Budapešť

Budapešť, Budapest – hlavní město Maďarska, samosprávné a župní město na Dunaji; 525 km2, 1,900000 obyvatel.Toto číslo se asi jedna pětina z celkového počtu obyvatel Maďarska a bylo zjištěno při sčítání lidu v roce 1998. Nadmořská výška 139m,průměrná teplota v lednu 0 a v červenci 22, roční úhrn srážek 625mm. Buda a Pest leží na protějších březích Dunaje a kdysi bývaly oddělenými městy. Dnes je spojují dva mosty. Hlavní město Budapešť bylo po druhé světové válce přestavěno protože (Hitler ji prohlásil za národní pevnost a dva oddíly SS se ji pokusily ubránit před útokem Rudé armády v roce 1945) a stalo se významným turistickým centrem s bohatým kulturním životem. Budapešt je znám jako politické, hospodářské, kulturní středisko. Dopravní křižovatka. Můžeme zde najít říční přístav, letiště, metro. Přes 120 termálních pramenů, lázně (denně 60 mil. l vody teplé 28 – 76 °C). Divadlo, operu, knihovny, muzeum, univerzita (přeložena z Trnavy 1777). Dunajské nábřeží a městská čtvrť Budín jsou součástí světového kulturního dědictví. – V 1. – 4. stol. Na tomto místě římské město Aquincum na místě Óbudy; od roku 1361 Buda (Budín) centrem úřadů a hlavním městem Uher (hospodářsky významnější však byla Pešť). V roce 1526 Pešť a 1541 byla Buda dobyty Turky. Od roku 1867 hlavní město Zalitavska, od roku 1918 se stalo hlavním městem Maďarska. Budapešť je centrum cestovního ruchu prvního řádu jeden z důvodů je novogotický parlament (Országház), řetězový most, hradní palác, dekorativní Rybářská bašta, Matyášův chrám atd. Na Dunaji leží několik ostrovů (Markétin, Csepel).

Dunaj, německy Donau, maďarsky Duna, bulharsky Dunav, (rumunsky Dunărea) – druhá nejdelší řeka Evropy; 2 857 km, plocha povodí 817 000 km2, střední průtok u ústí 6 430 m3/s. Vzniká soutokem řek Breg a Brigach, stékajících z východních svahů Schwarzwaldu, protéká severním podhůřím Alp do Vídeňské pánve a dále do Malé uherské nížiny, kde se odděluje Malý Dunaj. Dunaj tvoří osu Velké uherské nížiny. Pod Bělehradem proráží horské pásmo – na levém břehu leží Jižní Karpaty a na pravém Stará Planina. Dolní tok Dunaje protéká Valašskou nížinou, kde se rozlévá do širokého koryta (až 10 – 20 km). Dunaj ústí velkou močálovitou deltou (bývalý záliv vyplněný sedimenty, 4 300 km2) do Černého moře. Hlavní ramena delty: Kilijské, Sulinské a Svatojiřské. Na horním toku ztrácí Dunaj podzemní bifurkací část své vody ve prospěch povodí Rýna. Dunaj má během roku proměnlivý průtok. Na dolním to-ku nejvyšší v květnu až červnu, na horním toku v červenci až srpnu příčinou tohoto jevu jsou alpské přítoky s ledovcovým režimem. Hlavní přítoky zleva: Morava, Váh, Tisa, Siret a Prut, zprava: Isar, Inn, Enns, Rába, Dráva, Sáva. Dunaj je nejvýznamnější evropskou vodní cestou; splavný od ústí řeky Iller (u Ulmu), pro větší lodě od Regensburgu (Řezna) a pro námořní lodě od Brăily (Rumunsko). Na základě Bělehradské konvence z roku 1948 je plavba volná pro všechny státy. Dunaj je přes Mohan spojen s Rýnem. Dunaj má také hydroenergetický význam; přehrady Železná vrata.Presto na Dunaji můžem pozorovat časté povodně.

Maďarsko
Maďarsko je národnostně homogení, vyznačuje se velmi nízkou porodností, dlouhodobím poklesem počtu obyvatestva a koncetrací pětiny populace v hlavním městě. Celková rozloha Maďarska je 91031 km2. Státní zřízení- plularitnírepublika s jednokomorovým parlamentem. Úřední jazyk – Maďarština. Národní složení 98% Maďaři,Cikáni 1,5% ztoho cikánskou kulturu reprezentuje 5 % obyvatel romského původu.Ostatní 0,5%. Měna 1 fotint = 100 fillerů. Téměř 60% plochy země zabírá orná půda. Důležitý je cestovní ruch soustředěný do Budapešti a k Balatonu. Druhé nejdůležitější město Maďarska Debrecen (217 364) leží na východě nedaleko hranice s Rumunskem. Toto významné kulturní centrum se může pochlubit nádhernými barokními kostely a zároveň je důležitým průmyslovým městem. V Miskolci(Miškovec) je umístěna většina důležitého maďarského průmyslu. Dalšími významnými městy jsou Szeged a Pécs (Pětikostelí)

Hodnocení referátu Budapešť

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. říjen 2007
  4 333×
  607 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Budapešť