Vodstvo - Česká republika

ČR leží v hlavním rozvodí Evropy
3 skupiny: řeky (tekoucí)
jezera,nádrže (stojací)
podzemní voda
řeky odvádějí vodu do tří evropských úmoří (Severní, Černé,
Baltské moře)
Hustá říční síť je přímo závislá na množství atmosférických
srážek
průtoky kolísají během roku – nejvyšší - na jaře (taje sníh) a
na začátku léta (déšť)
- nejnižší – na konci léta

Největší vodní toky: Labe, Vltava(L), Ohře(L), Jizera(P)
Morava, Bečva(L), Haná(L), Dyje(P),
Moravice(L), Olše(P)
Největší vodní nádrže: Lipno 1,2
Nové Mlýny 1,2
Nejvýznamnější řeky:

Vltava
- řeka v jižních a středních Čechách; délka 433 km
- (nejdelší tok na území ČR)
- průměrný průtok 150 m3/s
- tvoří hydrografickou osu velké části Čech
- Teplá Vltava pramení na Šumavě pod Černou horou u Volar se stéká s druhou hlavní zdrojnicí, Studenou Vltavou,která pramení v Bavorsku
- ústí do Labe zleva u Mělníka
- hlavní přítoky zprava Malše, Lužnice a Sázava, zleva Otava a Berounka
- řada vodních nádrží s hydroelektrárnami: Lipno I (největší v ČR, plocha 49 km2), Lipno II, Hněvkovice (zdroj vody pro jadernou elektrárnu Temelín), Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané
- vltavské údolí je významnou rekreační oblastí, zejména v okolí vodních nádrží Lipno I, Orlík a Slapy

Berounka
- řeka vytvořená soutokem zdrojnic Mže a Radbuzy v Plzni
- ústí do Vltavy v Praze
- největší levostranný přítok Vltavy
- protéká CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras
- vodácky využívaná, na dolním toku rekreační oblast

Sázava
- řeka ve střední části ČR
- pramení ve Žďárských vrších, teče převážně k západu
- ústí zprava do Vltavy (u Davle).
- hlavní přítoky zleva Želivka, Blanice
- na horním toku rybník Velké Dářko a vodní nádrž Pilská
- na středním a dolním toku významná rekreační oblast
- vodácky využívána
- významný přírodní úkaz – Stvořidla

Ohře
- řeka v Německu a v severozápadních Čechách
- pramení ve Smrčinách v Bavorsku
- protéká Chebskou pánví a Sokolovskou pánví, hlubokým údolím mezi Doupovskými horami a Krušnými horami, od Loun nížinou
- ústí do Labe u Litoměřic

Lužnice
- řeka v Rakousku a Čechách
- pramení v Rakousku na jižním svahu Freiwaldu (Novohradských hor
- ústí u Týna nad Vltavou zprava do Vltavy do vzdutí přehradní nádrže Orlík
- hlavním přítokem je Nežárka
- v Třeboňské pánvi protéká rybníkem Rožmberk
- umělý kanál Zlatá stoka spojuje Lužnici s dalšími rybníky, Nová řeka s Nežárkou
- je vodácky nejvyužívanější českou řekou (sjízdných 146 km)

Labe
- řeka ve střední Evropě v Čechách a Německu; délka 1 165 km (z toho v Čechách 364 km)
- průměrný průtok 750 m3/s
- Pramení v Krkonoších
- vytéká u Hamburku nálevkovitým ústím do Severního moře
- největší přítoky zleva Vltava, Ohře, Mulda a Sála, zprava Jizera, Schwarze Elster, Havola a Elde
- lodní doprava; Labe je splavné od Chvaletic (960 km)
- dolní tok je spojen průplavy s Odrou, Vezerou a Rýnem (Středoněmecký průplav) a s Baltským mořem (Severomořsko-baltský průplav při ústí)

Morava
- řeka v Srbsku, přítok Dunaje; délka 588 km včetně Jižní Moravy
- vzniká soutokem Západní a Jižní Moravy
- ústí zprava pod Bělehradem
Moravice
- řeka ve Slezsku a na severní Moravě
- pramení v Hrubém Jeseníku pod Vysokou Holí, protéká Nízkým Jeseníkem, ústí do Opavy zprava u Opavy
- Přehradní nádrže Slezská Harta, Kružberk

Odra
- řeka v ČR, Polsku a Německu
- pramení na severní Moravě v Oderských vrších, protéká Slezskou nížinou a Velkopolskou nížinou
- ústí do Štětínského zálivu Baltského moře
- dolní tok v délce 187 km tvoří od 2. světové války hranici mezi Německem a Polskem
- Odra je splavná 700 km, spojena průplavy s Havolou, Sprévou a Vislou

Hodnocení referátu Vodstvo - Česká republika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. červenec 2007
  10 299×
  555 slov

Komentáře k referátu Vodstvo - Česká republika

Unicorn
Docela dobrý