Česká republika

-vnitrozemský stát ve stř. Evropě,samostatný od rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) 1.1 1993.Hraničí s Německem (810 km),Rakouskem (466 km),Polskem (762 km) a Slovenskem (po úpravách 251,8 km),rozloha 78 864 km čtverečních.Hlavní město Praha b (1,22 mil. Obyv. v r. 1993).ČR má 76 okresů.Největší města kromě Prahy jsou:Brno,Ostrava,České Budějovice,Olomouc,Plzeň,Karlovy Vary,…

České Budějovice: město v jižních Čechách na soutoku Vltavy a Malše v Českobudějovické pánvi 97 243 obyvatel (1991).Průmysl:stroj. Potr. Dřevozprac.Sídlo Jihočeské univerzity,Jihočeského divadla a věd.ústavů,Jihočeského muzea,biskupství (od 1783),výstava Země Živitelka.-Král.město založeno 1265 jako opora královské moci proti Rožmberků,část kolonizováno Němci.Od zač. 14 stol. Středisko obchodu a řemesel,od 1569 mincovna,od 1751 s přestávkami krajské město.1832 vyjela z Č.B. do Lince první koněspřežka na evr.kontinentě,1847 založeny tužkařské závody spoluvynálezcem tužky J.Hardtmuthem,1894 pivovar Budvar.Městská památková rezervace,čtvercové náměstí o straně 133m s podloubím,gotické,renes. a barokní domy často s atikami v průčelí,barokní kašna Samsonova,renes. radnice (1555),goticko-renes.

Plzeň: okresní město v záp. Čechách na soutoku Mže,Radbuzy,Uhlavy a Uslavy,171 800 obyv.(1995).Prům. a kult. Středisko již. části záp. Čech.Prům. stroj. (Škoda-energetická zařízení,zbraně,lokomotivy,) hut. Potr. (pivovary Prazdroj,Gambrinus),eltech. Oděv. Stav. Hmot, dřevozprac,papír,poligraf, aj.Dob. křižovatka (dálnice a sedm hl. silnic,žel. Tratě).Západočeská univ. (1991) a jiné vysoké školy.Mez. gastronomická výstava Ex Plzeň,loutkářské festivaly.- Osídlení již v pravěku .Plzeň založena jako jedna s posledních král. Měst Václavem 2. Kolem 1295 přenesením sídla kraje ze Starého Plzence.Intenzivní obchodní styky s něm. Městy.Za husitských válek na kat. straně, 1468 v p. vydána nejst. Česká tištěná kniha (Kronika trojánská).Po třicetileté válce hosp. úpadek, prům. rozvoj od pol. 19. Stol.- 1842 založen první pivovar,1859 železárny (zárodek podniku Škoda)

Hodnocení referátu Česká republika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. květen 2008
  6 108×
  319 slov

Komentáře k referátu Česká republika