České Budějovice

České Budějovice leží v Jižních Čechách na soutoku řeky Vltavy a Malše. Povrch území je pahorkatina, tvoří ji hlavně Českobudějovická pánev, která pochází z mladších druhohor z období křídy.
Z klimatického hlediska převládá chladnější podnebí s průměrnou teplotou 7-8°C, což souvisí s nadmořskou výškou (severní mírné pásmo). Teploty se pohybují od –15°C do +34°C.
Českobudějovicko není územím bohatým na suroviny. Z nerostů se tu těží pouze cihlářské hlíny a sklářské písky. Jižně od Českých Budějovic se těží keramická surovina – tzv. křemelina.
Z průmyslu je zde zastoupen strojírenský, potravinářský, hutnický a energetický průmysl. V blízkosti Českých Budějovic se také nachází naše nejvíce diskutovaná elektrárna – jaderná elektrárna Temelín.
V zemědělství převažuje rostlinná výroba, hlavně pěstování obilnin, pícnin, olejnin a brambor. Z potravinářského průmyslu je zde nejznámější výroba sladu a piva. Jiné pivo než Budějovický Budvar zde nekoupíte.
Nejstarší osídlení Českobudějovicka je doloženo již z doby bronzové, první slovanští obyvatelé sídlili především v oblasti okolo řeky Malše. Hlavní vlna osídlení pak proběhla ve 13. a 14. století. Významné postavení mělo královské město České Budějovice, které založil v roce 1265 český král Přemysl Otakar II. Také v období Rakouska – Uherska vedly regionem důležité dopravní tepny, včetně první koněspřežné železnice, spojující rakouský Linec s Českými Budějovicemi.
Mezi nejznámější zámky patří určitě Hluboká nad Vltavou. Tento romantický novogotický zámek, původně královský hrad z 13. století byl přestavěn v letech 1840-1871 podle anglického královského sídla Windsdor, ale ve zmenšené formě. K tomuto okouzlujícímu zámku také patří typický anglický park. Kousek opodál najdeme Lovecký zámek Ohrada, který se nachází na hrázi Munického rybníka. Byl vystavěn počátkem 18. století pro reprezentativní účely. Dnes jsou zde vystaveny četné exponáty z oblasti lesnictví, rybníkářství a lovu, jedinečný nábytek z paroží, liščí koberce a kolekce loveckých zbraních. K zámku přiléhá malá zoologická zahrada.
Město České Budějovice proslulo svým největším pravidelným čtvercovým náměstím, kterému dominuje bývalý dominikánský klášter s trojlodním kostelem, založen současně s městem roku 1265. Také se zde nachází katedrála svatého Mikuláše. Na kraji města nalezneme areál výstaviště, ve kterém se koná každoročně známá výstava Země živitelka.

Hodnocení referátu České Budějovice

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. srpen 2007
  6 505×
  344 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu České Budějovice

maty
udělejte referát na Louny
elza
proč tady nemáte výrobky?
k**** už