičný.
Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament; tvoří jej Sněmovna reprezentantů (212 členů, funkční období 4 roky) a Senát (182 členů, z toho je 106 voleno obyvateli, 50 voleno provinčními radami a 25 kooptováno již zvolenými senátory, funkční období 4 roky. V čele výkonné moci je král, uskutečňuje ji však vláda v čele s předsedou, jmenovaná králem a zodpovědná Poslanecké sněmovně.

Hodnocení referátu Belgie - Belgické království

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. červen 2008
  4 149×
  331 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Belgie - Belgické království